Advanced

"En skör människas verklighetsuppfattning" : en teoretisk diskussion kring positioner, sanningsanspråk och subtiliteter utifrån Maja Lundgrens bok Myggor och Tigrar

Thelandersson, Fredrika (2008)
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Genom en textanalys av författaren Maja Lundgrens bok Myggor och Tigrar undersöker uppsatsen skönlitterära texters möjlighet att förändra kvinnors positioner och potentialer. I den teoretiska bakgrunden redogörs för såväl historisk som nutida självbiografiforskning med fokus på diskussioner kring sanningsanspråk, textens konstituerande karaktär och specifikt feministisk forskning på området. Med betoning på hur förtryck kan beskrivas på alternativa och komplexa sätt för att i förlängningen skapa nya förståelser för kvinnliga subjektspositioner, undersöks Lundgrens försök att skildra subtila maktutövanden.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1320506,
 abstract   = {Genom en textanalys av författaren Maja Lundgrens bok Myggor och Tigrar undersöker uppsatsen skönlitterära texters möjlighet att förändra kvinnors positioner och potentialer. I den teoretiska bakgrunden redogörs för såväl historisk som nutida självbiografiforskning med fokus på diskussioner kring sanningsanspråk, textens konstituerande karaktär och specifikt feministisk forskning på området. Med betoning på hur förtryck kan beskrivas på alternativa och komplexa sätt för att i förlängningen skapa nya förståelser för kvinnliga subjektspositioner, undersöks Lundgrens försök att skildra subtila maktutövanden.},
 author    = {Thelandersson, Fredrika},
 keyword   = {Självbiografier,Lundgren, Maja,Subjektspositioner,Kontexualitet,Litteratur,Autobiographies,Subject positions,Context,Literature,Gender studies,Genusvetenskap,Humanities,Humaniora,General and comparative literature,Allmän och jämförande litteraturvetenskap,Social sciences,Samhällsvetenskaper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"En skör människas verklighetsuppfattning" : en teoretisk diskussion kring positioner, sanningsanspråk och subtiliteter utifrån Maja Lundgrens bok Myggor och Tigrar},
 year     = {2008},
}