Advanced

Responsibility to Protect? ett möjligt svar på motsättningar mellan statssuveränitet och humanitär intervention? En analys om problematiken gällande humanitär intervention genom granskning av statssuveräniteten samt FN:s R2P - program

Stankovic Bojic, Renata and Rusama, Heikki Sakari (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar den rådande problematiken gällande humanitär intervention, genom analys av FN:s R2P-program samt statssuveränitet. Syftet är att ta reda på vari problematiken kring det aktuella problemområdet ligger, vilken roll statssuveräniteten spelar däri, samt om R2P är tillämpbart.

Med hjälp av ett teoretiskt analysverktyg klassificerar vi de olika uppfattningarna gällande problemområdet i kategorierna Opponents, Agnostics and Sceptics samt Optimists. Denna kategorisering hjälper oss att komma fram till slutsatserna att problematiken gällande humanitär intervention har tre huvudaspekter; legitimitet, selektivitet samt moral.

Vi kommer även fram till slutsatsen att statssuveräniteten är det största hindret för humanitära... (More)
Uppsatsen behandlar den rådande problematiken gällande humanitär intervention, genom analys av FN:s R2P-program samt statssuveränitet. Syftet är att ta reda på vari problematiken kring det aktuella problemområdet ligger, vilken roll statssuveräniteten spelar däri, samt om R2P är tillämpbart.

Med hjälp av ett teoretiskt analysverktyg klassificerar vi de olika uppfattningarna gällande problemområdet i kategorierna Opponents, Agnostics and Sceptics samt Optimists. Denna kategorisering hjälper oss att komma fram till slutsatserna att problematiken gällande humanitär intervention har tre huvudaspekter; legitimitet, selektivitet samt moral.

Vi kommer även fram till slutsatsen att statssuveräniteten är det största hindret för humanitära interventioner. Likaså resulterar vår analys i slutsatsen att R2P i praktiken ej är tillämpbart. Detta på grund av FN:s ineffektivitet samt svårighet att uppnå konsensus, men likaså på grund av risken för bland annat starka staters makt missbruk, samt förmodat selektivt ansvarstagande, där beslut om intervention tas från fall till fall, då möjlighet att värna om samtligas mänskliga rättigheter i praktiken ej anses vara möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stankovic Bojic, Renata and Rusama, Heikki Sakari
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
FN, R2P, statsuveränitet, humanitär intervention, mänskliga rättigheter, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1323702
date added to LUP
2007-01-08
date last changed
2007-01-30
@misc{1323702,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar den rådande problematiken gällande humanitär intervention, genom analys av FN:s R2P-program samt statssuveränitet. Syftet är att ta reda på vari problematiken kring det aktuella problemområdet ligger, vilken roll statssuveräniteten spelar däri, samt om R2P är tillämpbart.

Med hjälp av ett teoretiskt analysverktyg klassificerar vi de olika uppfattningarna gällande problemområdet i kategorierna Opponents, Agnostics and Sceptics samt Optimists. Denna kategorisering hjälper oss att komma fram till slutsatserna att problematiken gällande humanitär intervention har tre huvudaspekter; legitimitet, selektivitet samt moral.

Vi kommer även fram till slutsatsen att statssuveräniteten är det största hindret för humanitära interventioner. Likaså resulterar vår analys i slutsatsen att R2P i praktiken ej är tillämpbart. Detta på grund av FN:s ineffektivitet samt svårighet att uppnå konsensus, men likaså på grund av risken för bland annat starka staters makt missbruk, samt förmodat selektivt ansvarstagande, där beslut om intervention tas från fall till fall, då möjlighet att värna om samtligas mänskliga rättigheter i praktiken ej anses vara möjligt.},
 author    = {Stankovic Bojic, Renata and Rusama, Heikki Sakari},
 keyword   = {FN,R2P,statsuveränitet,humanitär intervention,mänskliga rättigheter,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Responsibility to Protect? ett möjligt svar på motsättningar mellan statssuveränitet och humanitär intervention? En analys om problematiken gällande humanitär intervention genom granskning av statssuveräniteten samt FN:s R2P - program},
 year     = {2006},
}