Advanced

Användarstyrd filmsajt - med felkontroll

Hedberg, Mathias and Holst, Sandra (2006)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Denna examensrapport redogör för vår undersökning om hur man kan ge

användarna större frihet att lägga till och styra innehållet på en filmsajt utan att felaktig information uppstår. Med arbetet ville vi förbättra den felkontroll som

sker på användarstyrda sajter idag med avseende på svordomar, olämplig

presentation samt innehållets äkthet och anpassa detta efter innehållet på en filmsajt.

För att veta vad en filmsajt ska innehålla gjorde vi en analys av befintliga filmsajter samt delade ut en enkätundersökning. För att ta fram en lösning för användarstyrning och felhantering på vår filmsajt analyserade vi befintliga lösningar.

Det finns idag få sajter som låter användarna styra innehållet och felhanteringen utgörs då i... (More)
Denna examensrapport redogör för vår undersökning om hur man kan ge

användarna större frihet att lägga till och styra innehållet på en filmsajt utan att felaktig information uppstår. Med arbetet ville vi förbättra den felkontroll som

sker på användarstyrda sajter idag med avseende på svordomar, olämplig

presentation samt innehållets äkthet och anpassa detta efter innehållet på en filmsajt.

För att veta vad en filmsajt ska innehålla gjorde vi en analys av befintliga filmsajter samt delade ut en enkätundersökning. För att ta fram en lösning för användarstyrning och felhantering på vår filmsajt analyserade vi befintliga lösningar.

Det finns idag få sajter som låter användarna styra innehållet och felhanteringen utgörs då i stort sett av en administratör eller användarna själva. Metoden som togs fram i rapporten bygger på vidareutvecklingar av de lösningar som andra

användarstyrda sajter använt sig av. Felhanteringen utgår från att låta användarna kontrollera innehållet men det sker även en kodningskontroll av informationens form innan den sparas i databasen. För detta tillämpas en ratingfunktion som tar hand om de felaktigheter som uppstår och ser till att informationen är korrekt

innan den får sparas till databasen. På en webbsida för förhandsgranskning

presenteras eventuella felaktigheter och användarna får möjlighet att ändra den inskrivna informationen.

För att testa våra lösningar implementerade vi en prototyp av filmsajten. Detta gjorde vi även för att praktiskt visualisera de val och lösningar som tagits fram i

rapporten. Utifrån våra tester fick vi fram att ratingfunktionen stoppade en stor del av svordomar och andra felaktigheter av informationens form, t ex oförståelig text. När det gäller kontroll av sakfel, inte korrekt information, fungerade även

användarnas felhantering i efterhand väl. Resultatet av arbetet blev en förbättrad, men inte exemplarisk, felhantering gentemot de nvändarstyrda metoderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedberg, Mathias and Holst, Sandra
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
filmsajt, felkontroll, kodningskontroll, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
additional info
Multimediateknikprogrammet(?) (avslutat program)
id
1321797
date added to LUP
2007-02-13
date last changed
2011-02-22 16:59:21
@misc{1321797,
 abstract   = {Denna examensrapport redogör för vår undersökning om hur man kan ge

användarna större frihet att lägga till och styra innehållet på en filmsajt utan att felaktig information uppstår. Med arbetet ville vi förbättra den felkontroll som

sker på användarstyrda sajter idag med avseende på svordomar, olämplig

presentation samt innehållets äkthet och anpassa detta efter innehållet på en filmsajt.

För att veta vad en filmsajt ska innehålla gjorde vi en analys av befintliga filmsajter samt delade ut en enkätundersökning. För att ta fram en lösning för användarstyrning och felhantering på vår filmsajt analyserade vi befintliga lösningar.

Det finns idag få sajter som låter användarna styra innehållet och felhanteringen utgörs då i stort sett av en administratör eller användarna själva. Metoden som togs fram i rapporten bygger på vidareutvecklingar av de lösningar som andra

användarstyrda sajter använt sig av. Felhanteringen utgår från att låta användarna kontrollera innehållet men det sker även en kodningskontroll av informationens form innan den sparas i databasen. För detta tillämpas en ratingfunktion som tar hand om de felaktigheter som uppstår och ser till att informationen är korrekt

innan den får sparas till databasen. På en webbsida för förhandsgranskning

presenteras eventuella felaktigheter och användarna får möjlighet att ändra den inskrivna informationen.

För att testa våra lösningar implementerade vi en prototyp av filmsajten. Detta gjorde vi även för att praktiskt visualisera de val och lösningar som tagits fram i

rapporten. Utifrån våra tester fick vi fram att ratingfunktionen stoppade en stor del av svordomar och andra felaktigheter av informationens form, t ex oförståelig text. När det gäller kontroll av sakfel, inte korrekt information, fungerade även

användarnas felhantering i efterhand väl. Resultatet av arbetet blev en förbättrad, men inte exemplarisk, felhantering gentemot de nvändarstyrda metoderna.},
 author    = {Hedberg, Mathias and Holst, Sandra},
 keyword   = {filmsajt,felkontroll,kodningskontroll,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användarstyrd filmsajt - med felkontroll},
 year     = {2006},
}