Advanced

Upplevelser av I-ADL aktiviteter, relaterade till den fysiska miljön hos personer med Multipel Skleros

Lindgren, Jessica and Szinte, Csaba (2007)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Multipel Skleros (MS) är en sjukdom vars förlopp är oförutsägbart. Den exakta sjukdomsorsaken är fortfarande okänd. MS relaterade symptom resulterar i en försämring i utförandet av aktiviteter i det dagliga livet (ADL).

Syftet med vår studie var att undersöka upplevelsen av I-ADL aktiviteter i den fysiska miljön hos personer med Multipel Skleros. Respondentgruppen som matchade våra inklusionskriterier bestod utav sju personer med diagnosen MS. Den valda metoden utgick ifrån en egen komponerad, semistrukturerad intervjuguide i huvudsak baserat på ?Användbarheten I Min Bostad- AIMB? och kompletterades med frågor berörande I-ADL för områden utanför AIMB.

Av resultatet framgick att respondenterna upplevde stort aktivitetsbortfall i sina... (More)
Multipel Skleros (MS) är en sjukdom vars förlopp är oförutsägbart. Den exakta sjukdomsorsaken är fortfarande okänd. MS relaterade symptom resulterar i en försämring i utförandet av aktiviteter i det dagliga livet (ADL).

Syftet med vår studie var att undersöka upplevelsen av I-ADL aktiviteter i den fysiska miljön hos personer med Multipel Skleros. Respondentgruppen som matchade våra inklusionskriterier bestod utav sju personer med diagnosen MS. Den valda metoden utgick ifrån en egen komponerad, semistrukturerad intervjuguide i huvudsak baserat på ?Användbarheten I Min Bostad- AIMB? och kompletterades med frågor berörande I-ADL för områden utanför AIMB.

Av resultatet framgick att respondenterna upplevde stort aktivitetsbortfall i sina I-ADL aktivitetsutföranden i den fysiska miljön. Respondenterna upplevde stora problem med tillgängligheten i offentliga byggnader, höga trottoarkanter, höga trösklar/nivåskillnader, trappor och dåligt vägunderlag.

Åtgärder för att öka tillgängligheten för såväl personer med MS - som andra med funktionshinder krävs och behövs. Detta för att underlätta utförandet av aktiviteter. Det är viktigt att ta hänsyn till människors olika krav på tillgänglighet; i planering av bostäder, offentliga lokaler/byggnader och infrastruktur så att de får möjlighet till deltagande i samhällslivet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Jessica and Szinte, Csaba
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Multipel Skleros, I-ADL, aktivitet och fysisk miljö., Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation, Rehabilitering (medicinsk och social)
language
Swedish
id
1323925
date added to LUP
2007-01-16 00:00:00
date last changed
2015-12-14 13:21:56
@misc{1323925,
 abstract   = {Multipel Skleros (MS) är en sjukdom vars förlopp är oförutsägbart. Den exakta sjukdomsorsaken är fortfarande okänd. MS relaterade symptom resulterar i en försämring i utförandet av aktiviteter i det dagliga livet (ADL).

Syftet med vår studie var att undersöka upplevelsen av I-ADL aktiviteter i den fysiska miljön hos personer med Multipel Skleros. Respondentgruppen som matchade våra inklusionskriterier bestod utav sju personer med diagnosen MS. Den valda metoden utgick ifrån en egen komponerad, semistrukturerad intervjuguide i huvudsak baserat på ?Användbarheten I Min Bostad- AIMB? och kompletterades med frågor berörande I-ADL för områden utanför AIMB.

Av resultatet framgick att respondenterna upplevde stort aktivitetsbortfall i sina I-ADL aktivitetsutföranden i den fysiska miljön. Respondenterna upplevde stora problem med tillgängligheten i offentliga byggnader, höga trottoarkanter, höga trösklar/nivåskillnader, trappor och dåligt vägunderlag.

Åtgärder för att öka tillgängligheten för såväl personer med MS - som andra med funktionshinder krävs och behövs. Detta för att underlätta utförandet av aktiviteter. Det är viktigt att ta hänsyn till människors olika krav på tillgänglighet; i planering av bostäder, offentliga lokaler/byggnader och infrastruktur så att de får möjlighet till deltagande i samhällslivet.},
 author    = {Lindgren, Jessica and Szinte, Csaba},
 keyword   = {Multipel Skleros,I-ADL,aktivitet och fysisk miljö.,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av I-ADL aktiviteter, relaterade till den fysiska miljön hos personer med Multipel Skleros},
 year     = {2007},
}