Advanced

Den kompetente läraren - Yttre och inre ramfaktorer och deras inverkan på undervisning

Tillborg, Andreas (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: The competent teacher-external and internal frameworks and their influence on educational praxis. This thesis is about what kind of approach a teacher (may) consider when he is facing parameters that he can not do anything about, in this case represented by political, educational och social frameworks. One of the things a teacher can do to adapt to the situation is to see what possibilities he has to develop and expand his topic. The study is built on action research and was carried out during a nine months period on an upper secondary school in Malmö, Sweden. The object of reasearch is myself as a teacher and in my result I describe how various educational situations were handled. As a researcher I have used the portfolio method.... (More)
Title: The competent teacher-external and internal frameworks and their influence on educational praxis. This thesis is about what kind of approach a teacher (may) consider when he is facing parameters that he can not do anything about, in this case represented by political, educational och social frameworks. One of the things a teacher can do to adapt to the situation is to see what possibilities he has to develop and expand his topic. The study is built on action research and was carried out during a nine months period on an upper secondary school in Malmö, Sweden. The object of reasearch is myself as a teacher and in my result I describe how various educational situations were handled. As a researcher I have used the portfolio method. In the discussion I am clutching my question of research to my theory part. One of my conclusions is dealing with the fact that as a teacher you have to be prepared to change yourself and your planning according to situations that might happen.

Denna undersökning handlar om hur en lärare (eventuellt) förhåller sig till politiska, utbildningsrelaterade och sociala ram- eller begränsningfaktorer som man inte kan ändra på, bara anpassa sig till genom att ändra och/eller utveckla sin uppfattning om sitt ämne. Undersökningen är baserad på aktionsforskning och utfördes under en niomånadersperiod i Malmö, Sverige. Forskningsobjektet har varit mig själv som lärare och i resultatdelen beskriver jag som forskare hur undervisningssituationer behandlades. Jag har använt mig av portföljmetoden. I diskussionen kopplar jag mina frågeställningar till teorikapitlet. En slutsats är att som lärare måste man vara förberedd på att kunna ändra på sig och sin planering beroende på de situationer som uppstår. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tillborg, Andreas
supervisor
organization
year
type
L1 - 1st term paper (old degree order)
subject
keywords
aktionsforskning, dialogpedagogik, lektionsplanering, läroplaner, ramfaktorer, action research, dialogue pedagogics, educational plans, frameworks, planning lessons, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1320527
date added to LUP
2008-09-23
date last changed
2008-09-23
@misc{1320527,
 abstract   = {Title: The competent teacher-external and internal frameworks and their influence on educational praxis. This thesis is about what kind of approach a teacher (may) consider when he is facing parameters that he can not do anything about, in this case represented by political, educational och social frameworks. One of the things a teacher can do to adapt to the situation is to see what possibilities he has to develop and expand his topic. The study is built on action research and was carried out during a nine months period on an upper secondary school in Malmö, Sweden. The object of reasearch is myself as a teacher and in my result I describe how various educational situations were handled. As a researcher I have used the portfolio method. In the discussion I am clutching my question of research to my theory part. One of my conclusions is dealing with the fact that as a teacher you have to be prepared to change yourself and your planning according to situations that might happen.

Denna undersökning handlar om hur en lärare (eventuellt) förhåller sig till politiska, utbildningsrelaterade och sociala ram- eller begränsningfaktorer som man inte kan ändra på, bara anpassa sig till genom att ändra och/eller utveckla sin uppfattning om sitt ämne. Undersökningen är baserad på aktionsforskning och utfördes under en niomånadersperiod i Malmö, Sverige. Forskningsobjektet har varit mig själv som lärare och i resultatdelen beskriver jag som forskare hur undervisningssituationer behandlades. Jag har använt mig av portföljmetoden. I diskussionen kopplar jag mina frågeställningar till teorikapitlet. En slutsats är att som lärare måste man vara förberedd på att kunna ändra på sig och sin planering beroende på de situationer som uppstår.},
 author    = {Tillborg, Andreas},
 keyword   = {aktionsforskning,dialogpedagogik,lektionsplanering,läroplaner,ramfaktorer,action research,dialogue pedagogics,educational plans,frameworks,planning lessons,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den kompetente läraren - Yttre och inre ramfaktorer och deras inverkan på undervisning},
 year     = {2008},
}