Advanced

Transitionell makt Möjligheter till försoning och upprättelse

Olsson, Per and Wenngren, Christina (2007)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Abstract

Transitionell rättvisa behandlar frågan om hur man har ställt sig till förbrytare i en tidigare ordning. Här jämförs fyra länders lösningar till denna problematik, Kambodja, Rwanda, Guatemala och Sierra Leone. Ambitionen är att förklara varför dessa olika val har gjorts.

Artikelns teoretiska utgångspunkt är kopplad till Huntingtons transitions-former. I artikelns centrum står dock en maktbalanshypotes, som hämtar inspiration från snarlika studier av bland andra Sriram och Lanegran. Dessa bygger på antaganden om att det är maktförhållanden mellan parterna i konflikten som avgör vilka lösningar som överhuvudtaget är genomförbara. Utifrån denna logik konstrueras en rundabordsmodell för att bättre fånga fallens kvalitativa... (More)
Abstract

Transitionell rättvisa behandlar frågan om hur man har ställt sig till förbrytare i en tidigare ordning. Här jämförs fyra länders lösningar till denna problematik, Kambodja, Rwanda, Guatemala och Sierra Leone. Ambitionen är att förklara varför dessa olika val har gjorts.

Artikelns teoretiska utgångspunkt är kopplad till Huntingtons transitions-former. I artikelns centrum står dock en maktbalanshypotes, som hämtar inspiration från snarlika studier av bland andra Sriram och Lanegran. Dessa bygger på antaganden om att det är maktförhållanden mellan parterna i konflikten som avgör vilka lösningar som överhuvudtaget är genomförbara. Utifrån denna logik konstrueras en rundabordsmodell för att bättre fånga fallens kvalitativa dimension.

Utifrån en empirisk studie av fallen och analys med hjälp av modellen drar författarna slutsatsen att hypotesen i stort får stöd. Till detta läggs kompletterande faktorer för att läsaren ska få en bredare förståelse för debatten och komplexiteten inom fältet.

Nyckelord: transitionell rättvisa, massmord under inbördeskrig, jämförande fallstudie, maktbalanshypotes, rundabordsmodell (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Per and Wenngren, Christina
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
transitionell rättvisa, jämförande fallstudie, maktbalans, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1321439
date added to LUP
2007-06-12 00:00:00
date last changed
2007-06-12 00:00:00
@misc{1321439,
 abstract   = {Abstract

Transitionell rättvisa behandlar frågan om hur man har ställt sig till förbrytare i en tidigare ordning. Här jämförs fyra länders lösningar till denna problematik, Kambodja, Rwanda, Guatemala och Sierra Leone. Ambitionen är att förklara varför dessa olika val har gjorts.

Artikelns teoretiska utgångspunkt är kopplad till Huntingtons transitions-former. I artikelns centrum står dock en maktbalanshypotes, som hämtar inspiration från snarlika studier av bland andra Sriram och Lanegran. Dessa bygger på antaganden om att det är maktförhållanden mellan parterna i konflikten som avgör vilka lösningar som överhuvudtaget är genomförbara. Utifrån denna logik konstrueras en rundabordsmodell för att bättre fånga fallens kvalitativa dimension.

Utifrån en empirisk studie av fallen och analys med hjälp av modellen drar författarna slutsatsen att hypotesen i stort får stöd. Till detta läggs kompletterande faktorer för att läsaren ska få en bredare förståelse för debatten och komplexiteten inom fältet.

Nyckelord: transitionell rättvisa, massmord under inbördeskrig, jämförande fallstudie, maktbalanshypotes, rundabordsmodell},
 author    = {Olsson, Per and Wenngren, Christina},
 keyword   = {transitionell rättvisa,jämförande fallstudie,maktbalans,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Transitionell makt Möjligheter till försoning och upprättelse},
 year     = {2007},
}