Advanced

Representationen av romer i Den förste zigenaren i rymden

Flodin, Hanna (2008)
Film Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen studerar representationen av romer i miniserien Den förste zigenaren i rymden (Agneta Fagerström-Olsson, 2002), med fokus på verkets bild av romerna och tillämpningen av de audiovisuella uttrycksmedlen.

Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt består i en av Richard Dyer inspirerad definition av representation, Stuart Halls utläggning om stereotypering och motståndsstrategier, Edward W. Saids resonemang gällande ?vi och de Andra?, Robert Stam och Louise Spences metod fokuserande tillämpning av audiovisuella uttrycksmedel i audiovisuella verk, samt Claudia Gorbmans och Kevin J. Donnellys tankar om filmmusik, jämte tidigare forskning i ämnet.

Analysen avtäcker att representationen av romer i Den förste zigenaren i... (More)
Uppsatsen studerar representationen av romer i miniserien Den förste zigenaren i rymden (Agneta Fagerström-Olsson, 2002), med fokus på verkets bild av romerna och tillämpningen av de audiovisuella uttrycksmedlen.

Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt består i en av Richard Dyer inspirerad definition av representation, Stuart Halls utläggning om stereotypering och motståndsstrategier, Edward W. Saids resonemang gällande ?vi och de Andra?, Robert Stam och Louise Spences metod fokuserande tillämpning av audiovisuella uttrycksmedel i audiovisuella verk, samt Claudia Gorbmans och Kevin J. Donnellys tankar om filmmusik, jämte tidigare forskning i ämnet.

Analysen avtäcker att representationen av romer i Den förste zigenaren i rymden är komplex. Å ena sidan stärker miniserien, genom innehållet och ljudspåret, flera ?zigenarstereotyper? och översätter mestadels ?rom/roma? med ?zigenare?. Å andra sidan underminerar miniserien många stereotypa konstruktioner gällande romer; åskådliggör ofta hur den romska minoriteten betrakta(t)s och behandla(t)s av den etniska majoriteten; utformar texten så att åskådaren delar romernas förståelsehorisont; använder romsk sång och musik respektfullt; framställer oftast de romska karaktärerna som aktiva subjekt; återger vanligen den romska kulturen som normativ; samt fokaliserar frekvent berättelsen genom de romska karaktärerna. Följderna är att den implicite åskådaren oftast positioneras hos romerna, att berättelsen är en av få som medieras av en rom, samt att den romska diskursens maktstruktur mestadels ersätter den eurocentriska diskursens maktstruktur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flodin, Hanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Peter, Birro, Agneta, Fagerström-Olsson, förste zigenaren i rymden, romer, representation, stereotyper, Cinema theory and history, Filmvetenskap
language
Swedish
id
1320106
date added to LUP
2008-10-24
date last changed
2009-03-26 16:17:46
@misc{1320106,
 abstract   = {Uppsatsen studerar representationen av romer i miniserien Den förste zigenaren i rymden (Agneta Fagerström-Olsson, 2002), med fokus på verkets bild av romerna och tillämpningen av de audiovisuella uttrycksmedlen.

Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt består i en av Richard Dyer inspirerad definition av representation, Stuart Halls utläggning om stereotypering och motståndsstrategier, Edward W. Saids resonemang gällande ?vi och de Andra?, Robert Stam och Louise Spences metod fokuserande tillämpning av audiovisuella uttrycksmedel i audiovisuella verk, samt Claudia Gorbmans och Kevin J. Donnellys tankar om filmmusik, jämte tidigare forskning i ämnet.

Analysen avtäcker att representationen av romer i Den förste zigenaren i rymden är komplex. Å ena sidan stärker miniserien, genom innehållet och ljudspåret, flera ?zigenarstereotyper? och översätter mestadels ?rom/roma? med ?zigenare?. Å andra sidan underminerar miniserien många stereotypa konstruktioner gällande romer; åskådliggör ofta hur den romska minoriteten betrakta(t)s och behandla(t)s av den etniska majoriteten; utformar texten så att åskådaren delar romernas förståelsehorisont; använder romsk sång och musik respektfullt; framställer oftast de romska karaktärerna som aktiva subjekt; återger vanligen den romska kulturen som normativ; samt fokaliserar frekvent berättelsen genom de romska karaktärerna. Följderna är att den implicite åskådaren oftast positioneras hos romerna, att berättelsen är en av få som medieras av en rom, samt att den romska diskursens maktstruktur mestadels ersätter den eurocentriska diskursens maktstruktur.},
 author    = {Flodin, Hanna},
 keyword   = {Peter,Birro,Agneta,Fagerström-Olsson,förste zigenaren i rymden,romer,representation,stereotyper,Cinema theory and history,Filmvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Representationen av romer i Den förste zigenaren i rymden},
 year     = {2008},
}