Advanced

Mot alla odds? En studie om kulturella motsättningar i äktenskap mellan muslimska män och svenska kvinnor i det svenska samhället.

Bavi, Sahar (2008)
Social Anthropology
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att identifiera de kulturella skillnader, hinder och motsättningar som kan uppstå i ett äktenskap mellan en muslimsk man och svensk kvinna. Männen utgör studiens kärna eftersom de härstammat från ett annat land och har en muslimsk bakgrund. För övrigt avser studien även att belysa på vilket sätt man lyckas bemästra dessa motsättningar.En kvalitativ metod har använts där fyra muslimska män från Mellanöstern har intervjuats. Dessa analyser har genomförts för att belysa problematiken kring blandäktenskapen, men även för att erhålla en djupare förståelse för de etniska skillnaderna mellan partnerna. Resultat visar på att ett blandäktenskap inte bara omfattas av kulturella skillnader mellan partnerna utan även leder till ett... (More)
Studien syftar till att identifiera de kulturella skillnader, hinder och motsättningar som kan uppstå i ett äktenskap mellan en muslimsk man och svensk kvinna. Männen utgör studiens kärna eftersom de härstammat från ett annat land och har en muslimsk bakgrund. För övrigt avser studien även att belysa på vilket sätt man lyckas bemästra dessa motsättningar.En kvalitativ metod har använts där fyra muslimska män från Mellanöstern har intervjuats. Dessa analyser har genomförts för att belysa problematiken kring blandäktenskapen, men även för att erhålla en djupare förståelse för de etniska skillnaderna mellan partnerna. Resultat visar på att ett blandäktenskap inte bara omfattas av kulturella skillnader mellan partnerna utan även leder till ett enormt motstånd från omgivningen och samhället. För att bemöta dessa konflikter har paren skapat en överlevnadsstrategi där de kämpat för att hålla äktenskapen vid liv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bavi, Sahar
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
blandäktenskap, stereotyper, kulturskillnader, integration, muslimska män, Sociology, Sociologi, Cultural anthropology, ethnology, Kulturantropologi, etnologi
language
Swedish
id
1320563
date added to LUP
2008-09-30
date last changed
2008-09-30
@misc{1320563,
 abstract   = {Studien syftar till att identifiera de kulturella skillnader, hinder och motsättningar som kan uppstå i ett äktenskap mellan en muslimsk man och svensk kvinna. Männen utgör studiens kärna eftersom de härstammat från ett annat land och har en muslimsk bakgrund. För övrigt avser studien även att belysa på vilket sätt man lyckas bemästra dessa motsättningar.En kvalitativ metod har använts där fyra muslimska män från Mellanöstern har intervjuats. Dessa analyser har genomförts för att belysa problematiken kring blandäktenskapen, men även för att erhålla en djupare förståelse för de etniska skillnaderna mellan partnerna. Resultat visar på att ett blandäktenskap inte bara omfattas av kulturella skillnader mellan partnerna utan även leder till ett enormt motstånd från omgivningen och samhället. För att bemöta dessa konflikter har paren skapat en överlevnadsstrategi där de kämpat för att hålla äktenskapen vid liv.},
 author    = {Bavi, Sahar},
 keyword   = {blandäktenskap,stereotyper,kulturskillnader,integration,muslimska män,Sociology,Sociologi,Cultural anthropology, ethnology,Kulturantropologi, etnologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mot alla odds? En studie om kulturella motsättningar i äktenskap mellan muslimska män och svenska kvinnor i det svenska samhället.},
 year     = {2008},
}