Advanced

Diskurser om konflikter och konflikthantering på ett företag med internationell marknad

Bach, Caroline and Granholm, Marcus (2008)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Den genomförda studien avsåg att undersöka om det förelåg likheter eller skillnader i synen på konflikter mellan medarbetare och chefer på ett företag, samt vilka diskurser som kunde utrönas. För det syftet utfördes intervjuer med personer inom båda dessa grupper, intervjuerna ställdes sedan samman, analyserades och jämfördes med varandra. Analysmetoden som användes var diskursanalys och resultaten av intervjuerna visade att det fanns både likheter och skillnader mellan medarbetare och chefer i uppfattningen av konflikter och konflikthantering. Vissa mönster påträffades även i uttalandena, där dessa passade ihop och kompletterade varandra utifrån diskursanalytisk synvinkel. Konflikter är ett både viktigt och intressant område för ett... (More)
Den genomförda studien avsåg att undersöka om det förelåg likheter eller skillnader i synen på konflikter mellan medarbetare och chefer på ett företag, samt vilka diskurser som kunde utrönas. För det syftet utfördes intervjuer med personer inom båda dessa grupper, intervjuerna ställdes sedan samman, analyserades och jämfördes med varandra. Analysmetoden som användes var diskursanalys och resultaten av intervjuerna visade att det fanns både likheter och skillnader mellan medarbetare och chefer i uppfattningen av konflikter och konflikthantering. Vissa mönster påträffades även i uttalandena, där dessa passade ihop och kompletterade varandra utifrån diskursanalytisk synvinkel. Konflikter är ett både viktigt och intressant område för ett företags utveckling och välbefinnande. Denna studie kan även ses som en förutsättning för framtida forskning som omfattar fler företag, länder eller eventuella genusperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bach, Caroline and Granholm, Marcus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konflikter, Konflikthantering, Medarbetare, Chefer, Diskurser, Företag, Psychology, Psykologi, Social psychology, Socialpsykologi, Industrial psychology, Arbetspsykologi, industripsykologi
language
Swedish
id
1319906
date added to LUP
2008-01-23
date last changed
2008-01-23
@misc{1319906,
 abstract   = {Den genomförda studien avsåg att undersöka om det förelåg likheter eller skillnader i synen på konflikter mellan medarbetare och chefer på ett företag, samt vilka diskurser som kunde utrönas. För det syftet utfördes intervjuer med personer inom båda dessa grupper, intervjuerna ställdes sedan samman, analyserades och jämfördes med varandra. Analysmetoden som användes var diskursanalys och resultaten av intervjuerna visade att det fanns både likheter och skillnader mellan medarbetare och chefer i uppfattningen av konflikter och konflikthantering. Vissa mönster påträffades även i uttalandena, där dessa passade ihop och kompletterade varandra utifrån diskursanalytisk synvinkel. Konflikter är ett både viktigt och intressant område för ett företags utveckling och välbefinnande. Denna studie kan även ses som en förutsättning för framtida forskning som omfattar fler företag, länder eller eventuella genusperspektiv.},
 author    = {Bach, Caroline and Granholm, Marcus},
 keyword   = {Konflikter,Konflikthantering,Medarbetare,Chefer,Diskurser,Företag,Psychology,Psykologi,Social psychology,Socialpsykologi,Industrial psychology,Arbetspsykologi, industripsykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diskurser om konflikter och konflikthantering på ett företag med internationell marknad},
 year     = {2008},
}