Advanced

"The Great American Novel": en begreppsanalys

Grankvist, Sofie (2008)
Comparative Literature
Abstract (Swedish)
Sedan mitten av 1800-talet har man i amerikanska litteratursammanhang ? akademiska så väl som populärkulturella ? debatterat möjligheterna att skapa och att definiera ?The Great American Novel?; ett slags identitetsdanande roman och/eller allomfattande skildring av nationen USA. Syftet med uppsatsen är att ge en historisk bakgrund till begreppets uppkomst och att analysera dess olika innebörder. Problem med begreppets definitionsmöjligheter diskuteras och olika definitionsalternativ förs fram. Frågan om huruvida det finns något värde i att (fortsätta) diskutera och försöka definiera ?The Great American Novel? tas upp.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1320428,
 abstract   = {Sedan mitten av 1800-talet har man i amerikanska litteratursammanhang ? akademiska så väl som populärkulturella ? debatterat möjligheterna att skapa och att definiera ?The Great American Novel?; ett slags identitetsdanande roman och/eller allomfattande skildring av nationen USA. Syftet med uppsatsen är att ge en historisk bakgrund till begreppets uppkomst och att analysera dess olika innebörder. Problem med begreppets definitionsmöjligheter diskuteras och olika definitionsalternativ förs fram. Frågan om huruvida det finns något värde i att (fortsätta) diskutera och försöka definiera ?The Great American Novel? tas upp.},
 author    = {Grankvist, Sofie},
 keyword   = {Philip,begreppsanalys,nationell identitet i litteraturen,nationell identitet Amerika,amerikansk litteratur,amerikanska romaner,amerikansk litteraturvetenskap,amerikansk litteraturhistoria,GAN,litteraturvetenskap,Great American Novel,Roth,General and comparative literature,Allmän och jämförande litteraturvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"The Great American Novel": en begreppsanalys},
 year     = {2008},
}