Advanced

Analys av engångs-, flergångs-, och retur förpackningssystem hos Wascator

Lovén, Niklas and Sundqvist, Joakim (1996)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Förändringar i europeisk lagstiftning har gett producenten ett ansvar för återvinning av använda förpackningar. Den nya lagstiftningen skall vara implementerad i de nationella lagarna senast den 30 juni 1996. Inga förpackningar får om fem år introduceras på marknaden om det inte finns ett uppbyggt återvinningssystem. Dessutom ställer lagstiftningen krav på att mängd förpackningsmaterial som används skall minimeras, så att inga förpackningar i framtiden hamnar i deponi.

Ett sätt att uppfylla lagstiftningen är att ersätta engångsförpackningar med returförpackningar av olika slag. Denna uppsats är resultatet av ett uppdrag från Wascator, vars syfte var att undersöka om det är ekonomiskt möjligt och miljömässigt intressant att införa ett... (More)
Förändringar i europeisk lagstiftning har gett producenten ett ansvar för återvinning av använda förpackningar. Den nya lagstiftningen skall vara implementerad i de nationella lagarna senast den 30 juni 1996. Inga förpackningar får om fem år introduceras på marknaden om det inte finns ett uppbyggt återvinningssystem. Dessutom ställer lagstiftningen krav på att mängd förpackningsmaterial som används skall minimeras, så att inga förpackningar i framtiden hamnar i deponi.

Ett sätt att uppfylla lagstiftningen är att ersätta engångsförpackningar med returförpackningar av olika slag. Denna uppsats är resultatet av ett uppdrag från Wascator, vars syfte var att undersöka om det är ekonomiskt möjligt och miljömässigt intressant att införa ett system där förpackningar går i retur vid distribution av kommersiella tvättmaskiner. 1 uppsatsen behandlar vi också ett system där det inte används några förpackningar. Vi begränsar oss i uppsatsen till att studera två specifika tvättmaskinsmodeller samt deras distribution inom Sverige.

Uppsatsen inleds med en nulägesanalys som ligger till grund för en kravspecifikation på förpackningens utformning. Nulägesanalysen bygger dels på intervjuer med personer på Wascator och dels på våra egna studier och bedömningar.

Konsekvenserna med ett system där förpackningar skall gå i retur tas upp i ett enskilt kapitel. Karakteristiskt för Wascator är att de har små produktflöden som har stor geografisk spridning, Avemballeringstillfället har stor påverkan på både kostnader och miljö. För att få en ekonomisk lönsamhet i distributionen måste alla flöden inordnas under samma distributör. Detta innebär att en systemlösning för transporterna. i ett system där förpackningar går i retur, måste köpas av ett distributionsföretag.

1 vår totalkostnadsanalys studerar vi hur paybacktiden påverkas om den plottas mot förpackningskostnad, returtransportkostnad, rekonditioneringskostnad, administrationskostnad och antalet cykler. Vi konstaterar här att returtransportkostnaden är den kostnadspost som påverkar totalkostnaden mest.

En generell jämförelse mellan engångs-, flergångs-, och retursystem visar, utan att vara kvantitativ, att det lämpligaste systemet för Wascator, om de vill använda sig av förpackningar, är att behålla det gamla systemet med engångsförpackningar.

Vi har studerat olika förpackningsalternativ och kommit fram till att det inte är ekonomiskt lönsamt att specialanpassa en förpackning, som skall gå i retur, till tvättmaskinerna. Det är inte heller miljömässigt intressant. För att det skall vara lönsamt med förpackningar som går i retur måste förpackningen meranvändas av andra företag tillsammans med Waseator. Förpackningen måste då ha standarddimensioner. Wascator måste då hitta en samarbetspartner som ?betalar? returtransporten. Eftersom Wascators produktflöden är så komplicerade är det inte ett alternativ. Den enda alternativa lösning som förutom dagens system fungerar i både ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv är ett förpackningslöst system. Detta innebär dock att Wascator måste knyta ett avtal med en tredjepartsoperatör samt att delar av produktion och lager måste modifieras. Intervjuer med och studier av Wascators kunder har visat att kunderna inte behöver någon ft5rpackning i sin hantering. Kunderna anser att förpackningen endast behövs under transporten och skulle gärna erhålla produkterna utan förpackningar.

