Advanced

Klart ungen gillar musik - En studie om föräldrars syn på sitt barns musikaliska utveckling

Svärd, Tobias (2006)
Malmö Academy of Music
Abstract
Barns musikaliska intresse och utveckling kan bero på föräldrarnas påverkan genom uppväxten. I den här rapporten presenteras resultatet av kvalitativa intervjuer med sex mammor med barn i en ålder under två år. Tre av mammorna ägnar sig åt musik i sin profession, medan de andra tre har ett mer allmänt musikintresse. Oberoende av föräldrarnas bakgrund visar det sig att de anser musikalisk stimulering vara någonting viktig och nyttig för deras barns utveckling. Till exempel har alla i intervjugruppen deltagit i någon form av musikalisk aktivitet ämnad för barn. Emellertid, visar det sig dock oklart vilken effekt föräldrarnas bakgrund och specifika attityder har på barnens utveckling i det långa loppet. Vidare forskning på större grupper och... (More)
Barns musikaliska intresse och utveckling kan bero på föräldrarnas påverkan genom uppväxten. I den här rapporten presenteras resultatet av kvalitativa intervjuer med sex mammor med barn i en ålder under två år. Tre av mammorna ägnar sig åt musik i sin profession, medan de andra tre har ett mer allmänt musikintresse. Oberoende av föräldrarnas bakgrund visar det sig att de anser musikalisk stimulering vara någonting viktig och nyttig för deras barns utveckling. Till exempel har alla i intervjugruppen deltagit i någon form av musikalisk aktivitet ämnad för barn. Emellertid, visar det sig dock oklart vilken effekt föräldrarnas bakgrund och specifika attityder har på barnens utveckling i det långa loppet. Vidare forskning på större grupper och med längre tidsperspektiv krävs för att visa på sådana resultat.

Title: Naturally, my baby likes music ? A study of parental views of their children's musical development. Children's interest and development in music may be affected by their parental input. Here I report the results of in depth interviews with six parents who have children less than two years of age. Three parents are professional musicians, while the other three have general music interests. Independent of their background, parents consider musical stimulation and experiences important and useful for the development of their children. For example, everybody in the interview group has been taking part in music activities for children. However, it remains unclear what the long-term effect of parental background and subtle attitude differences will have on the children. Further detailed work on a larger group during longer periods of time is necessary to address this. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1322146,
 abstract   = {Barns musikaliska intresse och utveckling kan bero på föräldrarnas påverkan genom uppväxten. I den här rapporten presenteras resultatet av kvalitativa intervjuer med sex mammor med barn i en ålder under två år. Tre av mammorna ägnar sig åt musik i sin profession, medan de andra tre har ett mer allmänt musikintresse. Oberoende av föräldrarnas bakgrund visar det sig att de anser musikalisk stimulering vara någonting viktig och nyttig för deras barns utveckling. Till exempel har alla i intervjugruppen deltagit i någon form av musikalisk aktivitet ämnad för barn. Emellertid, visar det sig dock oklart vilken effekt föräldrarnas bakgrund och specifika attityder har på barnens utveckling i det långa loppet. Vidare forskning på större grupper och med längre tidsperspektiv krävs för att visa på sådana resultat.

Title: Naturally, my baby likes music ? A study of parental views of their children's musical development. Children's interest and development in music may be affected by their parental input. Here I report the results of in depth interviews with six parents who have children less than two years of age. Three parents are professional musicians, while the other three have general music interests. Independent of their background, parents consider musical stimulation and experiences important and useful for the development of their children. For example, everybody in the interview group has been taking part in music activities for children. However, it remains unclear what the long-term effect of parental background and subtle attitude differences will have on the children. Further detailed work on a larger group during longer periods of time is necessary to address this.},
 author    = {Svärd, Tobias},
 keyword   = {child development,musical development,musical upbringing,influence of music,barns utveckling,musikalisk uppfostran,musikalisk utveckling,musikens påverkan,Musicology,Musikvetenskap,Development psychology,Utvecklingspsykologi,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klart ungen gillar musik - En studie om föräldrars syn på sitt barns musikaliska utveckling},
 year     = {2006},
}