Advanced

Mot effektivare lagerhantering - en enkel modell för effektivisering

Nilsson, Christian (1998)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Många företag idag är inte medvetna om hur mycket de skulle kunna spara om de hade ett väl fungerande materialhanteringssystem. Det finns idag inga standardlösningar för att optimera materialhanteringen hos företag som ger tillräcklig noggrannhet och som företag kan applicera till låga kostnader.

Genom kartläggning av problemställningar inom svensk industri och handel avseende materialhantering fastställs att den största kunskapsbristen inom materialhanteringsområdet kommer att bli inom lagerhantering. Arbetet begränsas därför till att bara behandla detta område.

Detta arbete presenterar en generell modell för analys och framtagning av lösningar till lagerhanteringsproblem. Modellen är lättanvänd, lättförståelig och tar inte mycket tid i... (More)
Många företag idag är inte medvetna om hur mycket de skulle kunna spara om de hade ett väl fungerande materialhanteringssystem. Det finns idag inga standardlösningar för att optimera materialhanteringen hos företag som ger tillräcklig noggrannhet och som företag kan applicera till låga kostnader.

Genom kartläggning av problemställningar inom svensk industri och handel avseende materialhantering fastställs att den största kunskapsbristen inom materialhanteringsområdet kommer att bli inom lagerhantering. Arbetet begränsas därför till att bara behandla detta område.

Detta arbete presenterar en generell modell för analys och framtagning av lösningar till lagerhanteringsproblem. Modellen är lättanvänd, lättförståelig och tar inte mycket tid i anspråk. Modellen presenteras som ett enkelt polärdiagram.

Denna modell blir givetvis inte en perfekt spegling av verkligheten då det är en förenklad modell. Genom att tillämpa teorin i detta arbete kommer resultatet att bli positivt och effektiviteten bättre än vad den är idag.

Det svåraste i modellen är att formulera målen för den egna verksamheten. För att göra detta måste information fås om andra företag så att det fanns något att relatera till. På grund av detta ser jag den största nyttan med modellen för företag som utför många olika projekt och på så sätt bygger upp en kunskapsbas om effektivitet i olika branscher. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Christian
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
lagerhantering, effektivisering, modell, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318775
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:04
@misc{1318775,
 abstract   = {Många företag idag är inte medvetna om hur mycket de skulle kunna spara om de hade ett väl fungerande materialhanteringssystem. Det finns idag inga standardlösningar för att optimera materialhanteringen hos företag som ger tillräcklig noggrannhet och som företag kan applicera till låga kostnader.

Genom kartläggning av problemställningar inom svensk industri och handel avseende materialhantering fastställs att den största kunskapsbristen inom materialhanteringsområdet kommer att bli inom lagerhantering. Arbetet begränsas därför till att bara behandla detta område.

Detta arbete presenterar en generell modell för analys och framtagning av lösningar till lagerhanteringsproblem. Modellen är lättanvänd, lättförståelig och tar inte mycket tid i anspråk. Modellen presenteras som ett enkelt polärdiagram.

Denna modell blir givetvis inte en perfekt spegling av verkligheten då det är en förenklad modell. Genom att tillämpa teorin i detta arbete kommer resultatet att bli positivt och effektiviteten bättre än vad den är idag.

Det svåraste i modellen är att formulera målen för den egna verksamheten. För att göra detta måste information fås om andra företag så att det fanns något att relatera till. På grund av detta ser jag den största nyttan med modellen för företag som utför många olika projekt och på så sätt bygger upp en kunskapsbas om effektivitet i olika branscher.},
 author    = {Nilsson, Christian},
 keyword   = {lagerhantering,effektivisering,modell,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mot effektivare lagerhantering - en enkel modell för effektivisering},
 year     = {1998},
}