Advanced

Nyheter och demokrati En komparativ studie av fyra rikstäckande tidningars nyhetsrapportering

Bredmar, Erik; Iberdemaj, Drilon and Nilsson, Magnus (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I jakten på läsare skruvas många tidningars tonläge upp. Aftonbladet och expressen är exempel på två tidningar med en relativt liten läsarandel prenumeranter och är tidningar vars intäkter i stor del kommer från lösnummerförsäljningen. På motsvarande sätt är Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i större utsträckning beroende av sina prenumeranter, medan deras lösnummerandel näppeligen motsvarar Aftonbladets och Expressens. Kan man påvisa en mer dramtisk och i en mening mer förenklad nyhetsförmedling i lösnummerberoende tidningar än i prenumerationsberoende, utifrån ett antal konkreta påståenden? Med detta i åteanke, kan någon tydlig tendens skönjas under de senaste 50 åren? Detta är två frågor som uppsatsen ämnar besvara, samtidigt som... (More)
I jakten på läsare skruvas många tidningars tonläge upp. Aftonbladet och expressen är exempel på två tidningar med en relativt liten läsarandel prenumeranter och är tidningar vars intäkter i stor del kommer från lösnummerförsäljningen. På motsvarande sätt är Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i större utsträckning beroende av sina prenumeranter, medan deras lösnummerandel näppeligen motsvarar Aftonbladets och Expressens. Kan man påvisa en mer dramtisk och i en mening mer förenklad nyhetsförmedling i lösnummerberoende tidningar än i prenumerationsberoende, utifrån ett antal konkreta påståenden? Med detta i åteanke, kan någon tydlig tendens skönjas under de senaste 50 åren? Detta är två frågor som uppsatsen ämnar besvara, samtidigt som frågorna problematriseras då de sätts i en demokratisk kontext. Resultaten uppviser ett divergerande mönster som i viss mån bekräftar uppsatsens hypotes och i viss mån inte. Någon tydlig tendens över tiden kan, utifrån den genomförda analysen, inte påvisas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bredmar, Erik; Iberdemaj, Drilon and Nilsson, Magnus
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Dagspress, Demokrati, Komparativ, Krisrapportering, Massmedia, Social sciences, Samhällsvetenskaper
language
Swedish
id
1325787
date added to LUP
2006-06-19
date last changed
2006-06-19
@misc{1325787,
 abstract   = {I jakten på läsare skruvas många tidningars tonläge upp. Aftonbladet och expressen är exempel på två tidningar med en relativt liten läsarandel prenumeranter och är tidningar vars intäkter i stor del kommer från lösnummerförsäljningen. På motsvarande sätt är Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i större utsträckning beroende av sina prenumeranter, medan deras lösnummerandel näppeligen motsvarar Aftonbladets och Expressens. Kan man påvisa en mer dramtisk och i en mening mer förenklad nyhetsförmedling i lösnummerberoende tidningar än i prenumerationsberoende, utifrån ett antal konkreta påståenden? Med detta i åteanke, kan någon tydlig tendens skönjas under de senaste 50 åren? Detta är två frågor som uppsatsen ämnar besvara, samtidigt som frågorna problematriseras då de sätts i en demokratisk kontext. Resultaten uppviser ett divergerande mönster som i viss mån bekräftar uppsatsens hypotes och i viss mån inte. Någon tydlig tendens över tiden kan, utifrån den genomförda analysen, inte påvisas.},
 author    = {Bredmar, Erik and Iberdemaj, Drilon and Nilsson, Magnus},
 keyword   = {Dagspress,Demokrati,Komparativ,Krisrapportering,Massmedia,Social sciences,Samhällsvetenskaper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyheter och demokrati En komparativ studie av fyra rikstäckande tidningars nyhetsrapportering},
 year     = {2006},
}