Advanced

Logistik vid tillverkning av testprodukter, Mölnlycke AB

Billton, Ulf (1995)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Denna rapport behandlar logistiska problem i samband med verksamhet for forskning och utveckling. Analys och utvärdering har skett på enheten för tillverkning av testprodukter på en av Mölnlyckes centrala utvecklingsenheter, APS. Enheten utvecklar fluffprodukter såsom blöjor och trosskydd.

Arbetets syfte var bl a att utvärdera materialflöde och lagerverksamhet för att definiera olika behov av t ex lager, interna transporter och att föreslå ett nytt lagersystem för en ny anläggning dit verksamheten inom ett halvår skall flytta. Verksamheten är i dagsläget uppdelad på två anläggningar.

Analysen utgår från en verksamhetsbeskrivning ur vilken en kompletterande problemställning

identifierats. De grundläggande problem som urskiljts visade sig... (More)
Denna rapport behandlar logistiska problem i samband med verksamhet for forskning och utveckling. Analys och utvärdering har skett på enheten för tillverkning av testprodukter på en av Mölnlyckes centrala utvecklingsenheter, APS. Enheten utvecklar fluffprodukter såsom blöjor och trosskydd.

Arbetets syfte var bl a att utvärdera materialflöde och lagerverksamhet för att definiera olika behov av t ex lager, interna transporter och att föreslå ett nytt lagersystem för en ny anläggning dit verksamheten inom ett halvår skall flytta. Verksamheten är i dagsläget uppdelad på två anläggningar.

Analysen utgår från en verksamhetsbeskrivning ur vilken en kompletterande problemställning

identifierats. De grundläggande problem som urskiljts visade sig vara;

? bristfällig dokumentation av verksamheten vad avser lagerbokföring och transporter.

? bristfälliga rutiner vid materialhanteringen.

? bristfälliga kommunikationer mellan personalen.

Analyser och mätningar har utförts utifrån logistiska modeller och teorier. På grund av verksamhetens mycket speciella karaktär visade sig dessa vara svåra att applicera. Verksamheten är mycket dynamisk då tillverkning av testprodukter sker sporadiskt och under varierande förutsättningar.

För den nya anläggningen vid europahuset har förslag till nytt lagersystem utarbetats. Lagersystemet bygger på en ABC-analys av det lagrade godset. Vidare har en metodik utvecklats att utifrån utvecklingsenheternas planering prognostisera kvantiteten av resp materialgrupp för tillverkning av testprodukter. Möjligheter ges därmed att minska den totala lagernivån vilket är målet för att undvika externa lager och därmed interna transporter.

Bristen på dokumenterad information har medfört att en detaljerad analys inte varit möjlig att utföra. Resultaten är av detta skäl översiktliga. Behovet av bättre dokumentation har därmed identifierats och en målsättning bör vara att i framtiden förbättra möjligheterna att styra lager och material.

Ett nytt lagerstyrningssystem har föreslagits. Då Mölnlyckes informations- och logistiksystem är väl utvecklat för de produktionsaktiva enheterna har detta system utvärderats för en ev anslutning av testprodukttillverkningen. Kraven, förutsättningarna och möjligheterna har på ett översiktligt plan identifierats. Resultatet blev positivt. Det finns goda möjligheter att med detta system tillsammans med anpassade rutiner förbättra lagerstyrningen. En bättre överblick och ökade möjligheter till koordinering av verksamheten ger ökad flexibilitet och minskar lagerbehovet.

Slutsatsen är att lager- och materialhanteringen under rådande förhållanden fungerar men ej tillfredsställande. Förbättringar är möjliga. Prioritering bör göras för att minska den totala lagervolymen och möjliggöra en lagerlokal för att undvika kostnader med kassationer av material, flera lagerkostnader, interna transporter, splittring av personal och resurser o s v. En effektivare styrning av lager- och materialhantering är nödvändig. Möjligheterna anses mycket goda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Billton, Ulf
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Mölnlycke AB, testprodukter, material coh lagerstyrning, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318567
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:03
@misc{1318567,
 abstract   = {Denna rapport behandlar logistiska problem i samband med verksamhet for forskning och utveckling. Analys och utvärdering har skett på enheten för tillverkning av testprodukter på en av Mölnlyckes centrala utvecklingsenheter, APS. Enheten utvecklar fluffprodukter såsom blöjor och trosskydd.

Arbetets syfte var bl a att utvärdera materialflöde och lagerverksamhet för att definiera olika behov av t ex lager, interna transporter och att föreslå ett nytt lagersystem för en ny anläggning dit verksamheten inom ett halvår skall flytta. Verksamheten är i dagsläget uppdelad på två anläggningar.

Analysen utgår från en verksamhetsbeskrivning ur vilken en kompletterande problemställning

identifierats. De grundläggande problem som urskiljts visade sig vara;

? bristfällig dokumentation av verksamheten vad avser lagerbokföring och transporter.

? bristfälliga rutiner vid materialhanteringen.

? bristfälliga kommunikationer mellan personalen.

Analyser och mätningar har utförts utifrån logistiska modeller och teorier. På grund av verksamhetens mycket speciella karaktär visade sig dessa vara svåra att applicera. Verksamheten är mycket dynamisk då tillverkning av testprodukter sker sporadiskt och under varierande förutsättningar.

För den nya anläggningen vid europahuset har förslag till nytt lagersystem utarbetats. Lagersystemet bygger på en ABC-analys av det lagrade godset. Vidare har en metodik utvecklats att utifrån utvecklingsenheternas planering prognostisera kvantiteten av resp materialgrupp för tillverkning av testprodukter. Möjligheter ges därmed att minska den totala lagernivån vilket är målet för att undvika externa lager och därmed interna transporter.

Bristen på dokumenterad information har medfört att en detaljerad analys inte varit möjlig att utföra. Resultaten är av detta skäl översiktliga. Behovet av bättre dokumentation har därmed identifierats och en målsättning bör vara att i framtiden förbättra möjligheterna att styra lager och material.

Ett nytt lagerstyrningssystem har föreslagits. Då Mölnlyckes informations- och logistiksystem är väl utvecklat för de produktionsaktiva enheterna har detta system utvärderats för en ev anslutning av testprodukttillverkningen. Kraven, förutsättningarna och möjligheterna har på ett översiktligt plan identifierats. Resultatet blev positivt. Det finns goda möjligheter att med detta system tillsammans med anpassade rutiner förbättra lagerstyrningen. En bättre överblick och ökade möjligheter till koordinering av verksamheten ger ökad flexibilitet och minskar lagerbehovet.

Slutsatsen är att lager- och materialhanteringen under rådande förhållanden fungerar men ej tillfredsställande. Förbättringar är möjliga. Prioritering bör göras för att minska den totala lagervolymen och möjliggöra en lagerlokal för att undvika kostnader med kassationer av material, flera lagerkostnader, interna transporter, splittring av personal och resurser o s v. En effektivare styrning av lager- och materialhantering är nödvändig. Möjligheterna anses mycket goda.},
 author    = {Billton, Ulf},
 keyword   = {Mölnlycke AB,testprodukter,material coh lagerstyrning,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Logistik vid tillverkning av testprodukter, Mölnlycke AB},
 year     = {1995},
}