Advanced

Europeiseringen av statsförvaltningens kärnfunktioner - En jämförande studie mellan rättsväsendet och Försvarsmakten.

Gunnehill, Carl Henrik and Svensson, Anders (2006)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Alltsedan EG-medlemskapet 1995 har Sverige och det svenska samhället med dess myndigheter i ökad grad påverkats av gemensamma europeiska processer, tankegångar och värderingar. I studien undersöks europeiseringsprocessen i den svenska statsförvaltningens kärnfunktioner; rättsväsendet och försvaret. Teoretiska utgångspunkter hämtas i huvudsak från Radaelli, Jacobsson och Johan P. Olsen. Inledningsvis ges en kortare introduktion om berörda myndigheter, innan ett antal centrala företeelser inom respektive myndighet lyfts fram för närmare granskning. Resultatet visar tydligt att båda myndigheterna har europeiserats och att processen i högsta grad fortgår. De båda myndigheterna skiljer sig en hel del i sina egenskaper vilket tydligt speglar på... (More)
Alltsedan EG-medlemskapet 1995 har Sverige och det svenska samhället med dess myndigheter i ökad grad påverkats av gemensamma europeiska processer, tankegångar och värderingar. I studien undersöks europeiseringsprocessen i den svenska statsförvaltningens kärnfunktioner; rättsväsendet och försvaret. Teoretiska utgångspunkter hämtas i huvudsak från Radaelli, Jacobsson och Johan P. Olsen. Inledningsvis ges en kortare introduktion om berörda myndigheter, innan ett antal centrala företeelser inom respektive myndighet lyfts fram för närmare granskning. Resultatet visar tydligt att båda myndigheterna har europeiserats och att processen i högsta grad fortgår. De båda myndigheterna skiljer sig en hel del i sina egenskaper vilket tydligt speglar på vilket sätt och i vilken mån europeiseringen har ägt rum. Rättsväsendets europeisering framträder som informell, horisontell och heterogen medan försvaret tydligt drar åt den formella, hierarkiska och homogena riktningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnehill, Carl Henrik and Svensson, Anders
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Europeisering, Försvaret, Rättsväsendet, EU, Förvaltningen, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1325924
date added to LUP
2006-06-19
date last changed
2006-06-19
@misc{1325924,
 abstract   = {Alltsedan EG-medlemskapet 1995 har Sverige och det svenska samhället med dess myndigheter i ökad grad påverkats av gemensamma europeiska processer, tankegångar och värderingar. I studien undersöks europeiseringsprocessen i den svenska statsförvaltningens kärnfunktioner; rättsväsendet och försvaret. Teoretiska utgångspunkter hämtas i huvudsak från Radaelli, Jacobsson och Johan P. Olsen. Inledningsvis ges en kortare introduktion om berörda myndigheter, innan ett antal centrala företeelser inom respektive myndighet lyfts fram för närmare granskning. Resultatet visar tydligt att båda myndigheterna har europeiserats och att processen i högsta grad fortgår. De båda myndigheterna skiljer sig en hel del i sina egenskaper vilket tydligt speglar på vilket sätt och i vilken mån europeiseringen har ägt rum. Rättsväsendets europeisering framträder som informell, horisontell och heterogen medan försvaret tydligt drar åt den formella, hierarkiska och homogena riktningen.},
 author    = {Gunnehill, Carl Henrik and Svensson, Anders},
 keyword   = {Europeisering,Försvaret,Rättsväsendet,EU,Förvaltningen,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Europeiseringen av statsförvaltningens kärnfunktioner - En jämförande studie mellan rättsväsendet och Försvarsmakten.},
 year     = {2006},
}