Advanced

Har konsulten läst "boken"? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Stjernquist, Sara and Säll, Camilla (2008)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Det har alltid funnits en önskan att effektivisera processer vilket kan vara en anledning till varför teambuilding idag har blivit en vanligare insats i arbetslivet. Om teambuilding är ett fenomen som kan öka effektiviteten ställer man sig undrande till varför åsikten om det pendlar från entusiastiska rapporter till ett starkt ifrågasättande. Syftet med uppsatsen var att få grepp om termen teambuilding, samt undersöka i vilken utsträckning teorier tas i beaktande när man använder sig av teambuilding i praktiken. I undersökningen användes en kvalitativ metod där 10 strukturerade intervjuer genomfördes med teambuildingkonsulter. Resultatet visar att det i de flesta fall existerar en genomtänkt struktur för hur man förenar teori och praktik,... (More)
Det har alltid funnits en önskan att effektivisera processer vilket kan vara en anledning till varför teambuilding idag har blivit en vanligare insats i arbetslivet. Om teambuilding är ett fenomen som kan öka effektiviteten ställer man sig undrande till varför åsikten om det pendlar från entusiastiska rapporter till ett starkt ifrågasättande. Syftet med uppsatsen var att få grepp om termen teambuilding, samt undersöka i vilken utsträckning teorier tas i beaktande när man använder sig av teambuilding i praktiken. I undersökningen användes en kvalitativ metod där 10 strukturerade intervjuer genomfördes med teambuildingkonsulter. Resultatet visar att det i de flesta fall existerar en genomtänkt struktur för hur man förenar teori och praktik, dock kunde inga allmängiltiga mönster eller klara riktlinjer för hur teambuilding ska bedrivas fastställas. Bristen på definitioner av begrepp visade sig vara ett återkommande problem inom teambuilding, vem som bär ansvaret för att klargöra dessa definitioner går dock att diskutera. I diskussionen återfinns förslag på förbättringar, bl.a. belyses vikten av ett grundligt förarbete, så att teambuildingen ska kunna göras tillräckligt situationsanpassad. Även genomarbetad uppföljning och utvärdering är att föredra. Avsaknaden av en yrkes- eller branschförening medför att teambuilding kanske även i framtiden kommer att vara ett något "luddigt" begrepp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stjernquist, Sara and Säll, Camilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
teambuilding, team, grupp, konsult, grupputveckling, Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1320480
date added to LUP
2008-09-11
date last changed
2008-09-11
@misc{1320480,
 abstract   = {Det har alltid funnits en önskan att effektivisera processer vilket kan vara en anledning till varför teambuilding idag har blivit en vanligare insats i arbetslivet. Om teambuilding är ett fenomen som kan öka effektiviteten ställer man sig undrande till varför åsikten om det pendlar från entusiastiska rapporter till ett starkt ifrågasättande. Syftet med uppsatsen var att få grepp om termen teambuilding, samt undersöka i vilken utsträckning teorier tas i beaktande när man använder sig av teambuilding i praktiken. I undersökningen användes en kvalitativ metod där 10 strukturerade intervjuer genomfördes med teambuildingkonsulter. Resultatet visar att det i de flesta fall existerar en genomtänkt struktur för hur man förenar teori och praktik, dock kunde inga allmängiltiga mönster eller klara riktlinjer för hur teambuilding ska bedrivas fastställas. Bristen på definitioner av begrepp visade sig vara ett återkommande problem inom teambuilding, vem som bär ansvaret för att klargöra dessa definitioner går dock att diskutera. I diskussionen återfinns förslag på förbättringar, bl.a. belyses vikten av ett grundligt förarbete, så att teambuildingen ska kunna göras tillräckligt situationsanpassad. Även genomarbetad uppföljning och utvärdering är att föredra. Avsaknaden av en yrkes- eller branschförening medför att teambuilding kanske även i framtiden kommer att vara ett något "luddigt" begrepp.},
 author    = {Stjernquist, Sara and Säll, Camilla},
 keyword   = {teambuilding,team,grupp,konsult,grupputveckling,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har konsulten läst "boken"? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.},
 year     = {2008},
}