Vår rekommendation till Wascator är att alternativet till dagens förpackning är ett förpackningslöst system. Då tar man ett steg längre in i framtiden än med ett retursystem (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lovén, Niklas and Sundqvist, Joakim
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
förpackning, flöden, Wascator, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318801
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:04
@misc{1318801,
 abstract   = {Förändringar i europeisk lagstiftning har gett producenten ett ansvar för återvinning av använda förpackningar. Den nya lagstiftningen skall vara implementerad i de nationella lagarna senast den 30 juni 1996. Inga förpackningar får om fem år introduceras på marknaden om det inte finns ett uppbyggt återvinningssystem. Dessutom ställer lagstiftningen krav på att mängd förpackningsmaterial som används skall minimeras, så att inga förpackningar i framtiden hamnar i deponi.

Ett sätt att uppfylla lagstiftningen är att ersätta engångsförpackningar med returförpackningar av olika slag. Denna uppsats är resultatet av ett uppdrag från Wascator, vars syfte var att undersöka om det är ekonomiskt möjligt och miljömässigt intressant att införa ett system där förpackningar går i retur vid distribution av kommersiella tvättmaskiner. 1 uppsatsen behandlar vi också ett system där det inte används några förpackningar. Vi begränsar oss i uppsatsen till att studera två specifika tvättmaskinsmodeller samt deras distribution inom Sverige.

Uppsatsen inleds med en nulägesanalys som ligger till grund för en kravspecifikation på förpackningens utformning. Nulägesanalysen bygger dels på intervjuer med personer på Wascator och dels på våra egna studier och bedömningar.

Konsekvenserna med ett system där förpackningar skall gå i retur tas upp i ett enskilt kapitel. Karakteristiskt för Wascator är att de har små produktflöden som har stor geografisk spridning, Avemballeringstillfället har stor påverkan på både kostnader och miljö. För att få en ekonomisk lönsamhet i distributionen måste alla flöden inordnas under samma distributör. Detta innebär att en systemlösning för transporterna. i ett system där förpackningar går i retur, måste köpas av ett distributionsföretag.

1 vår totalkostnadsanalys studerar vi hur paybacktiden påverkas om den plottas mot förpackningskostnad, returtransportkostnad, rekonditioneringskostnad, administrationskostnad och antalet cykler. Vi konstaterar här att returtransportkostnaden är den kostnadspost som påverkar totalkostnaden mest.

En generell jämförelse mellan engångs-, flergångs-, och retursystem visar, utan att vara kvantitativ, att det lämpligaste systemet för Wascator, om de vill använda sig av förpackningar, är att behålla det gamla systemet med engångsförpackningar.

Vi har studerat olika förpackningsalternativ och kommit fram till att det inte är ekonomiskt lönsamt att specialanpassa en förpackning, som skall gå i retur, till tvättmaskinerna. Det är inte heller miljömässigt intressant. För att det skall vara lönsamt med förpackningar som går i retur måste förpackningen meranvändas av andra företag tillsammans med Waseator. Förpackningen måste då ha standarddimensioner. Wascator måste då hitta en samarbetspartner som ?betalar? returtransporten. Eftersom Wascators produktflöden är så komplicerade är det inte ett alternativ. Den enda alternativa lösning som förutom dagens system fungerar i både ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv är ett förpackningslöst system. Detta innebär dock att Wascator måste knyta ett avtal med en tredjepartsoperatör samt att delar av produktion och lager måste modifieras. Intervjuer med och studier av Wascators kunder har visat att kunderna inte behöver någon ft5rpackning i sin hantering. Kunderna anser att förpackningen endast behövs under transporten och skulle gärna erhålla produkterna utan förpackningar.

Vår rekommendation till Wascator är att alternativet till dagens förpackning är ett förpackningslöst system. Då tar man ett steg längre in i framtiden än med ett retursystem},
 author    = {Lovén, Niklas and Sundqvist, Joakim},
 keyword   = {förpackning,flöden,Wascator,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av engångs-, flergångs-, och retur förpackningssystem hos Wascator},
 year     = {1996},
}