Advanced

Mediedreven kring fyra svenska toppolitiker En studie av hur mediernas granskningsfunktion riskerar att mynna ut i en avskedandemakt

Laurin, Magnus and Einarsson, Malin (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Abstract

Mediernas granskning av de politiska makthavarna är utan tvekan en förutsättning för en fungerande demokrati. Granskningen riskerar emellertid att övergå i mediedrev där allt är offentligt och ingenting anses tillhöra privatlivets helgd. Detta riskerar i sin tur att leda till att den granskade personen avgår från sin post och man talar därför om mediernas avskedandemakt som ett demokratiskt problem.

Med hjälp av ett eget utarbetat analysschema har vi utfört en kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen i tre svenska tidningar kring fyra politiska affärer. Undersökningen är komparativ och bygger på Mills olika utfalls-design. Studien syftar till att utreda huruvida förekomsten av ?privat smutskastning? alternativt avgångskrav... (More)
Abstract

Mediernas granskning av de politiska makthavarna är utan tvekan en förutsättning för en fungerande demokrati. Granskningen riskerar emellertid att övergå i mediedrev där allt är offentligt och ingenting anses tillhöra privatlivets helgd. Detta riskerar i sin tur att leda till att den granskade personen avgår från sin post och man talar därför om mediernas avskedandemakt som ett demokratiskt problem.

Med hjälp av ett eget utarbetat analysschema har vi utfört en kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen i tre svenska tidningar kring fyra politiska affärer. Undersökningen är komparativ och bygger på Mills olika utfalls-design. Studien syftar till att utreda huruvida förekomsten av ?privat smutskastning? alternativt avgångskrav kan förklara att vissa mediedrev leder till avgång.

Med facit i hand har vi kunnat konstatera att våra hypoteser fått visst stöd men att inga generella slutsatser kan dras från denna undersökning. Endast med hjälp av vidare forskning kan vi få svar på huruvida vår teori håller. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Laurin, Magnus and Einarsson, Malin
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
mediedrev,, avskedandemakt,, privatlivet,, granskningsfunktionen,, politisk affär, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1325727
date added to LUP
2006-06-19
date last changed
2006-06-19
@misc{1325727,
 abstract   = {Abstract

Mediernas granskning av de politiska makthavarna är utan tvekan en förutsättning för en fungerande demokrati. Granskningen riskerar emellertid att övergå i mediedrev där allt är offentligt och ingenting anses tillhöra privatlivets helgd. Detta riskerar i sin tur att leda till att den granskade personen avgår från sin post och man talar därför om mediernas avskedandemakt som ett demokratiskt problem.

Med hjälp av ett eget utarbetat analysschema har vi utfört en kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen i tre svenska tidningar kring fyra politiska affärer. Undersökningen är komparativ och bygger på Mills olika utfalls-design. Studien syftar till att utreda huruvida förekomsten av ?privat smutskastning? alternativt avgångskrav kan förklara att vissa mediedrev leder till avgång.

Med facit i hand har vi kunnat konstatera att våra hypoteser fått visst stöd men att inga generella slutsatser kan dras från denna undersökning. Endast med hjälp av vidare forskning kan vi få svar på huruvida vår teori håller.},
 author    = {Laurin, Magnus and Einarsson, Malin},
 keyword   = {mediedrev,,avskedandemakt,,privatlivet,,granskningsfunktionen,,politisk affär,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mediedreven kring fyra svenska toppolitiker En studie av hur mediernas granskningsfunktion riskerar att mynna ut i en avskedandemakt},
 year     = {2006},
}