Advanced

Feldenkrais i sångundervisning - Om ökad kroppsuppfattning

Sandberg, Helena (2006)
Malmö Academy of Music
Abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Feldenkrais-metoden kan vara till hjälp i sångutövande, och hur man kan använda Feldenkrais-metoden i sångundervisning. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökning där jag utgått från litteratur, en intervju samt deltagande observation ur ett emiskt/etiskt perspektiv. Som sångare eller utövare av något musikaliskt instrument är det av stor vikt att man är medveten om, och tar hand om sin kropp, för att kunna prestera på topp och hålla i längden. Feldenkrais metoden kan i detta fall fungera som en nyckel till att finna lätthet i rörelse och andning. Man bör dock belysa att det finns många andra metoder att nå kroppsligt välbefinnande på, och att det är upp till individen att känna vad... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Feldenkrais-metoden kan vara till hjälp i sångutövande, och hur man kan använda Feldenkrais-metoden i sångundervisning. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökning där jag utgått från litteratur, en intervju samt deltagande observation ur ett emiskt/etiskt perspektiv. Som sångare eller utövare av något musikaliskt instrument är det av stor vikt att man är medveten om, och tar hand om sin kropp, för att kunna prestera på topp och hålla i längden. Feldenkrais metoden kan i detta fall fungera som en nyckel till att finna lätthet i rörelse och andning. Man bör dock belysa att det finns många andra metoder att nå kroppsligt välbefinnande på, och att det är upp till individen att känna vad som passar bäst.

The aim of this thesis is to examine if the Feldenkrais- method can be of help in singing practise, and how you can use the method in voice teaching. I have chosen to use a qualitative examination based on literature, an interview and participant observation from an emic/ethic perspective. As a singer, or a practician of a musical instrument, it is of great importance to be aware of, and take care of your body to be able to perform at your very best and to last long. The Feldenkrais method can in this case work as a key to finding ease in movement and breathing. However, it's important to illustrate that there are other ways to find physical wellbeing, and that it is up to every individual to decide what is best. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Helena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Feldenkrais, kroppsuppfattning, sång, sångundervisning, physical awareness, singing, voice teaching, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1322185
date added to LUP
2007-02-28
date last changed
2007-02-28
@misc{1322185,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka om Feldenkrais-metoden kan vara till hjälp i sångutövande, och hur man kan använda Feldenkrais-metoden i sångundervisning. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökning där jag utgått från litteratur, en intervju samt deltagande observation ur ett emiskt/etiskt perspektiv. Som sångare eller utövare av något musikaliskt instrument är det av stor vikt att man är medveten om, och tar hand om sin kropp, för att kunna prestera på topp och hålla i längden. Feldenkrais metoden kan i detta fall fungera som en nyckel till att finna lätthet i rörelse och andning. Man bör dock belysa att det finns många andra metoder att nå kroppsligt välbefinnande på, och att det är upp till individen att känna vad som passar bäst.

The aim of this thesis is to examine if the Feldenkrais- method can be of help in singing practise, and how you can use the method in voice teaching. I have chosen to use a qualitative examination based on literature, an interview and participant observation from an emic/ethic perspective. As a singer, or a practician of a musical instrument, it is of great importance to be aware of, and take care of your body to be able to perform at your very best and to last long. The Feldenkrais method can in this case work as a key to finding ease in movement and breathing. However, it's important to illustrate that there are other ways to find physical wellbeing, and that it is up to every individual to decide what is best.},
 author    = {Sandberg, Helena},
 keyword   = {Feldenkrais,kroppsuppfattning,sång,sångundervisning,physical awareness,singing,voice teaching,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Feldenkrais i sångundervisning - Om ökad kroppsuppfattning},
 year     = {2006},
}