Advanced

Vad ska vi spela? En studie om betydelsen av genrebredd i musikundervisning

La Fleur, Sara (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: What shall we play? -A study of the importance of genre spread in music education. The aim of this study is to examine music teachers' and music students' reflections on the importance of genre spread in music education. The study covers music education in municipal primary schools and municipal music schools/schools of arts and music. I have used both quantitative and qualitative methods in my study. The quantitative method was in the form of questionnaires and the qualitative method was in the form of interviews. The result shows that both music teachers and music students in this study think that it is important to have genre spread in music education for several reasons. One important reason is the teachers' commitment to genres... (More)
Title: What shall we play? -A study of the importance of genre spread in music education. The aim of this study is to examine music teachers' and music students' reflections on the importance of genre spread in music education. The study covers music education in municipal primary schools and municipal music schools/schools of arts and music. I have used both quantitative and qualitative methods in my study. The quantitative method was in the form of questionnaires and the qualitative method was in the form of interviews. The result shows that both music teachers and music students in this study think that it is important to have genre spread in music education for several reasons. One important reason is the teachers' commitment to genres that might cease to exist. The questionnaires show that the majority of music students at the Malmö Academy of Music believe that the lack of genres in municipal music schools/schools of arts and music have influenced their continued practice of music.

Syftet med denna studie är att undersöka musiklärares och musikstuderandes reflektioner kring vikten av genrebredd i musikundervisning. Studien omfattar musikundervisningen i kommunala grundskolans senare år och i den kommunala musik/kulturskolan. Jag har använt mig av både kvantitativa och kvalitativa metoder i min studie. Den kvantitativa metoden var i form av en enkätstudie och den kvalitativa metoden var i form av intervjuer. Resultatet visar att både musiklärare och musikstuderande i studien anser att det är viktigt med genrebredd i musikundervisningen och anledningarna är många. En viktig anledning är lärares engagemang för genrer som de tror riskerar att försvinna. Det framgick även av enkätstudien att majoriteten av musikstuderande på Musikhögskolan i Malmö anser att avsaknaden av genrer i musik/kulturskolan har påverkat deras fortsatta musicerande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1320436,
 abstract   = {Title: What shall we play? -A study of the importance of genre spread in music education. The aim of this study is to examine music teachers' and music students' reflections on the importance of genre spread in music education. The study covers music education in municipal primary schools and municipal music schools/schools of arts and music. I have used both quantitative and qualitative methods in my study. The quantitative method was in the form of questionnaires and the qualitative method was in the form of interviews. The result shows that both music teachers and music students in this study think that it is important to have genre spread in music education for several reasons. One important reason is the teachers' commitment to genres that might cease to exist. The questionnaires show that the majority of music students at the Malmö Academy of Music believe that the lack of genres in municipal music schools/schools of arts and music have influenced their continued practice of music.

Syftet med denna studie är att undersöka musiklärares och musikstuderandes reflektioner kring vikten av genrebredd i musikundervisning. Studien omfattar musikundervisningen i kommunala grundskolans senare år och i den kommunala musik/kulturskolan. Jag har använt mig av både kvantitativa och kvalitativa metoder i min studie. Den kvantitativa metoden var i form av en enkätstudie och den kvalitativa metoden var i form av intervjuer. Resultatet visar att både musiklärare och musikstuderande i studien anser att det är viktigt med genrebredd i musikundervisningen och anledningarna är många. En viktig anledning är lärares engagemang för genrer som de tror riskerar att försvinna. Det framgick även av enkätstudien att majoriteten av musikstuderande på Musikhögskolan i Malmö anser att avsaknaden av genrer i musik/kulturskolan har påverkat deras fortsatta musicerande.},
 author    = {La Fleur, Sara},
 keyword   = {genre,musikundervisning,kommunala musikskolan,kommunala kulturskolan,kommunala grundskolan,genres,music education,municipal music school,municipal school of arts and music,primary schools,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad ska vi spela? En studie om betydelsen av genrebredd i musikundervisning},
 year     = {2008},
}