Advanced

CSR - etiskt eller praktiskt? -Ett globaliseringsperspektiv.

Ludvigsson, Karin and Nilsson Hedman, Sandra (2007)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Ett nytt globalt system, inte nytt i tiden, dock i omfattning och påverkan, håller på att förändra maktordningen och de politiska relationerna så som vi känner dem. Detta innebär bland annat att ansvarsfördelningen mellan offentliga och privata aktörer blir mer oklar och tar nya former. Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) syftar på det etiska ansvar företag bör ta för sin verksamhet, såväl inom den egna organisationen som i det omgivande samhället. Den frågeställning den här uppsatsen söker besvara gäller varför CSR blivit en allt viktigare del av företagens policy? Uppsatsens fokus ligger på globaliseringsteori och slutsatsen blir att förklaringarna till CSR kan delas in i såväl etiska och praktiska, som kosmopolitiska. De... (More)
Ett nytt globalt system, inte nytt i tiden, dock i omfattning och påverkan, håller på att förändra maktordningen och de politiska relationerna så som vi känner dem. Detta innebär bland annat att ansvarsfördelningen mellan offentliga och privata aktörer blir mer oklar och tar nya former. Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) syftar på det etiska ansvar företag bör ta för sin verksamhet, såväl inom den egna organisationen som i det omgivande samhället. Den frågeställning den här uppsatsen söker besvara gäller varför CSR blivit en allt viktigare del av företagens policy? Uppsatsens fokus ligger på globaliseringsteori och slutsatsen blir att förklaringarna till CSR kan delas in i såväl etiska och praktiska, som kosmopolitiska. De etiska förklaringarna hänvisar till en ökad kollektiv medvetenhet om mänskliga rättigheter, medan praktiska förklaringar utgörs av viljan att bibehålla en avreglerad marknad samt behovet av att lösa transnationella problem. De kosmopolitiska förklaringarna syftar på en mer global syn på medborgarskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1321299,
 abstract   = {Ett nytt globalt system, inte nytt i tiden, dock i omfattning och påverkan, håller på att förändra maktordningen och de politiska relationerna så som vi känner dem. Detta innebär bland annat att ansvarsfördelningen mellan offentliga och privata aktörer blir mer oklar och tar nya former. Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) syftar på det etiska ansvar företag bör ta för sin verksamhet, såväl inom den egna organisationen som i det omgivande samhället. Den frågeställning den här uppsatsen söker besvara gäller varför CSR blivit en allt viktigare del av företagens policy? Uppsatsens fokus ligger på globaliseringsteori och slutsatsen blir att förklaringarna till CSR kan delas in i såväl etiska och praktiska, som kosmopolitiska. De etiska förklaringarna hänvisar till en ökad kollektiv medvetenhet om mänskliga rättigheter, medan praktiska förklaringar utgörs av viljan att bibehålla en avreglerad marknad samt behovet av att lösa transnationella problem. De kosmopolitiska förklaringarna syftar på en mer global syn på medborgarskap.},
 author    = {Ludvigsson, Karin and Nilsson Hedman, Sandra},
 keyword   = {Corporate Social Responsibility,globalisering,global governance,kosmopolitism,företag,transnationella aktörer,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR - etiskt eller praktiskt? -Ett globaliseringsperspektiv.},
 year     = {2007},
}