Advanced

Simuleringsstudie av System 2000 och dess materialsystem

Ljungberg, Christian (2001)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Syftet med examensarbetet har varit att åstadkomma en ökad omsättningshastighet och en minskad kapitalbindning på 13 strategiskt utvalda artiklar i produkten System 2000 genom att införa Kanbanstyrning. Målet var att kvantifiera nyckeltalen omsättningshastighet, genomsnittlig kapitalbindning och flödets stabilitet genom simulering. Ytterliggare en målsättning var att beskriva de metoder som oftast förknippas med Just In Time och beskriva vad ett ökat leverantörssamarbete medför.

För att få inblick i existerande produktionsstyrningssituation har studier och datainsamling gjorts på företaget. Detta har gjorts genom intervjuer med berörda, och statistik samling i existerande dokument. Materialet har översatts i en modell vilken har... (More)
Syftet med examensarbetet har varit att åstadkomma en ökad omsättningshastighet och en minskad kapitalbindning på 13 strategiskt utvalda artiklar i produkten System 2000 genom att införa Kanbanstyrning. Målet var att kvantifiera nyckeltalen omsättningshastighet, genomsnittlig kapitalbindning och flödets stabilitet genom simulering. Ytterliggare en målsättning var att beskriva de metoder som oftast förknippas med Just In Time och beskriva vad ett ökat leverantörssamarbete medför.

För att få inblick i existerande produktionsstyrningssituation har studier och datainsamling gjorts på företaget. Detta har gjorts genom intervjuer med berörda, och statistik samling i existerande dokument. Materialet har översatts i en modell vilken har simulerats i programvaran AutoMod och analyserats i programtillägget AutoStatTM.

1 System 2000 monterar man höj och sänkbara badkar för rörelsehindrade personer. Badkaren är tänkta att användas på sjukhus och vårdinrättningar för patienthygien och välbefinnande. De är utrustade med duschfunktion och har rengöringsmöjligheter i form av desinfektionsdusch, samt behandlingsmetoder och funktioner för massage och uttaljudsbehandling. Verkstaden där System 2000 monteras kan beskrivas som en produktverkstad. 1 verkstaden kan man urskilja två olika flöden. Det första och största flödet innehåller produkter som höjs och sänks med hydraulolja. Det andra flödet är för produkter som höjs och sänks med vatten. Efter montering i verkstaden packas produkterna och skickas till godsavsändning.

De 13 artiklarna som valts ut genomgår idag olika moment innan de kan monteras. Momenten är målningsverkstad, de]montage och inget delmontage. De flesta artiklarna delas in som A-artiklar i ABC-analysen och har därmed ett högt volymvärde. Artiklarna är utvalda för att spegla alla potentiella Kanban artiklar, För att kunna simulera förbrukningen av artiklarna analyserades statisk för tillverkade produkter under 12 månader. Ur statistiken skapades en frekvensfördelning av 190 olika artikelnummer. Förutom frekvensfördelningen togs en fördelning fram över antalet producerade produkter per vecka. Vald fördelning blev normalfördelning och beräknat medelvärde blev 63, med en standardavvikelse på 11.

Efter att ha bestämt nyckeltal till simuleringsmodellen kunde ett nuläge simuleras med Kanbanstyrning baserat på nuvarande ledtider och batchstorlekar. Omsättningshastigheten blev i genomsnitt 4,8 gånger per år (325 dagar/år med ledighet). Den genomsnittliga kapitalbindningen blev 1,7 Mkr.

Efter att ha bestämt nuläget kunde framtida scenarier med nya indataparametrar simuleras och jämföras med nuläget. Indataparametrarna i form av ledtid och batchstorlek diskuterades fram i samråd med Arjo. Indataparametrarna bildar två olika scenarier vilka benämns scenario Min och Med. När scenarierna var simulerade analyserades materialet. Resultatet blev att majoriteten av artiklarna vid de båda scenarierna Min och Med förbättrade det totala resultatet, men marginalen var knapp. 1 scenario Min förbättrades 8 av 13 artiklar och i scenario Med förbättrades 7 av 13 artiklar. Artiklarna och deras attribut, ledtid och batchstorlek måste således väljas med stor omsorg för att resultatet skall bli lyckat. För att inte förstöra potentialen beräknades ett alternativt scenario där artiklar som försämrade potentialen togs bort.

Omsättningshastigheten blev 5,6 vid scenario Med och 8,6 vid scenario Min. 1 det alternativa scenariot blev resultatet 8,2 för Med, 10,3 för Min och 3,7 för nuläget. Kapitalbindningen blev 1,55 Mkr vid scenario Med och 1,05 Mkr vid scenario Min. 1 det alternativa scenariot blev resultatet 850 Tkr för Med, 620 Tkr för Min och 1,28 Mkr för nuläget.

Flödets stabilitet analyserades genom att beräkna spridningen i antalet producerade produkter per dag. Medelvärdet ifrån framtagen normalfördelning var 63. Detta innebär att det i snitt skall produceras 12,6 produkter per dag. Alla scenarierna fick ett medelvärde på ca 12,7, men standardavvikelsen varierade kraftigt mellan nuläget och de övriga scenarierna. Nuläget fick en standardavvikelse på 6,4, scenario Med fick 3,6 och scenario v1in fick 2,9. Detta bevisar att frekventa leveranser hanterar variationer i efterfrågan effektivare vilket är en stor fördel.

