Advanced

Flödesapplikation - företagsbaserad utbildningsmodell på Internet

Jacobsson, Fredrik and Persson, Michael (2007)
Computer Science and Engineering (BSc)
Abstract (Swedish)
Intern företagsutbildning via e-learning är ett aktuellt ämne, framförallt eftersom företagen ser det som en chans att bli effektivare och spara pengar. Av de företagsanpassade utbildningsapplikationer som finns på marknaden idag, är nästan samtliga skapta för att förklara för användarna (kursdeltagarna) hur saker och ting ska fungera. Deras stora svaghet ligger dock i att förklara och förmedla varför dessa saker fungerar, varpå man riskerar att misslyckas med att förmedla en djupare förståelse och skapa en bättre kunskapsbas. Därför finns det troligen många anställda på företag som har fått lära sig hur allt runt om kring dem fungerar, men inte varför det nu fungerar som det gör.

Denna examensrapport redogör för vårt arbete med att ta... (More)
Intern företagsutbildning via e-learning är ett aktuellt ämne, framförallt eftersom företagen ser det som en chans att bli effektivare och spara pengar. Av de företagsanpassade utbildningsapplikationer som finns på marknaden idag, är nästan samtliga skapta för att förklara för användarna (kursdeltagarna) hur saker och ting ska fungera. Deras stora svaghet ligger dock i att förklara och förmedla varför dessa saker fungerar, varpå man riskerar att misslyckas med att förmedla en djupare förståelse och skapa en bättre kunskapsbas. Därför finns det troligen många anställda på företag som har fått lära sig hur allt runt om kring dem fungerar, men inte varför det nu fungerar som det gör.

Denna examensrapport redogör för vårt arbete med att ta fram en webbaserad applikationsmodell, utvecklad i Adobe Flash, tilltänkt för utbildning, och som på ett enkelt men effektivt sätt synliggör hur olika typer av företagsflöden fungerar och, framförallt, varför de fungerar på detta sätt.

Vår iterativa arbetsmetod startade med en analys av företaget Informator och dess verksamhet. Därefter fortsatte vi med att studera flöden hos Informator och den tilltänkta målgruppen för applikationsmodellen. Sammantaget fick vi tillräckligt med underlag för det arbete som nu lett fram till en modell som kan synliggöra både administrativa, tekniska och vardagliga flöden.

Applikationsmodellen har anpassats dels efter Informators syfte och mål, dels efter den tilltänkta målgruppen (verksamhetschefer och projektledare) och dennes prioriteringar. Informationsinnehållet har sedan anpassats efter de yttre förutsättningarna, såsom tid och plats, för användandet.

Kärnan i arbetet har varit att ta fram ett regelverk, beståendes av en uppsättning komponenter och definitioner för dessa, för att kunna synliggöra olika flöden med en gemensam struktur. Flertalet lösningsförslag för en sådan struktur har tagits fram och vägts emot varandra, innan vi kunnat göra vårt val ? ?Halvlinjär struktur med vägval och processblock?. Denna lösning har visat sig vara mycket användbar och gjort det möjligt att presentera flöden på ett enhetligt sätt i applikationsmodellen.

För att säkerställa arbetets kvalité har omfattande testningar genomförts under hela arbetsprocessen. Vad dessa testningar visat är att mycket av det vi gjort är bra ? allt från flödesstrukturen till informationsinnehållet. Själva upplägget för presentationen kunde dock ha gjorts på ett annorlunda sätt. Användarna hade gärna önskat ett enklare upplägg för att man ska till fullo ska kunna ta till sig de abstrakta och ibland svårförståeliga saker som man presenteras för. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsson, Fredrik and Persson, Michael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
multimedia, IT, utbildning, e-learning, applikationsmodeller, Flash, Internet, företagsprocesser, Systems engineering, computer technology, Data- och systemvetenskap
language
Swedish
id
1322285
date added to LUP
2007-12-19 00:00:00
date last changed
2010-04-27 11:11:49
@misc{1322285,
 abstract   = {Intern företagsutbildning via e-learning är ett aktuellt ämne, framförallt eftersom företagen ser det som en chans att bli effektivare och spara pengar. Av de företagsanpassade utbildningsapplikationer som finns på marknaden idag, är nästan samtliga skapta för att förklara för användarna (kursdeltagarna) hur saker och ting ska fungera. Deras stora svaghet ligger dock i att förklara och förmedla varför dessa saker fungerar, varpå man riskerar att misslyckas med att förmedla en djupare förståelse och skapa en bättre kunskapsbas. Därför finns det troligen många anställda på företag som har fått lära sig hur allt runt om kring dem fungerar, men inte varför det nu fungerar som det gör.

Denna examensrapport redogör för vårt arbete med att ta fram en webbaserad applikationsmodell, utvecklad i Adobe Flash, tilltänkt för utbildning, och som på ett enkelt men effektivt sätt synliggör hur olika typer av företagsflöden fungerar och, framförallt, varför de fungerar på detta sätt.

Vår iterativa arbetsmetod startade med en analys av företaget Informator och dess verksamhet. Därefter fortsatte vi med att studera flöden hos Informator och den tilltänkta målgruppen för applikationsmodellen. Sammantaget fick vi tillräckligt med underlag för det arbete som nu lett fram till en modell som kan synliggöra både administrativa, tekniska och vardagliga flöden.

Applikationsmodellen har anpassats dels efter Informators syfte och mål, dels efter den tilltänkta målgruppen (verksamhetschefer och projektledare) och dennes prioriteringar. Informationsinnehållet har sedan anpassats efter de yttre förutsättningarna, såsom tid och plats, för användandet.

Kärnan i arbetet har varit att ta fram ett regelverk, beståendes av en uppsättning komponenter och definitioner för dessa, för att kunna synliggöra olika flöden med en gemensam struktur. Flertalet lösningsförslag för en sådan struktur har tagits fram och vägts emot varandra, innan vi kunnat göra vårt val ? ?Halvlinjär struktur med vägval och processblock?. Denna lösning har visat sig vara mycket användbar och gjort det möjligt att presentera flöden på ett enhetligt sätt i applikationsmodellen.

För att säkerställa arbetets kvalité har omfattande testningar genomförts under hela arbetsprocessen. Vad dessa testningar visat är att mycket av det vi gjort är bra ? allt från flödesstrukturen till informationsinnehållet. Själva upplägget för presentationen kunde dock ha gjorts på ett annorlunda sätt. Användarna hade gärna önskat ett enklare upplägg för att man ska till fullo ska kunna ta till sig de abstrakta och ibland svårförståeliga saker som man presenteras för.},
 author    = {Jacobsson, Fredrik and Persson, Michael},
 keyword   = {multimedia,IT,utbildning,e-learning,applikationsmodeller,Flash,Internet,företagsprocesser,Systems engineering, computer technology,Data- och systemvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flödesapplikation - företagsbaserad utbildningsmodell på Internet},
 year     = {2007},
}