Advanced

Innovativ distribution mellan producent och konsument ? en fallstudie på Lifebox

Petersson, Thomas and Rafstedt, Henrik (2004)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Hur kan man skapa en fungerande, kostnadseffektiv distributionslösning för direktleverans med en hög servicenivå för att tillfredställa kund- och konsumentbehovet? Problemet kan delas upp i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen är att det inte finns en generell lösning på problemet. Det praktiska problemet är att företaget vi studerar, Lifebox, idag inte har någon lösning.

Syfte Huvudsyftet med examensarbetet är att ge Lifebox förutsättningar för en fungerande, kostnadseffektiv distributionslösning med direktleverans med en hög servicenivå för att tillfredställa kund- och konsumentbehovet. Vi har också definierat ett delsyfte vilket är att skapa förståelse för de krav, behov och förväntningar som finns i Lifebox och dess... (More)
Hur kan man skapa en fungerande, kostnadseffektiv distributionslösning för direktleverans med en hög servicenivå för att tillfredställa kund- och konsumentbehovet? Problemet kan delas upp i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen är att det inte finns en generell lösning på problemet. Det praktiska problemet är att företaget vi studerar, Lifebox, idag inte har någon lösning.

Syfte Huvudsyftet med examensarbetet är att ge Lifebox förutsättningar för en fungerande, kostnadseffektiv distributionslösning med direktleverans med en hög servicenivå för att tillfredställa kund- och konsumentbehovet. Vi har också definierat ett delsyfte vilket är att skapa förståelse för de krav, behov och förväntningar som finns i Lifebox och dess intressenter.

Metod För att uppfylla detta syfte måste vi använda oss av en metod som möjliggör att vi kan studera ett projekt i förändring och som samtidigt ger en lösning som knyter an till verkligheten i ett så brett perspektiv som möjligt. Vi har därför valt fallstudien som metod då denna möjliggör för ovanstående krav. Fallstudien har genomförts explorativt där all data behandlas kvalitativt.

Slutsatser För att Lifebox ska klara av att leva upp till kunders och konsumenters krav och behov måste de dra upp tydliga riktlinjer för de samarbetspartners som tas in för att bidra med specialkompetens. Lifebox måste välja samarbetspartners som är villiga att tillsammans utvecklas med Lifebox och som har förståelse för krav och behov från kunder och konsumenter.

Vi anser att Lifebox gör rätt när de väljer en tredje part till att sköta leverans av produkter men enligt ovan dragna slutsatser måste Lifebox välja en partner som vill samarbeta och har förståelse för konsumenternas krav och behov.

Slutsatser med avseende på distributionen bygger på att Lifebox måste förstå hur kostnader och service hänger ihop för att erbjuda sina konsumenter lämpliga lösningar.

Distributionen måste bygga på att (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Thomas and Rafstedt, Henrik
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Direktleveranser, leveransservice, distributionskostnader, kylkedja, leveranssätt, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318770
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:04
@misc{1318770,
 abstract   = {Hur kan man skapa en fungerande, kostnadseffektiv distributionslösning för direktleverans med en hög servicenivå för att tillfredställa kund- och konsumentbehovet? Problemet kan delas upp i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen är att det inte finns en generell lösning på problemet. Det praktiska problemet är att företaget vi studerar, Lifebox, idag inte har någon lösning.

Syfte Huvudsyftet med examensarbetet är att ge Lifebox förutsättningar för en fungerande, kostnadseffektiv distributionslösning med direktleverans med en hög servicenivå för att tillfredställa kund- och konsumentbehovet. Vi har också definierat ett delsyfte vilket är att skapa förståelse för de krav, behov och förväntningar som finns i Lifebox och dess intressenter.

Metod För att uppfylla detta syfte måste vi använda oss av en metod som möjliggör att vi kan studera ett projekt i förändring och som samtidigt ger en lösning som knyter an till verkligheten i ett så brett perspektiv som möjligt. Vi har därför valt fallstudien som metod då denna möjliggör för ovanstående krav. Fallstudien har genomförts explorativt där all data behandlas kvalitativt.

Slutsatser För att Lifebox ska klara av att leva upp till kunders och konsumenters krav och behov måste de dra upp tydliga riktlinjer för de samarbetspartners som tas in för att bidra med specialkompetens. Lifebox måste välja samarbetspartners som är villiga att tillsammans utvecklas med Lifebox och som har förståelse för krav och behov från kunder och konsumenter.

Vi anser att Lifebox gör rätt när de väljer en tredje part till att sköta leverans av produkter men enligt ovan dragna slutsatser måste Lifebox välja en partner som vill samarbeta och har förståelse för konsumenternas krav och behov.

Slutsatser med avseende på distributionen bygger på att Lifebox måste förstå hur kostnader och service hänger ihop för att erbjuda sina konsumenter lämpliga lösningar.

Distributionen måste bygga på att},
 author    = {Petersson, Thomas and Rafstedt, Henrik},
 keyword   = {Direktleveranser,leveransservice,distributionskostnader,kylkedja,leveranssätt,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Innovativ distribution mellan producent och konsument ? en fallstudie på Lifebox},
 year     = {2004},
}