Genom att införa Kanbanstyrning på rätt artiklar kan Arjo vinna många fördelar. Det krävs emellertid mer än att bara införa Kanbanstyrning. Viktiga områden att arbeta med för att lyckas blir processorientering, kompetenshöjning av produktionspersonal och leverantörssamarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungberg, Christian
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
omsättningshastighet, simulering, batchstorlek, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318677
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:03
@misc{1318677,
 abstract   = {Syftet med examensarbetet har varit att åstadkomma en ökad omsättningshastighet och en minskad kapitalbindning på 13 strategiskt utvalda artiklar i produkten System 2000 genom att införa Kanbanstyrning. Målet var att kvantifiera nyckeltalen omsättningshastighet, genomsnittlig kapitalbindning och flödets stabilitet genom simulering. Ytterliggare en målsättning var att beskriva de metoder som oftast förknippas med Just In Time och beskriva vad ett ökat leverantörssamarbete medför.

För att få inblick i existerande produktionsstyrningssituation har studier och datainsamling gjorts på företaget. Detta har gjorts genom intervjuer med berörda, och statistik samling i existerande dokument. Materialet har översatts i en modell vilken har simulerats i programvaran AutoMod och analyserats i programtillägget AutoStatTM.

1 System 2000 monterar man höj och sänkbara badkar för rörelsehindrade personer. Badkaren är tänkta att användas på sjukhus och vårdinrättningar för patienthygien och välbefinnande. De är utrustade med duschfunktion och har rengöringsmöjligheter i form av desinfektionsdusch, samt behandlingsmetoder och funktioner för massage och uttaljudsbehandling. Verkstaden där System 2000 monteras kan beskrivas som en produktverkstad. 1 verkstaden kan man urskilja två olika flöden. Det första och största flödet innehåller produkter som höjs och sänks med hydraulolja. Det andra flödet är för produkter som höjs och sänks med vatten. Efter montering i verkstaden packas produkterna och skickas till godsavsändning.

De 13 artiklarna som valts ut genomgår idag olika moment innan de kan monteras. Momenten är målningsverkstad, de]montage och inget delmontage. De flesta artiklarna delas in som A-artiklar i ABC-analysen och har därmed ett högt volymvärde. Artiklarna är utvalda för att spegla alla potentiella Kanban artiklar, För att kunna simulera förbrukningen av artiklarna analyserades statisk för tillverkade produkter under 12 månader. Ur statistiken skapades en frekvensfördelning av 190 olika artikelnummer. Förutom frekvensfördelningen togs en fördelning fram över antalet producerade produkter per vecka. Vald fördelning blev normalfördelning och beräknat medelvärde blev 63, med en standardavvikelse på 11.

Efter att ha bestämt nyckeltal till simuleringsmodellen kunde ett nuläge simuleras med Kanbanstyrning baserat på nuvarande ledtider och batchstorlekar. Omsättningshastigheten blev i genomsnitt 4,8 gånger per år (325 dagar/år med ledighet). Den genomsnittliga kapitalbindningen blev 1,7 Mkr.

Efter att ha bestämt nuläget kunde framtida scenarier med nya indataparametrar simuleras och jämföras med nuläget. Indataparametrarna i form av ledtid och batchstorlek diskuterades fram i samråd med Arjo. Indataparametrarna bildar två olika scenarier vilka benämns scenario Min och Med. När scenarierna var simulerade analyserades materialet. Resultatet blev att majoriteten av artiklarna vid de båda scenarierna Min och Med förbättrade det totala resultatet, men marginalen var knapp. 1 scenario Min förbättrades 8 av 13 artiklar och i scenario Med förbättrades 7 av 13 artiklar. Artiklarna och deras attribut, ledtid och batchstorlek måste således väljas med stor omsorg för att resultatet skall bli lyckat. För att inte förstöra potentialen beräknades ett alternativt scenario där artiklar som försämrade potentialen togs bort.

Omsättningshastigheten blev 5,6 vid scenario Med och 8,6 vid scenario Min. 1 det alternativa scenariot blev resultatet 8,2 för Med, 10,3 för Min och 3,7 för nuläget. Kapitalbindningen blev 1,55 Mkr vid scenario Med och 1,05 Mkr vid scenario Min. 1 det alternativa scenariot blev resultatet 850 Tkr för Med, 620 Tkr för Min och 1,28 Mkr för nuläget.

Flödets stabilitet analyserades genom att beräkna spridningen i antalet producerade produkter per dag. Medelvärdet ifrån framtagen normalfördelning var 63. Detta innebär att det i snitt skall produceras 12,6 produkter per dag. Alla scenarierna fick ett medelvärde på ca 12,7, men standardavvikelsen varierade kraftigt mellan nuläget och de övriga scenarierna. Nuläget fick en standardavvikelse på 6,4, scenario Med fick 3,6 och scenario v1in fick 2,9. Detta bevisar att frekventa leveranser hanterar variationer i efterfrågan effektivare vilket är en stor fördel.

Genom att införa Kanbanstyrning på rätt artiklar kan Arjo vinna många fördelar. Det krävs emellertid mer än att bara införa Kanbanstyrning. Viktiga områden att arbeta med för att lyckas blir processorientering, kompetenshöjning av produktionspersonal och leverantörssamarbete.},
 author    = {Ljungberg, Christian},
 keyword   = {omsättningshastighet,simulering,batchstorlek,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Simuleringsstudie av System 2000 och dess materialsystem},
 year     = {2001},
}