Advanced

Mentala problem i samband med sång inför publik - En studie i hantering av nervositet och scenskräck

Dellvi, Martin (2006)
Malmö Academy of Music
Abstract
Syftet med uppsatsen är att försöka förstå varför mentala problem vid ett framträdande i sång uppkommer samt att hitta lösningar till dessa. Bakgrunden till att jag vill skriva om detta är att jag under praktiker och arbeten med sångelever märkt att just mentala problem ofta hindrar människor från att bland annat framträda inför en publik. Dessutom känner jag mig själv hindrad av denna typ av problem vid framföranden. Mina frågeställningar har bland andra varit hur sångaren påverkas av sin nervositet och vad kritik spelar för roll. Självförtroende och självkänsla är förutom nervositet och kritik termer som dykt upp vid flertalet tillfällen under arbetets gång. Metoderna jag använt mig av är litteraturstudie och kvalitativa intervjuer.... (More)
Syftet med uppsatsen är att försöka förstå varför mentala problem vid ett framträdande i sång uppkommer samt att hitta lösningar till dessa. Bakgrunden till att jag vill skriva om detta är att jag under praktiker och arbeten med sångelever märkt att just mentala problem ofta hindrar människor från att bland annat framträda inför en publik. Dessutom känner jag mig själv hindrad av denna typ av problem vid framföranden. Mina frågeställningar har bland andra varit hur sångaren påverkas av sin nervositet och vad kritik spelar för roll. Självförtroende och självkänsla är förutom nervositet och kritik termer som dykt upp vid flertalet tillfällen under arbetets gång. Metoderna jag använt mig av är litteraturstudie och kvalitativa intervjuer. Teoridelen beskriver vilka teorier jag gått igenom och resultatdelen redovisar vad som sagts och resonerats kring i intervjuerna. Slutdiskussionen är en del i uppsatsen där mina intervjuer sätts ihop med redan befintliga teorier. Den innehåller även en del egna tolkningar av resultatet. Den generella slutsatsen är att nervositet, självförtroende och självkänsla är beroende av kompetenserkännande och kompetensförnekande d.v.s kritik. Vad som även klargjorts är att mentala problem vid framförande på scen i mångt och mycket handlar om social identitet.

The title of this paper is ?Mental problems in connection with singing in front of an audience ?

A study in handling nervousness and stage horror?. The aim of this work is to try to understand why mental problems arise when singing in front of an audience, and to find ways to deal with these problems. The reason that I choose this subject is the following: In my practice and work with pupils studying singing I often understand that mental problems are hindering them from performing in front of an audience. In addition these problems often are a hindrance for me. The problems in this work have among others been how the singer is affected by nervousnessand if criticism is affecting the outcome. Self-confidence and self-esteem is besides nervousness and criticism terms that often have been appearing during my work. The methods used are literature study and qualitative interviews. The theory part describes which theories I have been studying, the result part accounts for things said and discussed during the interviews. In the final discussion the result from the interviews is put together with the theory part as well as my own interpretations of the results. A general conclusion of the problem is that nervousness, self esteem and self-confidence is dependent on admittance of competence and denial of competence, i.e. criticism. It is clarified that mental problem in relation with singing in front of an audience has a lot to do with the social identity of the performing person. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dellvi, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nervositet, röst, scenskräck, självförtroendenervousness, voice, stage fright, self-confidence, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1321891
date added to LUP
2007-02-08
date last changed
2007-02-08
@misc{1321891,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att försöka förstå varför mentala problem vid ett framträdande i sång uppkommer samt att hitta lösningar till dessa. Bakgrunden till att jag vill skriva om detta är att jag under praktiker och arbeten med sångelever märkt att just mentala problem ofta hindrar människor från att bland annat framträda inför en publik. Dessutom känner jag mig själv hindrad av denna typ av problem vid framföranden. Mina frågeställningar har bland andra varit hur sångaren påverkas av sin nervositet och vad kritik spelar för roll. Självförtroende och självkänsla är förutom nervositet och kritik termer som dykt upp vid flertalet tillfällen under arbetets gång. Metoderna jag använt mig av är litteraturstudie och kvalitativa intervjuer. Teoridelen beskriver vilka teorier jag gått igenom och resultatdelen redovisar vad som sagts och resonerats kring i intervjuerna. Slutdiskussionen är en del i uppsatsen där mina intervjuer sätts ihop med redan befintliga teorier. Den innehåller även en del egna tolkningar av resultatet. Den generella slutsatsen är att nervositet, självförtroende och självkänsla är beroende av kompetenserkännande och kompetensförnekande d.v.s kritik. Vad som även klargjorts är att mentala problem vid framförande på scen i mångt och mycket handlar om social identitet.

The title of this paper is ?Mental problems in connection with singing in front of an audience ?

A study in handling nervousness and stage horror?. The aim of this work is to try to understand why mental problems arise when singing in front of an audience, and to find ways to deal with these problems. The reason that I choose this subject is the following: In my practice and work with pupils studying singing I often understand that mental problems are hindering them from performing in front of an audience. In addition these problems often are a hindrance for me. The problems in this work have among others been how the singer is affected by nervousnessand if criticism is affecting the outcome. Self-confidence and self-esteem is besides nervousness and criticism terms that often have been appearing during my work. The methods used are literature study and qualitative interviews. The theory part describes which theories I have been studying, the result part accounts for things said and discussed during the interviews. In the final discussion the result from the interviews is put together with the theory part as well as my own interpretations of the results. A general conclusion of the problem is that nervousness, self esteem and self-confidence is dependent on admittance of competence and denial of competence, i.e. criticism. It is clarified that mental problem in relation with singing in front of an audience has a lot to do with the social identity of the performing person.},
 author    = {Dellvi, Martin},
 keyword   = {nervositet,röst,scenskräck,självförtroendenervousness,voice,stage fright,self-confidence,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mentala problem i samband med sång inför publik - En studie i hantering av nervositet och scenskräck},
 year     = {2006},
}