Advanced

Global uppvärmning: frysta handlingsmöjligheter? En kritisk diskursanalys av Världsnaturfonden WWF:s hemsidematerial om klimatförändringarna

Guillén, Ricardo (2008)
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka vilka handlingsmöjligheter och motiv som knyts till individen i Världsnaturfonden WWF:s hemsidematerial om klimatförändringarna, samt utvärdera hinder för dessa handlingsmöjligheters förverkligande. Den huvudsakliga undersökningsmetoden består av Norman Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys i kombination med begreppen interpellation och subjektpositionering, hämtade från Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Övriga teoretiska utgångspunkter utgörs av nedslag i i Ulrich Becks teori om "reflexiv modernisering", samt perspektivet "governmentality". Undersökningen visar att materialet huvudsakligen konstruerar positionerna privatperson, företagare och politiker.... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka vilka handlingsmöjligheter och motiv som knyts till individen i Världsnaturfonden WWF:s hemsidematerial om klimatförändringarna, samt utvärdera hinder för dessa handlingsmöjligheters förverkligande. Den huvudsakliga undersökningsmetoden består av Norman Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys i kombination med begreppen interpellation och subjektpositionering, hämtade från Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Övriga teoretiska utgångspunkter utgörs av nedslag i i Ulrich Becks teori om "reflexiv modernisering", samt perspektivet "governmentality". Undersökningen visar att materialet huvudsakligen konstruerar positionerna privatperson, företagare och politiker. Privatpersonens handlingsmöjligheter består i att inkorporera en klimatrationalitet i sin vardag samt förmå politiker och företagare att agera. Företagarens handlingsmöjligheter består i att miljöanpassa den egna organisationen, samt utveckla klimatvänliga produkter. Politikerns handlingsutrymme antas bestå av att skapa förutsättningar för företag att utveckla klimatvänlig teknik. Ytterligare en subjektposition som artikuleras är skoleleven, som till skillnad från privatpersonen förbinds med en bred repertoar av möjligheter, men förväntas realisera dessa inom ramen för skolans verksamhet. Inga motiv till handling knyts till individen. Utvärderingen av diskursanalysens resultat visar att förståelsen av eventuella motiv till handling; vem som ska handla, och hur handling bör ske; är problematisk i ljuset av en konflikt mellan ekologisk och ekonomisk rationalitet, ökad osäkerhet och flexibilisering, samt svårigheter att överblicka klimatförändringarna. Denna förståelse är också problematisk ur demokratisynpunkt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Guillén, Ricardo
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
klimatförändring, subjekt, handling, diskurs, ekologisk modernisering, risksamhälle, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1320399
date added to LUP
2008-09-10
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1320399,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att undersöka vilka handlingsmöjligheter och motiv som knyts till individen i Världsnaturfonden WWF:s hemsidematerial om klimatförändringarna, samt utvärdera hinder för dessa handlingsmöjligheters förverkligande. Den huvudsakliga undersökningsmetoden består av Norman Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys i kombination med begreppen interpellation och subjektpositionering, hämtade från Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Övriga teoretiska utgångspunkter utgörs av nedslag i i Ulrich Becks teori om "reflexiv modernisering", samt perspektivet "governmentality". Undersökningen visar att materialet huvudsakligen konstruerar positionerna privatperson, företagare och politiker. Privatpersonens handlingsmöjligheter består i att inkorporera en klimatrationalitet i sin vardag samt förmå politiker och företagare att agera. Företagarens handlingsmöjligheter består i att miljöanpassa den egna organisationen, samt utveckla klimatvänliga produkter. Politikerns handlingsutrymme antas bestå av att skapa förutsättningar för företag att utveckla klimatvänlig teknik. Ytterligare en subjektposition som artikuleras är skoleleven, som till skillnad från privatpersonen förbinds med en bred repertoar av möjligheter, men förväntas realisera dessa inom ramen för skolans verksamhet. Inga motiv till handling knyts till individen. Utvärderingen av diskursanalysens resultat visar att förståelsen av eventuella motiv till handling; vem som ska handla, och hur handling bör ske; är problematisk i ljuset av en konflikt mellan ekologisk och ekonomisk rationalitet, ökad osäkerhet och flexibilisering, samt svårigheter att överblicka klimatförändringarna. Denna förståelse är också problematisk ur demokratisynpunkt.},
 author    = {Guillén, Ricardo},
 keyword   = {klimatförändring,subjekt,handling,diskurs,ekologisk modernisering,risksamhälle,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Global uppvärmning: frysta handlingsmöjligheter? En kritisk diskursanalys av Världsnaturfonden WWF:s hemsidematerial om klimatförändringarna},
 year     = {2008},
}