Advanced

Upplevelse av ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa bland manliga och kvinnliga kyrkoherdar

Svensson, Kristina (2008)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa bland kyrkoherdar i Lunds stift. Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka huruvida manliga och kvinnliga kyrkoherdar skiljer sig signifikant vad gäller upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa. 41 kyrkoherdar från Lunds stift besvarade en enkät. Svarsfrekvensen var 82%. Upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa mättes med hjälp av COPSOQ (Kristensen, 2001). Resultatet visade att samtliga ledarskapsdimensioner korrelerade positivt med både arbetstillfredsställelse och mental hälsa. Det fanns även ett positivt samband mellan arbetstillfredsställelse och... (More)
Syftet med studien var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa bland kyrkoherdar i Lunds stift. Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka huruvida manliga och kvinnliga kyrkoherdar skiljer sig signifikant vad gäller upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa. 41 kyrkoherdar från Lunds stift besvarade en enkät. Svarsfrekvensen var 82%. Upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa mättes med hjälp av COPSOQ (Kristensen, 2001). Resultatet visade att samtliga ledarskapsdimensioner korrelerade positivt med både arbetstillfredsställelse och mental hälsa. Det fanns även ett positivt samband mellan arbetstillfredsställelse och mental hälsa. Manliga och kvinnliga kyrkoherdar skilde sig inte signifikant, varken vad gällde upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse eller mental hälsa. Studien visar på behov av ytterligare forskning för att utforska olika aspekter av ledarskap inom Svenska kyrkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Kristina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskap, Arbetstillfredsställelse, Mental hälsa, Kyrkoherdar, Kön, Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1320485
date added to LUP
2008-09-30
date last changed
2008-09-30
@misc{1320485,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa bland kyrkoherdar i Lunds stift. Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka huruvida manliga och kvinnliga kyrkoherdar skiljer sig signifikant vad gäller upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa. 41 kyrkoherdar från Lunds stift besvarade en enkät. Svarsfrekvensen var 82%. Upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa mättes med hjälp av COPSOQ (Kristensen, 2001). Resultatet visade att samtliga ledarskapsdimensioner korrelerade positivt med både arbetstillfredsställelse och mental hälsa. Det fanns även ett positivt samband mellan arbetstillfredsställelse och mental hälsa. Manliga och kvinnliga kyrkoherdar skilde sig inte signifikant, varken vad gällde upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse eller mental hälsa. Studien visar på behov av ytterligare forskning för att utforska olika aspekter av ledarskap inom Svenska kyrkan.},
 author    = {Svensson, Kristina},
 keyword   = {Ledarskap,Arbetstillfredsställelse,Mental hälsa,Kyrkoherdar,Kön,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelse av ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa bland manliga och kvinnliga kyrkoherdar},
 year     = {2008},
}