Advanced

Jämförelse av metoder för mätning av kroppssammansättning och energiomsättning

Ohlsson, Carolina (2006)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera tre olika metoder för mätning

av energiomsättning hos människokroppen med förhoppningen att kunna komma fram till en enklare metod vilket kan underlätta främst för patienter men även för sjukvårdspersonalen. Utvärderingen grundas på mätningar av BMR.

Det finns flera olika metoder att mäta energiomsättningen och jag har använt mig av indirekt kalorimetri (referensmetod), bioimpedansmätning (BIA) och Sensewear Armband. Den sistnämnda är en helt ny metod och det är denna metod som främst har utvärderas gentemot de andra. Mätningarna med alla tre metoderna utfördes vid samma tillfälle efter fasta för varje försöksperson (n=10)

och patient (n=2). Armbandet bars i tre dygn, indirekt... (More)
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera tre olika metoder för mätning

av energiomsättning hos människokroppen med förhoppningen att kunna komma fram till en enklare metod vilket kan underlätta främst för patienter men även för sjukvårdspersonalen. Utvärderingen grundas på mätningar av BMR.

Det finns flera olika metoder att mäta energiomsättningen och jag har använt mig av indirekt kalorimetri (referensmetod), bioimpedansmätning (BIA) och Sensewear Armband. Den sistnämnda är en helt ny metod och det är denna metod som främst har utvärderas gentemot de andra. Mätningarna med alla tre metoderna utfördes vid samma tillfälle efter fasta för varje försöksperson (n=10)

och patient (n=2). Armbandet bars i tre dygn, indirekt kalorimetri mättes under 30 min och BIA mättes vid ett tillfälle. Förutom mätning på 10 friska

försökspersoner mättes två patienter med kronisk njursjukdom.

Fyra värden på BMR jämfördes - mätning med indirekt kalorimetri och

Armband och beräkning från BIA-mätning och Harris & Benedicts formler.

Goda korrelationer mellan dessa fyra värden sågs hos de tio försökspersonerna.

Vid t-test förelåg dock signifikant skillnad mellan BMR från Armband och från indirekt kalorimetri men däremot inte mellan BMR från Armband och beräkning av BMR från Harris & Benedicts formler. Utifrån resultaten har jag kommit fram till att Armbandet kan ersätta indirekt kalorimetri för mätning av energiomsättning hos försökspersoner men ytterligare mätningar krävs för att

studera detta i olika patientgrupper. Armbandets många fördelar jämfört med

indirekt kalorimetri stödjer också denna slutsats. Den största fördelen med Armbandet är att det mäter den totala energiåtgången som indirekt kalorimetri inte gör utan vid denna metod får man lägga till en uppskattning av den fysiska

aktiviteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlsson, Carolina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Energiomsättning, kroppssammansättning, indirekt kalorimetri, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
additional info
Bioteknikprogammet (avslutat)
id
1322159
date added to LUP
2007-02-28
date last changed
2011-02-22 16:50:18
@misc{1322159,
 abstract   = {Syftet med detta examensarbete var att utvärdera tre olika metoder för mätning

av energiomsättning hos människokroppen med förhoppningen att kunna komma fram till en enklare metod vilket kan underlätta främst för patienter men även för sjukvårdspersonalen. Utvärderingen grundas på mätningar av BMR.

Det finns flera olika metoder att mäta energiomsättningen och jag har använt mig av indirekt kalorimetri (referensmetod), bioimpedansmätning (BIA) och Sensewear Armband. Den sistnämnda är en helt ny metod och det är denna metod som främst har utvärderas gentemot de andra. Mätningarna med alla tre metoderna utfördes vid samma tillfälle efter fasta för varje försöksperson (n=10)

och patient (n=2). Armbandet bars i tre dygn, indirekt kalorimetri mättes under 30 min och BIA mättes vid ett tillfälle. Förutom mätning på 10 friska

försökspersoner mättes två patienter med kronisk njursjukdom.

Fyra värden på BMR jämfördes - mätning med indirekt kalorimetri och

Armband och beräkning från BIA-mätning och Harris & Benedicts formler.

Goda korrelationer mellan dessa fyra värden sågs hos de tio försökspersonerna.

Vid t-test förelåg dock signifikant skillnad mellan BMR från Armband och från indirekt kalorimetri men däremot inte mellan BMR från Armband och beräkning av BMR från Harris & Benedicts formler. Utifrån resultaten har jag kommit fram till att Armbandet kan ersätta indirekt kalorimetri för mätning av energiomsättning hos försökspersoner men ytterligare mätningar krävs för att

studera detta i olika patientgrupper. Armbandets många fördelar jämfört med

indirekt kalorimetri stödjer också denna slutsats. Den största fördelen med Armbandet är att det mäter den totala energiåtgången som indirekt kalorimetri inte gör utan vid denna metod får man lägga till en uppskattning av den fysiska

aktiviteten.},
 author    = {Ohlsson, Carolina},
 keyword   = {Energiomsättning,kroppssammansättning,indirekt kalorimetri,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämförelse av metoder för mätning av kroppssammansättning och energiomsättning},
 year     = {2006},
}