Advanced

"Jag orkar inte och det är mitt fel": Upplevelser hos långtidssjukskrivna med stressrelaterade symptom

Gustavsson, Cecilia and Hult Johansson, Eva (2007)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande studie var att ta del av upplevelser som långtidssjukskrivna individer med stressrelaterade symptom erfarit. Studien har en explorativ design och metoden som användes var den kvalitativa forskningsintervjun. Undersökningen genomfördes med semistrukturerade intervjuer och textanalys. Deltagarna utgjordes av anställda från två yrkeskategorier på en högskola, sju kvinnor och en man. Resultaten visade att bemötandet från omgivningen inverkar på hur individen upplever sin situation, men också att symptombilden påverkar möjligheten att ta till sig omgivningens stöd. Ett empatiskt bemötande och kontinuitet över både tid och person har bidragit till upplevelsen av ett gott stöd. Deltagarna uttryckte även känslor av... (More)
Syftet med föreliggande studie var att ta del av upplevelser som långtidssjukskrivna individer med stressrelaterade symptom erfarit. Studien har en explorativ design och metoden som användes var den kvalitativa forskningsintervjun. Undersökningen genomfördes med semistrukturerade intervjuer och textanalys. Deltagarna utgjordes av anställda från två yrkeskategorier på en högskola, sju kvinnor och en man. Resultaten visade att bemötandet från omgivningen inverkar på hur individen upplever sin situation, men också att symptombilden påverkar möjligheten att ta till sig omgivningens stöd. Ett empatiskt bemötande och kontinuitet över både tid och person har bidragit till upplevelsen av ett gott stöd. Deltagarna uttryckte även känslor av misslyckande, dålig självkänsla och skuldkänslor. Trots detta upplevde många individer sig ändå ha fått nya perspektiv på livet. Resultaten indikerar att det behövs ett helhetsperspektiv för en gynnsam utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Cecilia and Hult Johansson, Eva
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Psychology, stöd, bemötande, långtidssjukskrivna, stress, Psykologi
language
Swedish
id
1322797
date added to LUP
2007-06-13 00:00:00
date last changed
2009-11-17 13:01:09
@misc{1322797,
 abstract   = {Syftet med föreliggande studie var att ta del av upplevelser som långtidssjukskrivna individer med stressrelaterade symptom erfarit. Studien har en explorativ design och metoden som användes var den kvalitativa forskningsintervjun. Undersökningen genomfördes med semistrukturerade intervjuer och textanalys. Deltagarna utgjordes av anställda från två yrkeskategorier på en högskola, sju kvinnor och en man. Resultaten visade att bemötandet från omgivningen inverkar på hur individen upplever sin situation, men också att symptombilden påverkar möjligheten att ta till sig omgivningens stöd. Ett empatiskt bemötande och kontinuitet över både tid och person har bidragit till upplevelsen av ett gott stöd. Deltagarna uttryckte även känslor av misslyckande, dålig självkänsla och skuldkänslor. Trots detta upplevde många individer sig ändå ha fått nya perspektiv på livet. Resultaten indikerar att det behövs ett helhetsperspektiv för en gynnsam utveckling.},
 author    = {Gustavsson, Cecilia and Hult Johansson, Eva},
 keyword   = {Psychology,stöd,bemötande,långtidssjukskrivna,stress,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag orkar inte och det är mitt fel": Upplevelser hos långtidssjukskrivna med stressrelaterade symptom},
 year     = {2007},
}