Advanced

"Få kvinnor i maktens hjärta" En komparativ studie av debatten kring könskvotering till svenska bolagsstyrelser

Öiulfstad, Ida-Matilda and Selimagic, Amela (2008)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna studie behandlar den mediala debatt som följde dåvarande vice statsministern Margareta Winbergs uttalande i SvD i november 2002 om att könskvotering skulle kunna komma att bli aktuell såvida det inte skedde en naturlig ökning av andelen kvinnor i publika och privata börsnoterade bolagsstyrelser. I studien analyseras hur hotet om könskvotering möttes och en jämförelse görs mellan de idéer som är framträdande i det svenska näringslivets och den allmänna samhällsdebattens inställning till hotet om könskvotering till svenska bolagsstyrelser mellan åren 2002 och 2006. Debatten är ambivalent och ofta medveten om underrepresentationen av kvinnor inom näringslivets bolagsstyrelser. Näringslivsdebatten fokuserar på konsekvenser av... (More)
Denna studie behandlar den mediala debatt som följde dåvarande vice statsministern Margareta Winbergs uttalande i SvD i november 2002 om att könskvotering skulle kunna komma att bli aktuell såvida det inte skedde en naturlig ökning av andelen kvinnor i publika och privata börsnoterade bolagsstyrelser. I studien analyseras hur hotet om könskvotering möttes och en jämförelse görs mellan de idéer som är framträdande i det svenska näringslivets och den allmänna samhällsdebattens inställning till hotet om könskvotering till svenska bolagsstyrelser mellan åren 2002 och 2006. Debatten är ambivalent och ofta medveten om underrepresentationen av kvinnor inom näringslivets bolagsstyrelser. Näringslivsdebatten fokuserar på konsekvenser av könskvotering för dem som skulle komma att direkt beröras av lagförslaget om könskvotering, företag. Den allmänna samhällsdebatten fokuserar på hur samhället i stort skulle komma att påverkas och hur den allmänna ordinära kvinnan skulle komma att beröras av lagförslaget i arbetslivet. Det främsta argumentet mot kvotering som framträder i debatten är att man inte anser att sociala gruppers särintressen ska åsidosätta de individuella rättigheterna. Det främsta argumentet för kvotering är att man eftersträvar en könsbalans på alla områden i samhället och att man bör ta till vara på kvinnor som resurs, något både samhället och näringslivet tjänar på. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öiulfstad, Ida-Matilda and Selimagic, Amela
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Könskvotering, näringslivsdebatten, utilitaristiska argumentet, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1319087
date added to LUP
2008-09-03 00:00:00
date last changed
2008-09-03 00:00:00
@misc{1319087,
 abstract   = {Denna studie behandlar den mediala debatt som följde dåvarande vice statsministern Margareta Winbergs uttalande i SvD i november 2002 om att könskvotering skulle kunna komma att bli aktuell såvida det inte skedde en naturlig ökning av andelen kvinnor i publika och privata börsnoterade bolagsstyrelser. I studien analyseras hur hotet om könskvotering möttes och en jämförelse görs mellan de idéer som är framträdande i det svenska näringslivets och den allmänna samhällsdebattens inställning till hotet om könskvotering till svenska bolagsstyrelser mellan åren 2002 och 2006. Debatten är ambivalent och ofta medveten om underrepresentationen av kvinnor inom näringslivets bolagsstyrelser. Näringslivsdebatten fokuserar på konsekvenser av könskvotering för dem som skulle komma att direkt beröras av lagförslaget om könskvotering, företag. Den allmänna samhällsdebatten fokuserar på hur samhället i stort skulle komma att påverkas och hur den allmänna ordinära kvinnan skulle komma att beröras av lagförslaget i arbetslivet. Det främsta argumentet mot kvotering som framträder i debatten är att man inte anser att sociala gruppers särintressen ska åsidosätta de individuella rättigheterna. Det främsta argumentet för kvotering är att man eftersträvar en könsbalans på alla områden i samhället och att man bör ta till vara på kvinnor som resurs, något både samhället och näringslivet tjänar på.},
 author    = {Öiulfstad, Ida-Matilda and Selimagic, Amela},
 keyword   = {Könskvotering,näringslivsdebatten,utilitaristiska argumentet,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Få kvinnor i maktens hjärta" En komparativ studie av debatten kring könskvotering till svenska bolagsstyrelser},
 year     = {2008},
}