Advanced

Any wahala in Ghanaian press? En undersökning av demokrati och tidningar i Ghana

Ljungberg, Sofia and Nilsson, Stina (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Abstract

Föreliggande arbete diskuterar ghanianska tidningar ur ett demokratiskt perspektiv. Genom att konstruera en idealmodell för hur dessa tidningar bör se ut i ?den bästa av alla demokratier? beskrivs hur verkligheten bör förhålla sig till ett ideal. Denna modell prövas sedan, genom en kvantitativ textanalytisk metod, på ett empiriskt material som består av artiklar från fem olika ghanianska tidningar. Utifrån dessa artiklar är syftet sedan att undersöka till vilken grad de ghanianska tidningarna lever upp till det utvalda demokratiska idealet. Beroende på i vilken grad de gör det besvaras frågan vilka demokratiska möjligheter och problem som tidningarna i Ghana verkligen ger upphov till. Slutsatserna blir att ghanianska tidningar... (More)
Abstract

Föreliggande arbete diskuterar ghanianska tidningar ur ett demokratiskt perspektiv. Genom att konstruera en idealmodell för hur dessa tidningar bör se ut i ?den bästa av alla demokratier? beskrivs hur verkligheten bör förhålla sig till ett ideal. Denna modell prövas sedan, genom en kvantitativ textanalytisk metod, på ett empiriskt material som består av artiklar från fem olika ghanianska tidningar. Utifrån dessa artiklar är syftet sedan att undersöka till vilken grad de ghanianska tidningarna lever upp till det utvalda demokratiska idealet. Beroende på i vilken grad de gör det besvaras frågan vilka demokratiska möjligheter och problem som tidningarna i Ghana verkligen ger upphov till. Slutsatserna blir att ghanianska tidningar bidrar med möjligheter för demokratin men samtidigt ställs inför vissa demokratiska utmaningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungberg, Sofia and Nilsson, Stina
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Media, demokrati, textanalys, ideal, Ghana, Social sciences, Samhällsvetenskaper
language
Swedish
id
1325798
date added to LUP
2006-06-19
date last changed
2006-06-19
@misc{1325798,
 abstract   = {Abstract

Föreliggande arbete diskuterar ghanianska tidningar ur ett demokratiskt perspektiv. Genom att konstruera en idealmodell för hur dessa tidningar bör se ut i ?den bästa av alla demokratier? beskrivs hur verkligheten bör förhålla sig till ett ideal. Denna modell prövas sedan, genom en kvantitativ textanalytisk metod, på ett empiriskt material som består av artiklar från fem olika ghanianska tidningar. Utifrån dessa artiklar är syftet sedan att undersöka till vilken grad de ghanianska tidningarna lever upp till det utvalda demokratiska idealet. Beroende på i vilken grad de gör det besvaras frågan vilka demokratiska möjligheter och problem som tidningarna i Ghana verkligen ger upphov till. Slutsatserna blir att ghanianska tidningar bidrar med möjligheter för demokratin men samtidigt ställs inför vissa demokratiska utmaningar.},
 author    = {Ljungberg, Sofia and Nilsson, Stina},
 keyword   = {Media,demokrati,textanalys,ideal,Ghana,Social sciences,Samhällsvetenskaper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Any wahala in Ghanaian press? En undersökning av demokrati och tidningar i Ghana},
 year     = {2006},
}