Advanced

Beställar- utförarmodeller i svensk sjukvård - En diskursanalytisk studie av styrmodeller i tre landsting

Stiernstedt, Hannes and Rosell, Christoffer (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöker författarna orsaker till och konsekvenser av beställar- utförarmodellernas införande genom att undersöka tre landsting och deras styrmodeller. Den teoretiska utgångspunkten hämtas från diskursanalysen, med bas i Laclau, Mouffes och Faircloughs diskursteori, samt principal- agentteorin. Med dessa verktyg utkristalliseras de element som kringgärdar beställar- utförarmodellen och intervjuresultat används för att se hur stort genomslag dessa har fått i undersökta landsting. Resultatet blir en identifikation av demokrati och effektivitet som centrala mål för modellens införande. Alltfler landsting har på senare tid modifierat beställar- utförarmodellen mot en kongruens mellan demokrati och effektivitet. Där är arbetet... (More)
I denna uppsats undersöker författarna orsaker till och konsekvenser av beställar- utförarmodellernas införande genom att undersöka tre landsting och deras styrmodeller. Den teoretiska utgångspunkten hämtas från diskursanalysen, med bas i Laclau, Mouffes och Faircloughs diskursteori, samt principal- agentteorin. Med dessa verktyg utkristalliseras de element som kringgärdar beställar- utförarmodellen och intervjuresultat används för att se hur stort genomslag dessa har fått i undersökta landsting. Resultatet blir en identifikation av demokrati och effektivitet som centrala mål för modellens införande. Alltfler landsting har på senare tid modifierat beställar- utförarmodellen mot en kongruens mellan demokrati och effektivitet. Där är arbetet för ökad kostnadseffektivitet viktigt och skapandet av incitament samt specialisering och profilering framhävs som viktiga redskap för detta. Särskild uppmärksamhet riktas även mot byråkratiaspekten i sjukhusvården, då reformerna av många anses ha ökat byråkratin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1323574,
 abstract   = {I denna uppsats undersöker författarna orsaker till och konsekvenser av beställar- utförarmodellernas införande genom att undersöka tre landsting och deras styrmodeller. Den teoretiska utgångspunkten hämtas från diskursanalysen, med bas i Laclau, Mouffes och Faircloughs diskursteori, samt principal- agentteorin. Med dessa verktyg utkristalliseras de element som kringgärdar beställar- utförarmodellen och intervjuresultat används för att se hur stort genomslag dessa har fått i undersökta landsting. Resultatet blir en identifikation av demokrati och effektivitet som centrala mål för modellens införande. Alltfler landsting har på senare tid modifierat beställar- utförarmodellen mot en kongruens mellan demokrati och effektivitet. Där är arbetet för ökad kostnadseffektivitet viktigt och skapandet av incitament samt specialisering och profilering framhävs som viktiga redskap för detta. Särskild uppmärksamhet riktas även mot byråkratiaspekten i sjukhusvården, då reformerna av många anses ha ökat byråkratin.},
 author    = {Stiernstedt, Hannes and Rosell, Christoffer},
 keyword   = {Beställar- utförarmodellen,New public management,landsting,diskursanalys,byråkrati,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beställar- utförarmodeller i svensk sjukvård - En diskursanalytisk studie av styrmodeller i tre landsting},
 year     = {2006},
}