Advanced

Information är vårt bästa vapen - vägen till rätt kunskap En diskursanalys av den svenska hiv/aids politiken

Fogelberg, Mika and Mogianos, Kristina (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Vi gör i vår uppsats en samläsning mellan kritisk diskursanalys och diskursteori för att undersöka hur medvetenheten om diskriminering och stigmatisering av riskgrupper artikuleras i den svenska hiv/aids diskursen. Genom att utgå från ett kritiskt socialkonstruktivistiskt perspektiv, frågar vi oss hur denna medvetenhet konstitueras av intersektionen mellan ?ras? /etnicitet, kön, klass och sexualitet. Vi är intresserade av att söka förändring i diskursen och avgränsar oss därför genom att närläsa två offentliga dokument, AIDS-delegationens informationsbroschyr från 1986 och en SOU-rapport från 2004. Vi kommer i vår studie fram till att medvetenhet artikuleras genom ett konstruerande av riskgrupper, där genus och sexualitet inledningsvis... (More)
Vi gör i vår uppsats en samläsning mellan kritisk diskursanalys och diskursteori för att undersöka hur medvetenheten om diskriminering och stigmatisering av riskgrupper artikuleras i den svenska hiv/aids diskursen. Genom att utgå från ett kritiskt socialkonstruktivistiskt perspektiv, frågar vi oss hur denna medvetenhet konstitueras av intersektionen mellan ?ras? /etnicitet, kön, klass och sexualitet. Vi är intresserade av att söka förändring i diskursen och avgränsar oss därför genom att närläsa två offentliga dokument, AIDS-delegationens informationsbroschyr från 1986 och en SOU-rapport från 2004. Vi kommer i vår studie fram till att medvetenhet artikuleras genom ett konstruerande av riskgrupper, där genus och sexualitet inledningsvis står i fokus, men som senare lämnar en allt större betydelse för kategorin ?ras? /etnicitet i diskursen. Vi betraktar den i diskursen fixerade kategori allmänheten som en form av maktutövning genom vilken normalitet konstrueras. Både riskgrupper och målgrupper konstrueras som avvikande vilket vi menar, verkar stigmatiserande och i förlängningen diskriminerande.

Nyckelord: hiv/aids, diskursanalys, intersektionalitet, riskgrupper (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fogelberg, Mika and Mogianos, Kristina
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Hiv/aids, diskursanalys, intersektionalitet, riskgrupper, Social sciences, Samhällsvetenskaper, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1325634
date added to LUP
2006-06-19
date last changed
2006-06-19
@misc{1325634,
 abstract   = {Vi gör i vår uppsats en samläsning mellan kritisk diskursanalys och diskursteori för att undersöka hur medvetenheten om diskriminering och stigmatisering av riskgrupper artikuleras i den svenska hiv/aids diskursen. Genom att utgå från ett kritiskt socialkonstruktivistiskt perspektiv, frågar vi oss hur denna medvetenhet konstitueras av intersektionen mellan ?ras? /etnicitet, kön, klass och sexualitet. Vi är intresserade av att söka förändring i diskursen och avgränsar oss därför genom att närläsa två offentliga dokument, AIDS-delegationens informationsbroschyr från 1986 och en SOU-rapport från 2004. Vi kommer i vår studie fram till att medvetenhet artikuleras genom ett konstruerande av riskgrupper, där genus och sexualitet inledningsvis står i fokus, men som senare lämnar en allt större betydelse för kategorin ?ras? /etnicitet i diskursen. Vi betraktar den i diskursen fixerade kategori allmänheten som en form av maktutövning genom vilken normalitet konstrueras. Både riskgrupper och målgrupper konstrueras som avvikande vilket vi menar, verkar stigmatiserande och i förlängningen diskriminerande.

Nyckelord: hiv/aids, diskursanalys, intersektionalitet, riskgrupper},
 author    = {Fogelberg, Mika and Mogianos, Kristina},
 keyword   = {Hiv/aids,diskursanalys,intersektionalitet,riskgrupper,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Information är vårt bästa vapen - vägen till rätt kunskap En diskursanalys av den svenska hiv/aids politiken},
 year     = {2006},
}