Advanced

En strid om verkligheten: rehabilitering av långtidssjukskrivna med mental ohälsa i Burlövs Kommun

Lewerth, Kristian and Nilsson, Paul (2007)
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna kvalitativa intervjustudie söker svar på frågan hur rehabiliteringsarbetet med kommunalanställda som är långtidssjukskrivna på grund av mental ohälsa i Burlövs Kommun fungerar. Detta arbete sker i samverkan mellan flera aktörer och studeras därför som ett projekt där de olika aktörerna utgör projektets deltagare. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av de teoretiska analysverktygen Rationalitet, Verklighet och Makt.

Studien visar på brister i rehabiliteringsarbetet som framförallt beror på en ojämnlik maktfördelning inom projektet. Arbetsgivarens syn på sjukskrivning, mental ohälsa och rehabilitering styr i hög grad projektets början, riktning och slut och flera av de övriga projektdeltagarna upplever därför att deras... (More)
Denna kvalitativa intervjustudie söker svar på frågan hur rehabiliteringsarbetet med kommunalanställda som är långtidssjukskrivna på grund av mental ohälsa i Burlövs Kommun fungerar. Detta arbete sker i samverkan mellan flera aktörer och studeras därför som ett projekt där de olika aktörerna utgör projektets deltagare. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av de teoretiska analysverktygen Rationalitet, Verklighet och Makt.

Studien visar på brister i rehabiliteringsarbetet som framförallt beror på en ojämnlik maktfördelning inom projektet. Arbetsgivarens syn på sjukskrivning, mental ohälsa och rehabilitering styr i hög grad projektets början, riktning och slut och flera av de övriga projektdeltagarna upplever därför att deras kunskap och möjligheter att bedriva en god rehabilitering ignoreras. Inte minst gäller detta de sjukskrivna själva som känner sig misstrodda, övergivna och pressade i rehabiliteringsarbetet, vilket förvärrar och försvårar deras aktiva väg tillbaka till arbete och långsiktig hälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lewerth, Kristian and Nilsson, Paul
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
projekt, rehabilitering, samverkan, rationalitet, verklighet, makt, Sociology of labour, sociology of enterprise, Arbetslivssociologi, företagssociologi, Care and help to handicapped, Handikappade, vård och rehabilitering
language
Swedish
id
1322127
date added to LUP
2007-02-09 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1322127,
 abstract   = {Denna kvalitativa intervjustudie söker svar på frågan hur rehabiliteringsarbetet med kommunalanställda som är långtidssjukskrivna på grund av mental ohälsa i Burlövs Kommun fungerar. Detta arbete sker i samverkan mellan flera aktörer och studeras därför som ett projekt där de olika aktörerna utgör projektets deltagare. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av de teoretiska analysverktygen Rationalitet, Verklighet och Makt.

Studien visar på brister i rehabiliteringsarbetet som framförallt beror på en ojämnlik maktfördelning inom projektet. Arbetsgivarens syn på sjukskrivning, mental ohälsa och rehabilitering styr i hög grad projektets början, riktning och slut och flera av de övriga projektdeltagarna upplever därför att deras kunskap och möjligheter att bedriva en god rehabilitering ignoreras. Inte minst gäller detta de sjukskrivna själva som känner sig misstrodda, övergivna och pressade i rehabiliteringsarbetet, vilket förvärrar och försvårar deras aktiva väg tillbaka till arbete och långsiktig hälsa.},
 author    = {Lewerth, Kristian and Nilsson, Paul},
 keyword   = {projekt,rehabilitering,samverkan,rationalitet,verklighet,makt,Sociology of labour, sociology of enterprise,Arbetslivssociologi, företagssociologi,Care and help to handicapped,Handikappade, vård och rehabilitering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En strid om verkligheten: rehabilitering av långtidssjukskrivna med mental ohälsa i Burlövs Kommun},
 year     = {2007},
}