Advanced

Utveckling av betongstommar i flervåningshus

Ghahraman, Shahreyar (2006)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Detta arbete utgör magisterexamensarbete inom utveckling av betongstommar i flervånings- hus. Under de senaste åren har allt större intresse fokuserats på byggsektorns låga produktivitetsutveckling, höga kostnader, byggnadsvård, oförmåga att ta till sig befintlig kunskap och dåliga lönsamhet. Några stora byggprojekt har dessutom fått stort utrymme i media till följd av bl.a. omfattande byggfel. Den tidigare så förändringsobenägna byggsektorn visar nu tydlig vilja att förändras och förnyas. Behovet av att se över sektorns arbetssätt, organisation, produktframställning, tekniska utvecklingar och produktmetoder har tagits upp i åtskilliga seminarier, konferenser.

I den förnyelseprocessen kommer en övergång till ett mer förenklat... (More)
Detta arbete utgör magisterexamensarbete inom utveckling av betongstommar i flervånings- hus. Under de senaste åren har allt större intresse fokuserats på byggsektorns låga produktivitetsutveckling, höga kostnader, byggnadsvård, oförmåga att ta till sig befintlig kunskap och dåliga lönsamhet. Några stora byggprojekt har dessutom fått stort utrymme i media till följd av bl.a. omfattande byggfel. Den tidigare så förändringsobenägna byggsektorn visar nu tydlig vilja att förändras och förnyas. Behovet av att se över sektorns arbetssätt, organisation, produktframställning, tekniska utvecklingar och produktmetoder har tagits upp i åtskilliga seminarier, konferenser.

I den förnyelseprocessen kommer en övergång till ett mer förenklat industriellt tänkande att vara nödvändighet. Hela byggsektorn, det vill säga inte bara entreprenörerna, måste ta till sig den fasta industrins sätt att arbeta med på förhand genomtänkta processer, upprepnings- effekter, ständiga förbättringar och ständiga produktutveckling.

I rapporten varierar de nuvarande kraven och sedan jämföra de mot de gamle. Målsättning har

genomfört någon analys av bygg process och faktorer som påverkat byggnader av typen industriell utveckling och de bakomliggande samhällsinvestering.

Vad rapporten i stora drag har kommit fram till är att utveckling kommer att få sin plats i automatisering och det är viktig att byggprocesserna blir också automatiserat. Ett nödvändigt hjälpmedel i denne process är att utnyttja ny teknik. Utvecklingen under de senaste 10 åren har i hög grad aktualiserat frågor om värderingars metoder och värderingars pålitlighet.

Vilka innebär att största investeringen blir projektorganisationen. Att analysera produkt- konstruktionen är, ofta nyckeln till en effektiv tillverkning. Det är därför också beredarens uppgift att kritiskt granska och ifrågasätta konstruktionslösningar, som försvårar eller fördyrar tillvekningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ghahraman, Shahreyar
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Tekniska utvecklingar, Produktframställning, Byggnadsvård, Bygg process, Byggnads komponenter Samhällsinvestering, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
additional info
Magisterexamensarbete 2006:
Industriellt byggande med design
id
1322051
date added to LUP
2007-02-20
date last changed
2012-11-23 13:10:52
@misc{1322051,
 abstract   = {Detta arbete utgör magisterexamensarbete inom utveckling av betongstommar i flervånings- hus. Under de senaste åren har allt större intresse fokuserats på byggsektorns låga produktivitetsutveckling, höga kostnader, byggnadsvård, oförmåga att ta till sig befintlig kunskap och dåliga lönsamhet. Några stora byggprojekt har dessutom fått stort utrymme i media till följd av bl.a. omfattande byggfel. Den tidigare så förändringsobenägna byggsektorn visar nu tydlig vilja att förändras och förnyas. Behovet av att se över sektorns arbetssätt, organisation, produktframställning, tekniska utvecklingar och produktmetoder har tagits upp i åtskilliga seminarier, konferenser.

I den förnyelseprocessen kommer en övergång till ett mer förenklat industriellt tänkande att vara nödvändighet. Hela byggsektorn, det vill säga inte bara entreprenörerna, måste ta till sig den fasta industrins sätt att arbeta med på förhand genomtänkta processer, upprepnings- effekter, ständiga förbättringar och ständiga produktutveckling.

I rapporten varierar de nuvarande kraven och sedan jämföra de mot de gamle. Målsättning har

genomfört någon analys av bygg process och faktorer som påverkat byggnader av typen industriell utveckling och de bakomliggande samhällsinvestering.

Vad rapporten i stora drag har kommit fram till är att utveckling kommer att få sin plats i automatisering och det är viktig att byggprocesserna blir också automatiserat. Ett nödvändigt hjälpmedel i denne process är att utnyttja ny teknik. Utvecklingen under de senaste 10 åren har i hög grad aktualiserat frågor om värderingars metoder och värderingars pålitlighet.

Vilka innebär att största investeringen blir projektorganisationen. Att analysera produkt- konstruktionen är, ofta nyckeln till en effektiv tillverkning. Det är därför också beredarens uppgift att kritiskt granska och ifrågasätta konstruktionslösningar, som försvårar eller fördyrar tillvekningen.},
 author    = {Ghahraman, Shahreyar},
 keyword   = {Tekniska utvecklingar,Produktframställning,Byggnadsvård,Bygg process,Byggnads komponenter Samhällsinvestering,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av betongstommar i flervåningshus},
 year     = {2006},
}