Advanced

Hur kan man, genom att ändra i notskriften underlätta instuderingen av japansk nutida västerländsk konstmusik?

Goenaga, Lucia (2006)
Malmö Academy of Music
Abstract
Den här uppsatsen skrevs för att belysa de hinder som kan uppstå när man som musiker tar sig an nutida musik, i detta fall japansk sådan. Den inriktning som arbetet tagit är hur man genom att förändra notbilden kan komma närmare musikens kärna, samt göra instuderingen så effektiv som möjligt under en relativt kort tid. För att nå de resultat jag gjort har jag använt mig av två informanter som arbetat med två stycken för solo flöjt av Kazuo Fukushima (1930), Mei (1962) och Shun?San (1969). Fallstudiens genomförande har tagit tre veckor där informanterna som är studenter har fått studera in båda verken och därefter notera om det ena av dem (Mei) för att se om de med denna metod kom närmare kärnan i musiken och kompositörens intention. Under... (More)
Den här uppsatsen skrevs för att belysa de hinder som kan uppstå när man som musiker tar sig an nutida musik, i detta fall japansk sådan. Den inriktning som arbetet tagit är hur man genom att förändra notbilden kan komma närmare musikens kärna, samt göra instuderingen så effektiv som möjligt under en relativt kort tid. För att nå de resultat jag gjort har jag använt mig av två informanter som arbetat med två stycken för solo flöjt av Kazuo Fukushima (1930), Mei (1962) och Shun?San (1969). Fallstudiens genomförande har tagit tre veckor där informanterna som är studenter har fått studera in båda verken och därefter notera om det ena av dem (Mei) för att se om de med denna metod kom närmare kärnan i musiken och kompositörens intention. Under de veckorna som gick har de förutom detta även fört en loggbok över sina tankar och metoder som sedan följdes upp av en intervju. Studenterna har även filmats en gång i veckan för att kunna fastställa om de uppstår någon skillnad mellan deras sätt att spela verken med originalnotation och deras egen. I slutet av studien har de fått berätta angående sitt val av transkription och därefter lämnat in sina resultat till mig. De slutsatser jag sedan dragit baserat på det inlämnade material är, att om man som instrumentalist har en god förförståelse av kontexterna av de verk man vill framföra, integritet och respekt för musiken så kan man gå in och förändra i notbilden för att facilitera sin egen instudering av stycket.

The hardships of studying japanese contemporary music and keys to unlock its mysteries by changing the score This paper is an inquiry trying to establish how two students approach the difficulties of studying contemporary japanese music and how by changing the score without compromising the composers intention one can come to astonishing results in a short amont of time. They both have undertaken the task of playing Kazuo Fukushimas (1930) Mei (1962) and Shun San (1969) for solo flute during a three week period. During this time we met once a week where I filmed their progress. They were also asked to keep a journal which we later on would follow up with an interview. After the three weeks they presented a new notation that they had made based on their own experience with both the pieces and were then asked to explain as to why they had chosen that specific way of changing the score and how it effected their performance. Based on these results I drew the conclusion that as long as you have a good understanding of the music piece itself within its context, you have integrity as a musician and respect for the composers musical idea you can change the score to facilitate your studies of whatever piece of music you want. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1321862,
 abstract   = {Den här uppsatsen skrevs för att belysa de hinder som kan uppstå när man som musiker tar sig an nutida musik, i detta fall japansk sådan. Den inriktning som arbetet tagit är hur man genom att förändra notbilden kan komma närmare musikens kärna, samt göra instuderingen så effektiv som möjligt under en relativt kort tid. För att nå de resultat jag gjort har jag använt mig av två informanter som arbetat med två stycken för solo flöjt av Kazuo Fukushima (1930), Mei (1962) och Shun?San (1969). Fallstudiens genomförande har tagit tre veckor där informanterna som är studenter har fått studera in båda verken och därefter notera om det ena av dem (Mei) för att se om de med denna metod kom närmare kärnan i musiken och kompositörens intention. Under de veckorna som gick har de förutom detta även fört en loggbok över sina tankar och metoder som sedan följdes upp av en intervju. Studenterna har även filmats en gång i veckan för att kunna fastställa om de uppstår någon skillnad mellan deras sätt att spela verken med originalnotation och deras egen. I slutet av studien har de fått berätta angående sitt val av transkription och därefter lämnat in sina resultat till mig. De slutsatser jag sedan dragit baserat på det inlämnade material är, att om man som instrumentalist har en god förförståelse av kontexterna av de verk man vill framföra, integritet och respekt för musiken så kan man gå in och förändra i notbilden för att facilitera sin egen instudering av stycket.

The hardships of studying japanese contemporary music and keys to unlock its mysteries by changing the score This paper is an inquiry trying to establish how two students approach the difficulties of studying contemporary japanese music and how by changing the score without compromising the composers intention one can come to astonishing results in a short amont of time. They both have undertaken the task of playing Kazuo Fukushimas (1930) Mei (1962) and Shun San (1969) for solo flute during a three week period. During this time we met once a week where I filmed their progress. They were also asked to keep a journal which we later on would follow up with an interview. After the three weeks they presented a new notation that they had made based on their own experience with both the pieces and were then asked to explain as to why they had chosen that specific way of changing the score and how it effected their performance. Based on these results I drew the conclusion that as long as you have a good understanding of the music piece itself within its context, you have integrity as a musician and respect for the composers musical idea you can change the score to facilitate your studies of whatever piece of music you want.},
 author    = {Goenaga, Lucia},
 keyword   = {Japansk nutida västerländsk konstmusik och estetik,transkription av musik,shakuhachi,Ma,Japanese contemporary western music and aestethics,reinvention of a written score, shacuhachi,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur kan man, genom att ändra i notskriften underlätta instuderingen av japansk nutida västerländsk konstmusik?},
 year     = {2006},
}