Advanced

Rösterna bakom rösterna - en beskrivande väljaranalys om Sverigedemokraternas framgång i valet 2006

Olsson, Gunilla (2006)
Department of Political Science
Abstract
Abstrakt

Begreppet främlingsfientlig använd's ofta i media om Sverigedemokraterna efter valframgångarna 2006. Indirekt ger detta väljarna samma stämpel. Är det främlingsfientlighet som får väljarna att rösta på partiet? Är det något annat väljarna vill ha sagt med sina röster? Vad tror Sverigedemokraterna's politiker är anledningen bakom framgången? Det vill jag ta reda på i denna uppsat's.

För att uppnå syftet att få väljarna's uppfattning har jag genomfört ett femtiotal intervjuer där mer än hälften har varit Sverigedemokrater. Elva personer är dessutom ledande politiker inom partiet. Uppsatsen är en beskrivande väljaranaly's och jag använder teorier för att resonera kring svaren. De svar jag har fått redovisa's kvalitativt utan egen... (More)
Abstrakt

Begreppet främlingsfientlig använd's ofta i media om Sverigedemokraterna efter valframgångarna 2006. Indirekt ger detta väljarna samma stämpel. Är det främlingsfientlighet som får väljarna att rösta på partiet? Är det något annat väljarna vill ha sagt med sina röster? Vad tror Sverigedemokraterna's politiker är anledningen bakom framgången? Det vill jag ta reda på i denna uppsat's.

För att uppnå syftet att få väljarna's uppfattning har jag genomfört ett femtiotal intervjuer där mer än hälften har varit Sverigedemokrater. Elva personer är dessutom ledande politiker inom partiet. Uppsatsen är en beskrivande väljaranaly's och jag använder teorier för att resonera kring svaren. De svar jag har fått redovisa's kvalitativt utan egen färgning.

Abstract

Xenophobia a's a concept i's often referred to in media about the Swedish party Sverigedemokraterna (Swedish Democrat's) after the 2006 election, in which the party did notable political progres's. Indirectly the voter's of thi's party also get the same stamp. I's it because of xenophobia voter's vote for the party? I's there anything else the voter's want with their vote's? How i's the progres's viewed upon by the politician's engaged in Sverigedemokraterna? Thi's I want to find out in my thesi's.

To achieve the purpose I have interviewed forty-nine voter's of which more than half of them are voter's of the party. Eleven person's are also leading politician's within Sverigedemokraterna. Thi's paper i's a descriptive analysi's of the voter's and I use theorie's to discus's the answer's. The answer's I got will be discussed by a qualititative method without my own colouring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Gunilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Swedish Democrats, politicians, analysis, voters, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1324176
date added to LUP
2007-01-09
date last changed
2007-01-30
@misc{1324176,
 abstract   = {Abstrakt

Begreppet främlingsfientlig använd's ofta i media om Sverigedemokraterna efter valframgångarna 2006. Indirekt ger detta väljarna samma stämpel. Är det främlingsfientlighet som får väljarna att rösta på partiet? Är det något annat väljarna vill ha sagt med sina röster? Vad tror Sverigedemokraterna's politiker är anledningen bakom framgången? Det vill jag ta reda på i denna uppsat's.

För att uppnå syftet att få väljarna's uppfattning har jag genomfört ett femtiotal intervjuer där mer än hälften har varit Sverigedemokrater. Elva personer är dessutom ledande politiker inom partiet. Uppsatsen är en beskrivande väljaranaly's och jag använder teorier för att resonera kring svaren. De svar jag har fått redovisa's kvalitativt utan egen färgning.

Abstract

Xenophobia a's a concept i's often referred to in media about the Swedish party Sverigedemokraterna (Swedish Democrat's) after the 2006 election, in which the party did notable political progres's. Indirectly the voter's of thi's party also get the same stamp. I's it because of xenophobia voter's vote for the party? I's there anything else the voter's want with their vote's? How i's the progres's viewed upon by the politician's engaged in Sverigedemokraterna? Thi's I want to find out in my thesi's.

To achieve the purpose I have interviewed forty-nine voter's of which more than half of them are voter's of the party. Eleven person's are also leading politician's within Sverigedemokraterna. Thi's paper i's a descriptive analysi's of the voter's and I use theorie's to discus's the answer's. The answer's I got will be discussed by a qualititative method without my own colouring.},
 author    = {Olsson, Gunilla},
 keyword   = {Swedish Democrats,politicians,analysis,voters,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rösterna bakom rösterna - en beskrivande väljaranalys om Sverigedemokraternas framgång i valet 2006},
 year     = {2006},
}