Advanced

Att göra västvärldens bild till sin - En postkolonial läsning av Ett öga rött

Bengtsson, Henrik (2008)
Comparative Literature
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är framförallt att försöka visa, samt diskutera, vad en postkolonial läsning kan vara, och vad den kan ge. Jonas Hassen Khemiris "Ett Öga Rött" är ämnet för min läsning, alltså mitt primärmaterial. Genom olika närläsningar av denna roman undersöks relationerna mellan språk, makt och identitet. Huvudsakligen försöker jag, med hjälp av postkolonial teoribildning, att utröna hur romanens huvudkaraktär och berättare, Halim, förhåller sig till sig själv, och sin verklighet. Min teoretiska grund ligger hos de postkoloniala teoretikerna Edward Said och Homi Bhabha. De termer som jag har valt att här använda mig av har framförallt med identitetskapande och kulturella dikotomier - alltså olika slags former av... (More)
Syftet med denna uppsats är framförallt att försöka visa, samt diskutera, vad en postkolonial läsning kan vara, och vad den kan ge. Jonas Hassen Khemiris "Ett Öga Rött" är ämnet för min läsning, alltså mitt primärmaterial. Genom olika närläsningar av denna roman undersöks relationerna mellan språk, makt och identitet. Huvudsakligen försöker jag, med hjälp av postkolonial teoribildning, att utröna hur romanens huvudkaraktär och berättare, Halim, förhåller sig till sig själv, och sin verklighet. Min teoretiska grund ligger hos de postkoloniala teoretikerna Edward Said och Homi Bhabha. De termer som jag har valt att här använda mig av har framförallt med identitetskapande och kulturella dikotomier - alltså olika slags former av schablonmässiga motsatsbilder - att göra. Jag fokuserar på termer som t.ex. "otherness", "in-between", "västerlandet/orienten" och "det tredje rummet". (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1320420,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är framförallt att försöka visa, samt diskutera, vad en postkolonial läsning kan vara, och vad den kan ge. Jonas Hassen Khemiris "Ett Öga Rött" är ämnet för min läsning, alltså mitt primärmaterial. Genom olika närläsningar av denna roman undersöks relationerna mellan språk, makt och identitet. Huvudsakligen försöker jag, med hjälp av postkolonial teoribildning, att utröna hur romanens huvudkaraktär och berättare, Halim, förhåller sig till sig själv, och sin verklighet. Min teoretiska grund ligger hos de postkoloniala teoretikerna Edward Said och Homi Bhabha. De termer som jag har valt att här använda mig av har framförallt med identitetskapande och kulturella dikotomier - alltså olika slags former av schablonmässiga motsatsbilder - att göra. Jag fokuserar på termer som t.ex. "otherness", "in-between", "västerlandet/orienten" och "det tredje rummet".},
 author    = {Bengtsson, Henrik},
 keyword   = {Västerlandet/Orienten,In-between,Otherness,Dikotomier,Homi,Bhabha,Edward,Said,öga rött,Jonas Hassen,Khemiri,Postkolonial teori,Postkolonial läsning,det tredje rummet,General and comparative literature,Allmän och jämförande litteraturvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att göra västvärldens bild till sin - En postkolonial läsning av Ett öga rött},
 year     = {2008},
}