Advanced

Vårdnadsöverflyttning i svensk rätt -förenligt med artikel 8 i Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna?

Escalante Taboada, Patricia (2008)
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Utgångspunkten för följande uppsats är dynamiken mellan Föräldrabalken, FB, 6:8 och artikel 8 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR. FB 6:8 innebär ett ingrepp i familjen då vårdnaden om ett barn flyttas över på någon utanför familjen. Detta ingrepp i familjen som FB 6:8 medför innebär inte enkom att den faktiska vårdnaden överflyttas utan stadgar om överflyttning av den rättsliga vårdnaden. Överflyttning av vården baseras inte på bristande omsorg i sig utan grundar sig främst på att barnet kan ha bott i ett familjehem under en längre period och rotat sig där. I uppsatsen utreds huruvida FB 6:8 är förenlig med artikel 8 i EKMR och motiveringen bakom reglernas... (More)
Utgångspunkten för följande uppsats är dynamiken mellan Föräldrabalken, FB, 6:8 och artikel 8 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR. FB 6:8 innebär ett ingrepp i familjen då vårdnaden om ett barn flyttas över på någon utanför familjen. Detta ingrepp i familjen som FB 6:8 medför innebär inte enkom att den faktiska vårdnaden överflyttas utan stadgar om överflyttning av den rättsliga vårdnaden. Överflyttning av vården baseras inte på bristande omsorg i sig utan grundar sig främst på att barnet kan ha bott i ett familjehem under en längre period och rotat sig där. I uppsatsen utreds huruvida FB 6:8 är förenlig med artikel 8 i EKMR och motiveringen bakom reglernas tillämpning. Principen om barnets bästa är en aspekt som ska ligga till grund för de frågor om vårdnad som kan komma att uppstå. Ett barn som far illa i sin hemmiljö kan omhändertas. Ett sådant omhändertagande kan ske genom tvång varpå reglerna i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, aktualiseras vidare kan ett omhändertagande ske på frivillig basis varpå reglerna i Socialtjänstlag (2001:453), SoL, blir aktuella. I fall där barn på frivillig basis placeras i familjehem är det endast den faktiska vårdnaden som ändras den rättsliga vårdnaden förblir oförändrad. Genom bestämmelsen i FB 6:8 regleras möjligheten för överförande av den rättsliga vårdnaden från föräldrarna till familjehemmet.

Då en vårdnadsöverflyttning är ett väldigt stort ingrepp i barns och föräldrars liv, är det viktigt att se över vår lagstiftning så att den ständigt är i enlighet med det skydd som vi alla erhåller genom EKMR. Särskilt viktigt är det att se till att de som mest behöver ett skydd faktiskt får det. Uppsatsen har tillkommit ur intresset för hur en sådan tämligen drastisk åtgärd kan komma till stånd, utan att vara en direkt konsekvens av bristande omsorg från föräldrarnas sida. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Escalante Taboada, Patricia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Artikel 8 Europakonventionen, Föräldrabalken 6:8, Vårdnadsöverflyttning, Barnets bästa, Best interest of the child, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik, Human rights, Mänskliga rättigheter
language
Swedish
id
1318960
date added to LUP
2008-08-18
date last changed
2014-09-04 08:27:52
@misc{1318960,
 abstract   = {Utgångspunkten för följande uppsats är dynamiken mellan Föräldrabalken, FB, 6:8 och artikel 8 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR. FB 6:8 innebär ett ingrepp i familjen då vårdnaden om ett barn flyttas över på någon utanför familjen. Detta ingrepp i familjen som FB 6:8 medför innebär inte enkom att den faktiska vårdnaden överflyttas utan stadgar om överflyttning av den rättsliga vårdnaden. Överflyttning av vården baseras inte på bristande omsorg i sig utan grundar sig främst på att barnet kan ha bott i ett familjehem under en längre period och rotat sig där. I uppsatsen utreds huruvida FB 6:8 är förenlig med artikel 8 i EKMR och motiveringen bakom reglernas tillämpning. Principen om barnets bästa är en aspekt som ska ligga till grund för de frågor om vårdnad som kan komma att uppstå. Ett barn som far illa i sin hemmiljö kan omhändertas. Ett sådant omhändertagande kan ske genom tvång varpå reglerna i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, aktualiseras vidare kan ett omhändertagande ske på frivillig basis varpå reglerna i Socialtjänstlag (2001:453), SoL, blir aktuella. I fall där barn på frivillig basis placeras i familjehem är det endast den faktiska vårdnaden som ändras den rättsliga vårdnaden förblir oförändrad. Genom bestämmelsen i FB 6:8 regleras möjligheten för överförande av den rättsliga vårdnaden från föräldrarna till familjehemmet.

Då en vårdnadsöverflyttning är ett väldigt stort ingrepp i barns och föräldrars liv, är det viktigt att se över vår lagstiftning så att den ständigt är i enlighet med det skydd som vi alla erhåller genom EKMR. Särskilt viktigt är det att se till att de som mest behöver ett skydd faktiskt får det. Uppsatsen har tillkommit ur intresset för hur en sådan tämligen drastisk åtgärd kan komma till stånd, utan att vara en direkt konsekvens av bristande omsorg från föräldrarnas sida.},
 author    = {Escalante Taboada, Patricia},
 keyword   = {Artikel 8 Europakonventionen,Föräldrabalken 6:8,Vårdnadsöverflyttning,Barnets bästa,Best interest of the child,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik,Human rights,Mänskliga rättigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdnadsöverflyttning i svensk rätt -förenligt med artikel 8 i Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna?},
 year     = {2008},
}