Advanced

Ett förvaltningsmotiv i förändring -fallstudie av Simrishamn-

Roosberg, Henric (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Den kommunala förvaltningen har sedan 80-talet undergått flera stora förändringar, flera för att anpassa den kommunala verksamheten till konkurrenskraftiga enheter som arbetar efter samma premisser som den privata sektorn. Ekonomismen eller new public management har slagit igenom i de flesta förvaltningsgrenar, det är bara en fråga om grad. Implementeringen visar sig oftast genom omvandlingen till resultatenheter med arbetsdelsfinansiering. Moroten för en god finansiering blir att locka nya brukare som för med sig sin arbetsdelsfinansiering, exempelvis skolpengen. Detta bidrar till att förvaltningar prioriterar fördelningen av resurser inom sitt verksamhetsområde så att de inom systemet för finansiering får bäst verkan. Detta är dock inte... (More)
Den kommunala förvaltningen har sedan 80-talet undergått flera stora förändringar, flera för att anpassa den kommunala verksamheten till konkurrenskraftiga enheter som arbetar efter samma premisser som den privata sektorn. Ekonomismen eller new public management har slagit igenom i de flesta förvaltningsgrenar, det är bara en fråga om grad. Implementeringen visar sig oftast genom omvandlingen till resultatenheter med arbetsdelsfinansiering. Moroten för en god finansiering blir att locka nya brukare som för med sig sin arbetsdelsfinansiering, exempelvis skolpengen. Detta bidrar till att förvaltningar prioriterar fördelningen av resurser inom sitt verksamhetsområde så att de inom systemet för finansiering får bäst verkan. Detta är dock inte samma sak som en ur samhällsperspektivet optimerad användning av resurserna utan en för den enskilda förvaltningen satisfierande användning.

Uppsatsen visar på en trend inom Barn och utbildningsförvaltningen i Simrishamn i tendensen att gynna de verksamheter och enheter som är mest konkurrenskraftiga, årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Nyckelord: New public management, ekonomism, förvaltning, decentralisering, , resultatenheter

Antal tecken: 57 160 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1325718,
 abstract   = {Den kommunala förvaltningen har sedan 80-talet undergått flera stora förändringar, flera för att anpassa den kommunala verksamheten till konkurrenskraftiga enheter som arbetar efter samma premisser som den privata sektorn. Ekonomismen eller new public management har slagit igenom i de flesta förvaltningsgrenar, det är bara en fråga om grad. Implementeringen visar sig oftast genom omvandlingen till resultatenheter med arbetsdelsfinansiering. Moroten för en god finansiering blir att locka nya brukare som för med sig sin arbetsdelsfinansiering, exempelvis skolpengen. Detta bidrar till att förvaltningar prioriterar fördelningen av resurser inom sitt verksamhetsområde så att de inom systemet för finansiering får bäst verkan. Detta är dock inte samma sak som en ur samhällsperspektivet optimerad användning av resurserna utan en för den enskilda förvaltningen satisfierande användning.

Uppsatsen visar på en trend inom Barn och utbildningsförvaltningen i Simrishamn i tendensen att gynna de verksamheter och enheter som är mest konkurrenskraftiga, årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Nyckelord: New public management, ekonomism, förvaltning, decentralisering, , resultatenheter

Antal tecken: 57 160},
 author    = {Roosberg, Henric},
 keyword   = {New public management,ekonomism,förvaltning,decentralisering,resultatenheter,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett förvaltningsmotiv i förändring -fallstudie av Simrishamn-},
 year     = {2006},
}