Advanced

I demokratins tjänst? - Om revision och kommunal granskning

Manhem, Anna and Mannefred, Emelie (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Föreliggande uppsats belyser granskningens betydelse som ett demokratiskt kontrollinstrument på lokal nivå. Antagandet att väl genomförd granskning ökar möjligheten till att utkräva ansvar av både politiker och tjänstemän genomsyrar uppsatsen. Att offentliga organisationer är komplexa och därmed att den parlamentariska styrkedjans ideal inte är en rättvisande bild av verkligheten bekräftas i en fallstudie av Lunds kommun. Med organisationsteorins kulturperspektiv förklaras detta av att offentliga organisationer är komplexa och att dess informella strukturer och normer gör anspråk på utformning av kommunen där den formella styrningen brister. Fallstudien konstaterar att de kommunala granskningsorganen spelar en viktig roll för att granska... (More)
Föreliggande uppsats belyser granskningens betydelse som ett demokratiskt kontrollinstrument på lokal nivå. Antagandet att väl genomförd granskning ökar möjligheten till att utkräva ansvar av både politiker och tjänstemän genomsyrar uppsatsen. Att offentliga organisationer är komplexa och därmed att den parlamentariska styrkedjans ideal inte är en rättvisande bild av verkligheten bekräftas i en fallstudie av Lunds kommun. Med organisationsteorins kulturperspektiv förklaras detta av att offentliga organisationer är komplexa och att dess informella strukturer och normer gör anspråk på utformning av kommunen där den formella styrningen brister. Fallstudien konstaterar att de kommunala granskningsorganen spelar en viktig roll för att granska kommunens verksamheter och därmed säkerställa att inga beslut fattas i ett ansvarsmässigt tomrum. Trots att granskningen står inför problem med oklar målstyrning utför de en grundlig granskning av kommunens verksamhet och ger möjlighet för såväl politiker som medborgare att utkräva ansvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Manhem, Anna and Mannefred, Emelie
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
granskning, offentliga organisationer, Lunds kommun, demokrati, ansvarsutkrävande, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1324062
date added to LUP
2007-01-23
date last changed
2007-01-30
@misc{1324062,
 abstract   = {Föreliggande uppsats belyser granskningens betydelse som ett demokratiskt kontrollinstrument på lokal nivå. Antagandet att väl genomförd granskning ökar möjligheten till att utkräva ansvar av både politiker och tjänstemän genomsyrar uppsatsen. Att offentliga organisationer är komplexa och därmed att den parlamentariska styrkedjans ideal inte är en rättvisande bild av verkligheten bekräftas i en fallstudie av Lunds kommun. Med organisationsteorins kulturperspektiv förklaras detta av att offentliga organisationer är komplexa och att dess informella strukturer och normer gör anspråk på utformning av kommunen där den formella styrningen brister. Fallstudien konstaterar att de kommunala granskningsorganen spelar en viktig roll för att granska kommunens verksamheter och därmed säkerställa att inga beslut fattas i ett ansvarsmässigt tomrum. Trots att granskningen står inför problem med oklar målstyrning utför de en grundlig granskning av kommunens verksamhet och ger möjlighet för såväl politiker som medborgare att utkräva ansvar.},
 author    = {Manhem, Anna and Mannefred, Emelie},
 keyword   = {granskning,offentliga organisationer,Lunds kommun,demokrati,ansvarsutkrävande,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I demokratins tjänst? - Om revision och kommunal granskning},
 year     = {2006},
}