Advanced

Muslimsk Kultur och Demokrati- Från Samband till Förklaring

Ovdahl, Steffen and Wahman, Michael (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar ämnesområdet islam och demokrati. Studien är kvantitativ och innehåller 154 länder. För att närmare analysera dessa har vi använt oss av en multipel regressionsanalys .

Resultatet av denna analys är att vi inte med säkerhet kan bevisa att muslimsk kultur förklarar de muslimska ländernas demokratiska tillkortakommanden. Däremot har variablerna arabisk kultur, råvaruberoende, militärutgifter samt ekonomisk utveckling visat sig vara statistiskt signifikanta för demokrati.

Utifrån detta har vi velat spåra de kausala mekanismerna i förhållandet mellan demokrati och arabisk kultur ytterligare, och funnit att framförallt militärutgifter och det civila samhället är tänkbara mellanliggande variabler. Dessa är specifikt... (More)
Denna uppsats behandlar ämnesområdet islam och demokrati. Studien är kvantitativ och innehåller 154 länder. För att närmare analysera dessa har vi använt oss av en multipel regressionsanalys .

Resultatet av denna analys är att vi inte med säkerhet kan bevisa att muslimsk kultur förklarar de muslimska ländernas demokratiska tillkortakommanden. Däremot har variablerna arabisk kultur, råvaruberoende, militärutgifter samt ekonomisk utveckling visat sig vara statistiskt signifikanta för demokrati.

Utifrån detta har vi velat spåra de kausala mekanismerna i förhållandet mellan demokrati och arabisk kultur ytterligare, och funnit att framförallt militärutgifter och det civila samhället är tänkbara mellanliggande variabler. Dessa är specifikt arabiska kausala mekanismer som inte gör sig gällande för den muslimska kulturen. Detta gör att resultaten har mycket gemensamt med Stepan och Robertsons tes om ?an arab more than a muslim electoral gap?. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ovdahl, Steffen and Wahman, Michael
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Arab, Demokrati, Komparativ, Kultur, Islam, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1325812
date added to LUP
2006-06-19
date last changed
2006-06-19
@misc{1325812,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar ämnesområdet islam och demokrati. Studien är kvantitativ och innehåller 154 länder. För att närmare analysera dessa har vi använt oss av en multipel regressionsanalys .

Resultatet av denna analys är att vi inte med säkerhet kan bevisa att muslimsk kultur förklarar de muslimska ländernas demokratiska tillkortakommanden. Däremot har variablerna arabisk kultur, råvaruberoende, militärutgifter samt ekonomisk utveckling visat sig vara statistiskt signifikanta för demokrati.

Utifrån detta har vi velat spåra de kausala mekanismerna i förhållandet mellan demokrati och arabisk kultur ytterligare, och funnit att framförallt militärutgifter och det civila samhället är tänkbara mellanliggande variabler. Dessa är specifikt arabiska kausala mekanismer som inte gör sig gällande för den muslimska kulturen. Detta gör att resultaten har mycket gemensamt med Stepan och Robertsons tes om ?an arab more than a muslim electoral gap?.},
 author    = {Ovdahl, Steffen and Wahman, Michael},
 keyword   = {Arab,Demokrati,Komparativ,Kultur,Islam,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Muslimsk Kultur och Demokrati- Från Samband till Förklaring},
 year     = {2006},
}