Advanced

ACT! Innan stress blir sjukdom: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som förebyggande intervention i en grupp stressade kvinnor.

Andersson, Elin Johanna and Freidlitz, Johanna (2007)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
En Acceptance and Commitment Therapy (ACT)-intervention på tre sessioner á tre timmar har erbjudits en icke-klinisk grupp stressade kvinnor (N=20). Målet var att undersöka deltagarnas reaktioner på interventionen och att se huruvida ACT kan tänkas påverka deltagarnas upplevelse av och resurser för att hantera stress. Data samlades in före och efter interventionen, vid varje session, samt vid en tre månaders uppföljning. Deltagarnas reaktioner undersöktes med hjälp av enkäter och skriftliga utvärderingar, medan förändring i stressupplevelse och copingresurser mättes med självskattningsskalorna Perceived Stress Scale respektive Coping Resources Inventory. Acceptance and Action Questionnaire-2 användes för att mäta den för ACT centrala... (More)
En Acceptance and Commitment Therapy (ACT)-intervention på tre sessioner á tre timmar har erbjudits en icke-klinisk grupp stressade kvinnor (N=20). Målet var att undersöka deltagarnas reaktioner på interventionen och att se huruvida ACT kan tänkas påverka deltagarnas upplevelse av och resurser för att hantera stress. Data samlades in före och efter interventionen, vid varje session, samt vid en tre månaders uppföljning. Deltagarnas reaktioner undersöktes med hjälp av enkäter och skriftliga utvärderingar, medan förändring i stressupplevelse och copingresurser mättes med självskattningsskalorna Perceived Stress Scale respektive Coping Resources Inventory. Acceptance and Action Questionnaire-2 användes för att mäta den för ACT centrala variabeln psykologisk flexibilitet. Resultaten visar att interventionen får nästan uteslutande positiva reaktioner. Statistiskt signifikanta förändringar på samtliga självskattningsskalor indikerar att ACT kan ha en positiv inverkan på upplevelse av, och resurser för att hantera, stress i vardagen. Utifrån studiens design kan inga slutsatser om orsak-verkan samband dras, men resultaten pekar på att det finns anledning att vidare utforska ACT som ett alternativ till existerande sätt att bemöta och förebygga stressrelaterad ohälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Elin Johanna and Freidlitz, Johanna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
prevention, kvinnor, Acceptance and Commitment therapy (ACT), stress, Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1323102
date added to LUP
2007-06-28 00:00:00
date last changed
2009-11-17 13:00:46
@misc{1323102,
 abstract   = {En Acceptance and Commitment Therapy (ACT)-intervention på tre sessioner á tre timmar har erbjudits en icke-klinisk grupp stressade kvinnor (N=20). Målet var att undersöka deltagarnas reaktioner på interventionen och att se huruvida ACT kan tänkas påverka deltagarnas upplevelse av och resurser för att hantera stress. Data samlades in före och efter interventionen, vid varje session, samt vid en tre månaders uppföljning. Deltagarnas reaktioner undersöktes med hjälp av enkäter och skriftliga utvärderingar, medan förändring i stressupplevelse och copingresurser mättes med självskattningsskalorna Perceived Stress Scale respektive Coping Resources Inventory. Acceptance and Action Questionnaire-2 användes för att mäta den för ACT centrala variabeln psykologisk flexibilitet. Resultaten visar att interventionen får nästan uteslutande positiva reaktioner. Statistiskt signifikanta förändringar på samtliga självskattningsskalor indikerar att ACT kan ha en positiv inverkan på upplevelse av, och resurser för att hantera, stress i vardagen. Utifrån studiens design kan inga slutsatser om orsak-verkan samband dras, men resultaten pekar på att det finns anledning att vidare utforska ACT som ett alternativ till existerande sätt att bemöta och förebygga stressrelaterad ohälsa.},
 author    = {Andersson, Elin Johanna and Freidlitz, Johanna},
 keyword   = {prevention,kvinnor,Acceptance and Commitment therapy (ACT),stress,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {ACT! Innan stress blir sjukdom: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som förebyggande intervention i en grupp stressade kvinnor.},
 year     = {2007},
}