Advanced

Svenskars och islänningars perception av känslor i det svenska språket

Gunnarsdottir, Sigrún (2007)
General Linguistics
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Hur bra är vår perception av känslor i tal och vad är det som gör att vi uppfattar skillnader mellan dem? Finns det könsrelaterade och kulturella skillnader i uppfattningen? En undersökning har genomförts för att komma närmare svaren på dessa frågor. 16 personer med svenska och 16 med isländska som modersmål deltog i ett perceptionstest där de fick lyssna på 120 svenska yttranden uttalade av svenskar. Yttrandena var semantiskt neutrala men samtidigt påverkade av positiva, neutrala eller negativa bilder. Lyssnarna fick bedöma hur pass negativa, neutrala eller positiva de tyckte yttrandena var på en sju-punktskala. Resultatet visade att lyssnarna hörde skillnad mellan de positivt och negativt påverkade yttrandena men inte... (More)
Sammanfattning

Hur bra är vår perception av känslor i tal och vad är det som gör att vi uppfattar skillnader mellan dem? Finns det könsrelaterade och kulturella skillnader i uppfattningen? En undersökning har genomförts för att komma närmare svaren på dessa frågor. 16 personer med svenska och 16 med isländska som modersmål deltog i ett perceptionstest där de fick lyssna på 120 svenska yttranden uttalade av svenskar. Yttrandena var semantiskt neutrala men samtidigt påverkade av positiva, neutrala eller negativa bilder. Lyssnarna fick bedöma hur pass negativa, neutrala eller positiva de tyckte yttrandena var på en sju-punktskala. Resultatet visade att lyssnarna hörde skillnad mellan de positivt och negativt påverkade yttrandena men inte mellan de positivt och neutralt påverkade yttrandena. Trots att mönster påträffades i flera av de akustiska analyserna var inget av dem statistiskt signifikant. Det visade sig även finnas skillnad mellan könen i bedömningen av yttranden men i stort sett uppfattade islänningarna och svenskarna yttrandena likadant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsdottir, Sigrún
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Känslor (emotioner), Perception, Paralingvistik, Linguistics, Allmän språkvetenskap/Lingvistik, Phonetics, phonology, Fonetik, fonologi
language
Swedish
id
1321084
date added to LUP
2007-06-27 00:00:00
date last changed
2007-06-27 00:00:00
@misc{1321084,
 abstract   = {Sammanfattning

Hur bra är vår perception av känslor i tal och vad är det som gör att vi uppfattar skillnader mellan dem? Finns det könsrelaterade och kulturella skillnader i uppfattningen? En undersökning har genomförts för att komma närmare svaren på dessa frågor. 16 personer med svenska och 16 med isländska som modersmål deltog i ett perceptionstest där de fick lyssna på 120 svenska yttranden uttalade av svenskar. Yttrandena var semantiskt neutrala men samtidigt påverkade av positiva, neutrala eller negativa bilder. Lyssnarna fick bedöma hur pass negativa, neutrala eller positiva de tyckte yttrandena var på en sju-punktskala. Resultatet visade att lyssnarna hörde skillnad mellan de positivt och negativt påverkade yttrandena men inte mellan de positivt och neutralt påverkade yttrandena. Trots att mönster påträffades i flera av de akustiska analyserna var inget av dem statistiskt signifikant. Det visade sig även finnas skillnad mellan könen i bedömningen av yttranden men i stort sett uppfattade islänningarna och svenskarna yttrandena likadant.},
 author    = {Gunnarsdottir, Sigrún},
 keyword   = {Känslor (emotioner),Perception,Paralingvistik,Linguistics,Allmän språkvetenskap/Lingvistik,Phonetics, phonology,Fonetik, fonologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenskars och islänningars perception av känslor i det svenska språket},
 year     = {2007},
}