Advanced

Säkerställande av en obruten kylkedja - vision eller verklighet

Olsson, Petter and Ousbäck, Christoffer (2003)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Problem Hur fungerar dagens kylkedja för den utvalda frysta produkten? Vilka skillnader finns mellan av företagen beskriven, och faktisk kylkedja? Kan Bioetts system förenkla kvalitetsarbetet i dagens kylkedjor? Kan Bioetts system visualisera brister i dagens kylkedjor?

Syfte Syftet är uppdelat i tre olika områden: Dels skall det undersökas huruvida Bioetts system kan säkerställa en obruten kylkedja för den frysta produkten, dels skall en studie påvisa om det finns skillnader i av aktörerna beskriven kylkedja, och den faktiska kylkedjan. Till sist skall en hypotetisk modell presenteras för hur Bioetts system kan utformas för att erhålla så mycket nyttig information som möjligt ur systemet.

Metod Fallstudien kommer att ha en utgångspunkt... (More)
Problem Hur fungerar dagens kylkedja för den utvalda frysta produkten? Vilka skillnader finns mellan av företagen beskriven, och faktisk kylkedja? Kan Bioetts system förenkla kvalitetsarbetet i dagens kylkedjor? Kan Bioetts system visualisera brister i dagens kylkedjor?

Syfte Syftet är uppdelat i tre olika områden: Dels skall det undersökas huruvida Bioetts system kan säkerställa en obruten kylkedja för den frysta produkten, dels skall en studie påvisa om det finns skillnader i av aktörerna beskriven kylkedja, och den faktiska kylkedjan. Till sist skall en hypotetisk modell presenteras för hur Bioetts system kan utformas för att erhålla så mycket nyttig information som möjligt ur systemet.

Metod Fallstudien kommer att ha en utgångspunkt i att vara kvantitativ genom att ingångsdatan består av statistik i form av avläsningar från Bioetts system. Dock har projektet breddats genom insamling av kvalitativ information. Insamlingen av denna empiriska data har genomförts genom halvstrukturerade intervjuer med respondenter från aktörer i försörjningskedjan, samt genom egna observationer av inre flödestider.

Slutsatser Studien påvisar att kylkedjan för den frysta produkten inte förblir obruten under distributionen. En kontrollmetod i form av Bioetts system är därmed önskvärd för att visualisera och förhindra temperaturbelastning i kylkedjan. Tilliten för att kylkedjan till stor del är obruten är dessutom alldeles för hög högre upp i hierarkin hos aktörerna.

Införande av Bioetts system kommer förenkla dagens befintliga kvalitetsarbete. Den viktigaste funktionen som systemet frambringar är att den ackumulerade temperaturbelastningen återges. Dagens kontrollsystem innefattar inte temperaturbelastning tidigare i kedjan. Vidare kommer analys av statistiken från systemet medföra att kritiska punkter visualiseras vilket leder till säkerställd kvalitet. Tyvärr kan vi i dagsläget inte garantera tillförlitligheten i systemet eftersom mer statistik behövs för en grundlig analys av denna.

För att Bioetts system skall fungera optimalt krävs det dock vidarutveckling av det, samt fler avläsningspunkter i kedjan än vad som finns i dagsläget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Petter and Ousbäck, Christoffer
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Kylkedja, distribution, flödestider, livsmedelsförstöring, temperaturbelastning, kvalitetssäkring, kvalitetssystem, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318659
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:03
@misc{1318659,
 abstract   = {Problem Hur fungerar dagens kylkedja för den utvalda frysta produkten? Vilka skillnader finns mellan av företagen beskriven, och faktisk kylkedja? Kan Bioetts system förenkla kvalitetsarbetet i dagens kylkedjor? Kan Bioetts system visualisera brister i dagens kylkedjor?

Syfte Syftet är uppdelat i tre olika områden: Dels skall det undersökas huruvida Bioetts system kan säkerställa en obruten kylkedja för den frysta produkten, dels skall en studie påvisa om det finns skillnader i av aktörerna beskriven kylkedja, och den faktiska kylkedjan. Till sist skall en hypotetisk modell presenteras för hur Bioetts system kan utformas för att erhålla så mycket nyttig information som möjligt ur systemet.

Metod Fallstudien kommer att ha en utgångspunkt i att vara kvantitativ genom att ingångsdatan består av statistik i form av avläsningar från Bioetts system. Dock har projektet breddats genom insamling av kvalitativ information. Insamlingen av denna empiriska data har genomförts genom halvstrukturerade intervjuer med respondenter från aktörer i försörjningskedjan, samt genom egna observationer av inre flödestider.

Slutsatser Studien påvisar att kylkedjan för den frysta produkten inte förblir obruten under distributionen. En kontrollmetod i form av Bioetts system är därmed önskvärd för att visualisera och förhindra temperaturbelastning i kylkedjan. Tilliten för att kylkedjan till stor del är obruten är dessutom alldeles för hög högre upp i hierarkin hos aktörerna.

Införande av Bioetts system kommer förenkla dagens befintliga kvalitetsarbete. Den viktigaste funktionen som systemet frambringar är att den ackumulerade temperaturbelastningen återges. Dagens kontrollsystem innefattar inte temperaturbelastning tidigare i kedjan. Vidare kommer analys av statistiken från systemet medföra att kritiska punkter visualiseras vilket leder till säkerställd kvalitet. Tyvärr kan vi i dagsläget inte garantera tillförlitligheten i systemet eftersom mer statistik behövs för en grundlig analys av denna.

För att Bioetts system skall fungera optimalt krävs det dock vidarutveckling av det, samt fler avläsningspunkter i kedjan än vad som finns i dagsläget.},
 author    = {Olsson, Petter and Ousbäck, Christoffer},
 keyword   = {Kylkedja,distribution,flödestider,livsmedelsförstöring,temperaturbelastning,kvalitetssäkring,kvalitetssystem,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säkerställande av en obruten kylkedja - vision eller verklighet},
 year     = {2003},
}