Advanced

Störningsindikation på lågspänningsnät

Johnsson, Mattias (2006)
Electrotechnology with automation (BSc)
Abstract (Swedish)
Föreliggande rapport är avsedd som ett examensarbete i elektroteknik (20p).

Syftet med arbetet är att skapa en applikation för att finna störningar på

lågspänningsnätet upp till 95kHz. Bakgrunden till arbetet kommer från

energibolagen som vill kunna skicka datainformation direkt på

lågspänningsnätet, detta vill de kunna göra med hastigheter mellan 2k ? 5kHz. Beroende på med vilken hastighet man vill skicka information kan störningar mellan givna frekvenser hindra datatransmissionen, därför är det

viktigt att hitta vid vilka frekvenser störningarna uppstår så att lämpliga

åtgärder kan vidtas.

Grundläggande delar i applikationen är ett oscilloskop för mätning, dator med

GPIB- kort för upptagning av data och LabView... (More)
Föreliggande rapport är avsedd som ett examensarbete i elektroteknik (20p).

Syftet med arbetet är att skapa en applikation för att finna störningar på

lågspänningsnätet upp till 95kHz. Bakgrunden till arbetet kommer från

energibolagen som vill kunna skicka datainformation direkt på

lågspänningsnätet, detta vill de kunna göra med hastigheter mellan 2k ? 5kHz. Beroende på med vilken hastighet man vill skicka information kan störningar mellan givna frekvenser hindra datatransmissionen, därför är det

viktigt att hitta vid vilka frekvenser störningarna uppstår så att lämpliga

åtgärder kan vidtas.

Grundläggande delar i applikationen är ett oscilloskop för mätning, dator med

GPIB- kort för upptagning av data och LabView programvara för hantering av

data. För frekvensanalys kommer Fast Fourier Transform, FFT, att användas,

varvid en grundläggande beskrivning kommer att medfölja. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Mattias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
GPIB, LabView, Fourieranalys, FFT, Electronics and Electrical technology, Elektronik och elektroteknik
language
Swedish
additional info
Elektroteknikprogrammet (äldre)
id
1324556
date added to LUP
2007-04-17
date last changed
2011-02-22 16:47:09
@misc{1324556,
 abstract   = {Föreliggande rapport är avsedd som ett examensarbete i elektroteknik (20p).

Syftet med arbetet är att skapa en applikation för att finna störningar på

lågspänningsnätet upp till 95kHz. Bakgrunden till arbetet kommer från

energibolagen som vill kunna skicka datainformation direkt på

lågspänningsnätet, detta vill de kunna göra med hastigheter mellan 2k ? 5kHz. Beroende på med vilken hastighet man vill skicka information kan störningar mellan givna frekvenser hindra datatransmissionen, därför är det

viktigt att hitta vid vilka frekvenser störningarna uppstår så att lämpliga

åtgärder kan vidtas.

Grundläggande delar i applikationen är ett oscilloskop för mätning, dator med

GPIB- kort för upptagning av data och LabView programvara för hantering av

data. För frekvensanalys kommer Fast Fourier Transform, FFT, att användas,

varvid en grundläggande beskrivning kommer att medfölja.},
 author    = {Johnsson, Mattias},
 keyword   = {GPIB,LabView,Fourieranalys,FFT,Electronics and Electrical technology,Elektronik och elektroteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Störningsindikation på lågspänningsnät},
 year     = {2006},
}