Advanced

Civila - (o)skyddade? Skyddet för civila i icke-internationella konflikter efter Tadic´domen vid ICTY

Hilmersson, Maria and Sjöberg, Isali (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Det humanitärrättsliga skyddet för civila i konflikter har sedan dess tillkomst främst reglerat internationella konflikter, något som inte förändrats i takt med att konfliktbilden skiftat från att ha dominerats av internationella konflikter till att istället präglas av mer svårdefinierade, interna sådana. Först 1993 togs ett avgörande steg mot en breddning av skyddet då säkerhetsrådet instiftade International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY. Tribunalen vilken inte var avsedd att fungera lagstiftande kom detta till trots att skapa prejudikat i form av domen mot Tadic´, ett prejudikat, vilket kom att få två viktiga konsekvenser. Det gav upphov till en ny definition av begreppet ?väpnad konflikt? och det ledde till att... (More)
Det humanitärrättsliga skyddet för civila i konflikter har sedan dess tillkomst främst reglerat internationella konflikter, något som inte förändrats i takt med att konfliktbilden skiftat från att ha dominerats av internationella konflikter till att istället präglas av mer svårdefinierade, interna sådana. Först 1993 togs ett avgörande steg mot en breddning av skyddet då säkerhetsrådet instiftade International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY. Tribunalen vilken inte var avsedd att fungera lagstiftande kom detta till trots att skapa prejudikat i form av domen mot Tadic´, ett prejudikat, vilket kom att få två viktiga konsekvenser. Det gav upphov till en ny definition av begreppet ?väpnad konflikt? och det ledde till att sedvanerätten tillskrevs större vikt. I denna uppsats tillämpas två teorier i analysen av Tadic´ fallets betydelse gällande skyddet för civila i icke-internationella konflikter, rational choice teorin samt konstruktivistisk teori. Slutsatsen som dras är att Tadic´ domen bidragit till ett utökat skydd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hilmersson, Maria and Sjöberg, Isali
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Dusko Tadic´, ICTY, icke-internationella konflikter internationell humanitärrätt, rational choice, konstruktivism, Peace and conflict research, polemology, Freds- och konfliktforskning
language
Swedish
id
1324040
date added to LUP
2007-01-10
date last changed
2015-12-14 13:34:38
@misc{1324040,
 abstract   = {Det humanitärrättsliga skyddet för civila i konflikter har sedan dess tillkomst främst reglerat internationella konflikter, något som inte förändrats i takt med att konfliktbilden skiftat från att ha dominerats av internationella konflikter till att istället präglas av mer svårdefinierade, interna sådana. Först 1993 togs ett avgörande steg mot en breddning av skyddet då säkerhetsrådet instiftade International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY. Tribunalen vilken inte var avsedd att fungera lagstiftande kom detta till trots att skapa prejudikat i form av domen mot Tadic´, ett prejudikat, vilket kom att få två viktiga konsekvenser. Det gav upphov till en ny definition av begreppet ?väpnad konflikt? och det ledde till att sedvanerätten tillskrevs större vikt. I denna uppsats tillämpas två teorier i analysen av Tadic´ fallets betydelse gällande skyddet för civila i icke-internationella konflikter, rational choice teorin samt konstruktivistisk teori. Slutsatsen som dras är att Tadic´ domen bidragit till ett utökat skydd.},
 author    = {Hilmersson, Maria and Sjöberg, Isali},
 keyword   = {Dusko Tadic´,ICTY,icke-internationella konflikter internationell humanitärrätt,rational choice,konstruktivism,Peace and conflict research, polemology,Freds- och konfliktforskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Civila - (o)skyddade? Skyddet för civila i icke-internationella konflikter efter Tadic´domen vid ICTY},
 year     = {2006},
}