Advanced

Kvinnogestaltning i Ivar Lo-Johanssons romaner "Måna är död" och "Bara en mor": ? en studie av egensinne- och skötsamhetsideologins genomslag i 1930-talets svenska arbetarlitteratur

Svensson, Sara (2008)
Comparative Literature
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker vilka kvinnliga positioner arbetar- och statarförfattaren Ivar Lo-Johansson framhåller som förebildliga, förkastliga eller normerande i relation till 1930-talets egensinne- och skötsamhetsideologi. Analysen är gjord på romanerna "Måna är död" och "Bara en mor". Begrepp som skötsamhet, egensinne, klass, förväntad/konstruerad kvinnlighet är centrala.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1319753,
 abstract   = {Uppsatsen undersöker vilka kvinnliga positioner arbetar- och statarförfattaren Ivar Lo-Johansson framhåller som förebildliga, förkastliga eller normerande i relation till 1930-talets egensinne- och skötsamhetsideologi. Analysen är gjord på romanerna "Måna är död" och "Bara en mor". Begrepp som skötsamhet, egensinne, klass, förväntad/konstruerad kvinnlighet är centrala.},
 author    = {Svensson, Sara},
 keyword   = {Historia,History,Svensk litteratur,Swedish literature,arbetarlitteratur,klass,arbetarklass,arbetare,kvinnor,kvinnlighet,egensinne,litteratursociologi,skötsamhet,General and comparative literature,Allmän och jämförande litteraturvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnogestaltning i Ivar Lo-Johanssons romaner "Måna är död" och "Bara en mor": ? en studie av egensinne- och skötsamhetsideologins genomslag i 1930-talets svenska arbetarlitteratur},
 year     = {2008},
}