Advanced

Processkartläggning av produktionen för Pharmadule-Emtunga

Ekman, Markus and Rösman, Michael (2003)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Problemformulering Pharmadule-Emtunga behöver upprätta en processkartläggning med tydliga gränsdragningar och fördelningar av olika ansvarsområden då det råder en avsaknad av en sådan kartläggning. Det centrala problemet för detta projekt är att processkartlägga Pharmadule-Emtungas produktion.

Syfte Detta arbete syftar till att processkartlägga produktionen som ett led i företagets ISO 9001:2000 certifieringsarbete. Arbetet skall utgöra en bas för företaget så att de enklare skall kunna identifiera problem och trånga sektorer i produktionen.

Metod Då denna processkartläggning är en studie av hela Pharmadule-Emtungas produktionsavdelning medför detta att systemteoretisk vetenskapsteori tillämpas. Fokus lades på en kvalitativ... (More)
Problemformulering Pharmadule-Emtunga behöver upprätta en processkartläggning med tydliga gränsdragningar och fördelningar av olika ansvarsområden då det råder en avsaknad av en sådan kartläggning. Det centrala problemet för detta projekt är att processkartlägga Pharmadule-Emtungas produktion.

Syfte Detta arbete syftar till att processkartlägga produktionen som ett led i företagets ISO 9001:2000 certifieringsarbete. Arbetet skall utgöra en bas för företaget så att de enklare skall kunna identifiera problem och trånga sektorer i produktionen.

Metod Då denna processkartläggning är en studie av hela Pharmadule-Emtungas produktionsavdelning medför detta att systemteoretisk vetenskapsteori tillämpas. Fokus lades på en kvalitativ problemlösningsmetod med vissa inslag av kvantitativ metodik, då resultatet skall förklara och beskriva hur hela produktionssystemet är strukturerat. Denna rapport tar avstamp i induktionen. En verklighet skall beskrivas med hjälp av existerande processteorier och modeller. För att kunna uppfylla Pharmadule-Emtungas krav och behov har dock de teoretiska modellerna och teorierna anpassats efter dessa krav. Detta har lett till att ett abduktivt angreppssätt har använts.

Slutsatser Processkartläggningen i detta projekt kommer att underlätta för Pharmadule-Emtunga att bli en mer integrerad organisation med kontrollerbara och mätbara processer och aktiviteter. Skulle problem uppstå i produktionen kan Pharmadule-Emtunga med kartan som bas identifiera vad som bör ändras och förbättras. Denna utveckling av företaget är nödvändig om man vill ligga steget före sina konkurrenter eftersom kundens krav på kvalitet och ständiga förbättringar hela tiden ökar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Markus and Rösman, Michael
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
process, aktivitet, kund, objekt in och objekt ut, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318735
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:04
@misc{1318735,
 abstract   = {Problemformulering Pharmadule-Emtunga behöver upprätta en processkartläggning med tydliga gränsdragningar och fördelningar av olika ansvarsområden då det råder en avsaknad av en sådan kartläggning. Det centrala problemet för detta projekt är att processkartlägga Pharmadule-Emtungas produktion.

Syfte Detta arbete syftar till att processkartlägga produktionen som ett led i företagets ISO 9001:2000 certifieringsarbete. Arbetet skall utgöra en bas för företaget så att de enklare skall kunna identifiera problem och trånga sektorer i produktionen.

Metod Då denna processkartläggning är en studie av hela Pharmadule-Emtungas produktionsavdelning medför detta att systemteoretisk vetenskapsteori tillämpas. Fokus lades på en kvalitativ problemlösningsmetod med vissa inslag av kvantitativ metodik, då resultatet skall förklara och beskriva hur hela produktionssystemet är strukturerat. Denna rapport tar avstamp i induktionen. En verklighet skall beskrivas med hjälp av existerande processteorier och modeller. För att kunna uppfylla Pharmadule-Emtungas krav och behov har dock de teoretiska modellerna och teorierna anpassats efter dessa krav. Detta har lett till att ett abduktivt angreppssätt har använts.

Slutsatser Processkartläggningen i detta projekt kommer att underlätta för Pharmadule-Emtunga att bli en mer integrerad organisation med kontrollerbara och mätbara processer och aktiviteter. Skulle problem uppstå i produktionen kan Pharmadule-Emtunga med kartan som bas identifiera vad som bör ändras och förbättras. Denna utveckling av företaget är nödvändig om man vill ligga steget före sina konkurrenter eftersom kundens krav på kvalitet och ständiga förbättringar hela tiden ökar.},
 author    = {Ekman, Markus and Rösman, Michael},
 keyword   = {process,aktivitet,kund,objekt in och objekt ut,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Processkartläggning av produktionen för Pharmadule-Emtunga},
 year     = {2003},
}