Advanced

Implementering av immateriella rättigheter i Kina - One size does not fit all

Rogler, Karl (2008)
Chinese Studies
Abstract (Swedish)
Piratkopiering i Kina har varit ett ämne som flitigt debatterats internationellt de senaste åren. Denna uppsats ämnar analysera åtgärder vidtagna för att implementera immateriella rättigheter i Kina i en ekonomisk, politisk och historisk kontext. Sedan Kina gick med i WTO har landet varit tvunget att ändra sin lagstiftning inom många områden, speciellt rörande immateriella rättigheter. Positiva och negativa aspekter av full implementering av dessa regler i Kina analyseras även.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1319894,
 abstract   = {Piratkopiering i Kina har varit ett ämne som flitigt debatterats internationellt de senaste åren. Denna uppsats ämnar analysera åtgärder vidtagna för att implementera immateriella rättigheter i Kina i en ekonomisk, politisk och historisk kontext. Sedan Kina gick med i WTO har landet varit tvunget att ändra sin lagstiftning inom många områden, speciellt rörande immateriella rättigheter. Positiva och negativa aspekter av full implementering av dessa regler i Kina analyseras även.},
 author    = {Rogler, Karl},
 keyword   = {Kinesiska och språk från Syd- och Sydostasien,Chinese,Languages of South and South-East Asia,varuförförfalskning,patent,WTO,immateriella rättigheter,TRIPS,piratkopiering,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Juridical science,Rättsvetenskap,juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Implementering av immateriella rättigheter i Kina - One size does not fit all},
 year     = {2008},
}